The Use of Statistical Process Control Tools for Analysing Financial Statements

Ph.D. Janusz Niezgoda 1
  • 1 Cracow University of Economics Faculty of Management Department of Statistics Rakowicka 27, 31-510 , Kraków, Poland

Abstract

This article presents the proposed application of one type of the modified Shewhart control charts in the monitoring of changes in the aggregated level of financial ratios. The control chart x̅ has been used as a basis of analysis. The examined variable from the sample in the mentioned chart is the arithmetic mean. The author proposes to substitute it with a synthetic measure that is determined and based on the selected ratios. As the ratios mentioned above, are expressed in different units and characters, the author applies standardisation. The results of selected comparative analyses have been presented for both bankrupts and non-bankrupts. They indicate the possibility of using control charts as an auxiliary tool in financial analyses.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

  • Dębkowska, K. (2012). Prognozowanie upadłości przedsiębiorstw za pomocą wybranych metod wielowymiarowej analizy statystycznej. Zarządzanie i Finanse, 10 (1), 175-184.

  • Hamrol, A. (2007). Zarządzanie jakością z przykładami. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

  • Iwasiewicz, A. (2005). Zarządzanie jakością w przykładach i zadaniach. Tychy: Śląskie Wydawnictwo Naukowe Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach.

  • Kowalewski, G. (2006). Jeszcze o nominantach w metodach porządkowania liniowego zbioru obiektów. Taksonomia 13, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 1126, 519-528.

  • Pawłowski, Z. (1969). Predykcja za pomocą kart kontrolnych. Przegląd Statystyczny, 3-4.

  • Sierpińska, M., Jachna, T. (2004). Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

  • Tarczyński, W. (1994). Taksonomiczna miara atrakcyjności inwestycji w papiery wartościowe. Przegląd Statystyczny, 3, 275-299.

  • Wędzki, D. (2009). Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego, Volume 2. Kraków: Wolters Kluwer Polska.

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search