Different Variants of Fundamental Portfolio

Open access

Abstract

The paper proposes the fundamental portfolio of securities. This portfolio is an alternative for the classic Markowitz model, which combines fundamental analysis with portfolio analysis. The method’s main idea is based on the use of the TMAI1 synthetic measure and, in limiting conditions, the use of risk and the portfolio’s rate of return in the objective function. Different variants of fundamental portfolio have been considered under an empirical study. The effectiveness of the proposed solutions has been related to the classic portfolio constructed with the help of the Markowitz model and the WIG20 market index’s rate of return. All portfolios were constructed with data on rates of return for 2005. Their effectiveness in 2006- 2013 was then evaluated. The studied period comprises the end of the bull market, the 2007-2009 crisis, the 2010 bull market and the 2011 crisis. This allows for the evaluation of the solutions’ flexibility in various extreme situations. For the construction of the fundamental portfolio’s objective function and the TMAI, the study made use of financial and economic data on selected indicators retrieved from Notoria Serwis for 2005.

Lintner, J. (1965a). Security Process, Risk and Maximal Gains from Diversification. Journal of Finance, 20 (4), 587-615. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1965.tb02930.x.

Lintner, J. (1965b). The valuation of risky assets and the selection of risky investments in stock and capital budgets. Review of Economics and Statistics, 47, 13-37. DOI:10.2307/1924119.

Markowitz, H. (1952). Portfolio Selection. Journal of Finance, 7 (1), 77-91.

Markowitz, H. (1959). Portfolio Selection: Efficient Diversification of Investment. New Haven: Yale University Press.

Mossin, J. (1966). Equilibrium in a capital asset market. Econometrica, 34 (4), 768-783.

Sharpe, W.F. (1963). A Simplified Model for Portfolio Analysis. Management Science, 19 (2), 277-293.

Tarczyński, W. (1994). Taksonomiczna miara atrakcyjności inwestycji w papiery wartościowe. Przegląd Statystyczny, 3, 275-300.

Tarczyński, W. (1995a). Wielowymiarowa analiza porównawcza na giełdzie papierów wartościowych. Mikroekonometria w teorii i praktyce. Materiały. Konferencje, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 6.

Tarczyński, W. (1995b). O pewnym sposobie wyznaczania składu portfela papierów wartościowych, Przegląd Statystyczny, 1, 91-106.

Tarczyński, W. (1996). Analiza portfelowa na giełdzie papierów wartościowych. Szczecin: PTE.

Tarczyński, W. (1997). Rynki kapitałowe. Metody ilościowe. Vol. 2. Warszawa: Placet.

Tarczyński, W. (2002). Fundamentalny portfel papierów wartościowych. Warszawa: PWE.

Folia Oeconomica Stetinensia

The Journal of University of Szczecin

Journal Information

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 174 174 10
PDF Downloads 42 42 2