The Influence of the Technical Condition of a Building on the Property’s Market Value

Beata Ziembicka M.Sc., Eng. 1
 • 1 University of Szczecin, Faculty of Economics and Management, Institute of Econometrics and Statistics, Mickiewicza 64, 71-101 Szczecin, Poland

Abstract

The housed property’s market value is influenced by a set of characteristic qualities, among which is the technical condition of a building. The aim of this paper is to study the influence of the technical condition of a building on the market price of the dwelling units, depending, among others, on the chosen method and the approach to the assessment of the housing wear degree. The analysis has been performed based on the estimation of the market value of an illustrative dwelling unit located in a building erected with the use of prefabricated large panel technology in selected variants. The study is based on data from the period between January and December 2012, which are related to the sale of rights to dwelling units from the secondary market. The information was obtained from a transactional database based on the Partner Data Exchange system with the Walor software.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Bajno, D. (2013). Rewitalizacja konstrukcji budowlanych w obiektach zabytkowych. Rozprawy nr 171. Bydgoszcz: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy.

 • Baranowski, W. (2000). Zużycie obiektów budowlanych oraz podstawowe nazewnictwo budowlane. Warszawa: Wacetob.

 • Biuletyn Cen Obiektów Budowlanych. Cz. 1 – obiekty budowlane 2012. Zeszyt 32 (1358) Wydawnictwo Sekocenbud.

 • Foryś, A. (2004). Prace konserwacyjne i remontowe w obiektach budowlanych. In: A. Bryx (ed.), Wprowadzenie do zarządzania nieruchomością. Warszawa: Poltext.

 • Foryś, I. (2008). Nieruchomość jak obiekt techniczny. In: J. Hozer (ed.), Wycena nieruchomości. Szczecin: Katedra Ekonometrii i Statystyki US, IADiPG.

 • Foryś, I. (2013). Społeczno-gospodarcze determinanty rozwoju rynku mieszkaniowego w Polsce. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.

 • Kucharska-Stasiak, E. (2010). Odwzorowanie cech nieruchomości w cenach i skutki dla procesu wyceny. Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, 18 (3).

 • Phe, H.H., Wakely, P. (2000). Status, Quality and the Other Trade-off: Towards a New Theory of Urban Residential Location. Urban Studies, 37 (1).

 • Powszechne Krajowe Zasady Wyceny (PKZW). Warszawa: Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.

 • Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie powszechnej taksacji nieruchomości (Dz.U. nr 131, poz. 1092 ze zm.).

 • Ziembicka, B. (2013). Wycena nieruchomości. In: M. Nowak, T. Skotarczak (eds.), Podstawy gospodarowania nieruchomościami. Warszawa: CeDeWu.

 • Baza danych transakcyjnych Walor.

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search