Personalized Information Management by Online Stores in 4C Model. Case Study

Open access

Abstract

The increasing complexity of the business environment, growing knowledge requirements, development of information technologies, and competitiveness implies the need of implementation of information management systems. Moreover, welter of information about online customers, their individual behavior, and their expectations force entrepreneurs to manage information in a personalized way. Monitoring Internet users behavior, creating their profiles (based on data about age, sex, lifestyle, interests, family, work, etc.), and controlling current traffic on the Web site give wide range of possibilities in creating a real model of potential customers preference and using it in online communication. This study concentrates on possibilities of using personalized communication in the information management by online stores in 4C model.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • [1] Andruszkiewicz K. Betcher T. 2015. Using big data to customize the offer for customers. International Business and Global Economy No 34/2015 pp.91–92.

 • [2] Boulding K.E. 1999. The Economics of Knowledge and the Knowledge of Economics. American Economic Review Vol. 56 No. 2 pp.1-13.

 • [3] Brusilovski P. Kobsa A. Nejdl W. (ed.) 2007. The Adaptive Web: Methods and Strategies of Web Personalization. Berlin: Springer Science & Business Media.

 • [4] Czekaj J. 2000. Zarządzanie informacją jako funkcja przedsiębiorstwa. In: T. Borkowski A. Marcinkowski A. Oherow-Urbaniec (ed.). W kręgu zarządzania. Spojrzenie multidyscyplinarne. Kraków: Księgarnia Akademicka.

 • [5] Davenport T. Prusak L. 1997. Information Ecology. Oxford-New York: Oxford University Press.

 • [6] Dean D. Gilliland G. The Post-PC Era: A Disruptive Dawn. The Boston Consalting Group [online] Available at: http://www.bcg.com/expertise_impact/publications/publicationdetails.aspx?id=tcm:12-84961&mid=tcm:12-84951 (Accessed 02.02.2016).

 • [7] Drucker P.F 1994. The Age of Social Transformation. In: The Atlantic Monthly No. 11.

 • [8] Dziuba D. 2005. Przesłanki rozwoju sieciowych systemów wspomagania decyzji - udostępnianych w modelu biznesowym ASP (Evidences of development network systems decision supporting in business model ASP). In: J. Oleński Z. Olejniczak J.S. Nowak (ed) Informatyka strategie I zarządzanie wiedzą. Warszawa: Polskie Towarzystwo Informatyczne.

 • [9] Eirinaki M. Vazirgiannis M. 2003. Web Mining for Web Personalization. In: ACM Transactions on Internet Technology No 1 pp.1-27.

 • [10] Forbes 2015. W 2015 ponad 60 proc. Polaków będzie miało smartfona [online] Available at: http://www.forbes.pl/w-2015-ponad-60-proc-polakow-bedzie-mialo-smartfona,artykuly,191272,1,1.html# (Accessed 28.01.2016).

 • [11] Gemius 2015. E-commerce w Polsce 2015. Gemius dla e-Commerce Polska[online] Available at:https://www.gemius.pl/files/reports/E-commerce-w-Polsce-2015.pdf (Accessed 04.02. 2016).

 • [12] Gierszewska G. Romanowska M. 1997. Analiza strategiczna przedsiębiorstwa. Warszawa: PWE.

 • [13] Grudzewski M. Hejduk I.K. 2001. Globalizacja a kierunki rozwoju zarządzania. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw No 1/2001.

 • [14] Jones A. 2015. Identity and Marketing: Capturing Unifying and Using Customer Data to Drive Revenue Growth [online] Available at: http://insight.venturebeat.com/report/customer-identity-marketing-capturing-storing-and-enriching-right-data (Accessed 05.02.2016).

 • [15] Kelley (2015). What Consumer want in the physical and virtual store. Creating the ideal shopping experience [online] Available at: http://kelley.iu.edu/CERR/files/iukpmg00b.pdf (Accessed 05.02.2016).

 • [16] Kisielnicki J. Sroka H. 2005. Systemy informacyjne biznesu. Informatyka dla zarządzania. Warszawa: Placet.

 • [17] Kiełtyka L. (ed.) 2011. IT Tools in Management and Education. Selected Problems. Częstochowa: The Publishing Office of Czestochowa University of Technology.

 • [18] Koetsier J. 2014. Top 10 Marketing Automation companies: The VB Index report 2014. [online] Available at: http://venturebeat.com/2014/02/26/top-10-marketing-automation-companies-the-vb-index-report/ (Accessed 15.01.2016). [please compare offer portfolio following companies: Hubspot Salesforce Marketo SAS Eloqua IBM Act-On InfusionSoft LoopFuse Silverpop].

 • [19] Kwiseok K. Cookhwan K. 2012. How to design personalization in a context of customer retention: Who personalizes what and to what extent? Electronic Commerce Research and Applications Vol. 11 pp.101–116.

 • [20] Lauterborn B. 1990. New Marketing Litany: Four P's Passe: C-Words Take Over. Advertising Age No.61(41).

 • [21] Malara Z. 2006. Przedsiębiorstwo w globalnej gospodarce: wyzwania współczesności (The company in the global economy: the challenges of modernity). Warszawa: PWN.

 • [22] Malara Z. Rzęchowski J. 2011. Zarządzanie informacją na rynku globalnym. Teoria i praktyka. Warszawa: C.H. Beck.

 • [23] Mikowska M. 2015. Marketing mobilny w Polsce 2015 (Mobile Marketing in Poland 2015)[online] Available at: http://www.tnsglobal.pl/coslychac/files/2015/05/POLSKA_JEST_MOBI_2015.pdf (Accessed 29.01.2016).

 • [24] MyBuys 2014. Personalization Comes of Age: 2014 Retail and Consumer Insights [online] Available at: http://www.mybuys.com/wp-content/uploads/MyBuys-eTailing-Consumer-Survey-eBook-May-2014.pdf (Accessed 03.02. 2016).

 • [25] Nowakowski J. Sobczak W. 1970. Teoria informacji. Warszawa: WNT.

 • [26] Oleński J. 2001. Ekonomika informacji. Warszawa: PWE.

 • [27] Olejniczak T. 2004. Personalizacja w kształtowaniu lojalności klientów w internecie. Acta Universitatis Lodziensis No 179.

 • [28] Polskie Badania Internetu Sp. z o.o./ Gemius 2014. Wyniki badania Megapanel PBI/Gemius za grudzień 2014. [online] Available at: https://www.gemius.pl/wszystkie-artykuly-aktualnosci/wyniki-badania-megapanel-pbigemius-za-grudzien-2014.html (Accessed 28.01.2016).

 • [29] Reimers B.D. 2000. Getting Personal. InformationWeek No 767 pp.51-54.

 • [30] Rubikom Strategy Consultants 2014. Konsument Digitalny a wirtualna rzeczywistość. Przewodnik po raportach o digitalizacji rynku (Digital Consumer and virtual reality. Guide on reports about digital market) [online] Available at: http://www.shoppingshow.pl/raporty/ShoppingShow_2014_RAPORT_konsument_digitalny_a_wirtualna_rzeczywistosc.pdf (Accessed 02.02.2016).

 • [31] Senties Technologies 2015. Personalization for retailers roudup [online] Available at: https://www.emarketer.com/public_media/docs/eMarketer_Personalization_Retailers_Roundup.pdf (Accessed 06.2.2016).

 • [32] Sridevi K. Umarani R. 2013. Web personalization approaches: a survey. International Journal of Advanced Research in Computer and Communication Engineering Vol. 2 Issue 3.

 • [33] Stigler G. (ed.) 1983. The Economics of Information. In: Stigler G. The Organization of Industry. Chicago: University of Chicago Press.

 • [34] Szwarc N. 2010. Od masowej komunikacji marketingowej po personalizację w emarketingu. E-mentor No 3 (35) [online] Available at: www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/35/id/762 (Accessed 10.01.2016).

 • [35] Świderska G.K. 2003. Informacja zarządcza w procesie formułowania i realizacji strategii firmy. Warszawa: Difin.

 • [36] Toffler A. 1995. Third wave. Warszawa: PIW.

 • [37] Turban E. Aronson J. 2001. DSS and Intelligent Systems. New Jersey: Prentice Hall.

 • [38] Wojciechowski M. Zakrzewicz M. 2000. Automatyczna personalizacja serwerów WWW z wykorzystaniem metod eksploracji danych [online] Available at: www.cs.put.poznan.pl (Accessed 25.01.2016).

 • [39] Yijuan L. Nicu S. Ross H. Qi T. 2011. Personalization in multimedia retrieval: A survey. Multimedia Tools and Applications Vol. 51 pp.247-277.

 • [40] Zygała R. 2007. Podstawy zarządzania informacją w przedsiębiorstwie. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.

Search
Journal information
Impact Factor


CiteScore 2018: 0.44

SCImago Journal Rank (SJR) 2018: 0.195
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2018: 0.326

Cited By
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 364 185 4
PDF Downloads 244 144 6