Management of Receivables on the Example of Business Entities from the Płock Subregion

Barbara Felic 1 , Magdalena Grabowska 1 , Agnieszka Krzętowska 1 , Marlena Piekut 1  and Renata Walczak 1
 • 1 College for Economic and Social Sciences, Warsaw University of Technology, Płock, Poland

Abstract

The article presents a problem and differences of financial liquidity and profitability. The survey of financial liquidity and profitability, underwritten by the College of Economics and Social Sciences of Warsaw University of Technology, was conducted on Płock Subregion enterprises. The survey concerned cash flow management, receivables controlling, trade credits, different payments and receivables. The results of the conducted survey indicate that the majority of companies from the subregion of Płock suffer several problems and despite a wide range of possibilities of using different tools for the management of receivables, the respondents do not use them efficiently. The survey has shown that most of them applies only the most popular, simplest and cheapest solutions, but, consequently the least efficient.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • [1] Bień W. - Problemy efektywnej sprzedaży na kredyt [in] Zarządzanie majątkiem obrotowym w przedsiębiorstwie (red. J. Grzywacz), SGH, Warszawa 2006.

 • [2] Bień W. - Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa. Difin, Warszawa 2002.

 • [3] Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych. GUS, 2006-2011.

 • [4] Fandrejewska A., Krześniak M. - Jak rozruszać kredyty. Rzeczpospolita, 1.07.2009.

 • [5] Gierszewska G., Romanowska M. - Analiza strategiczna przedsiębiorstwa. PWE, Warszawa 2009.

 • [6] Golawska-Witkowska G., Rzeczycka A. - Zarządzanie należnościami w gospodarce rynkowej, [in] Współczesne finanse. Stan i perspektywy rozwoju finansów przedsiębiorstw i ubezpieczeń, (red. B. Kołosowska), UMK, Toruń 2008.

 • [7] Gorzeń W., Simon H., Zinoecker R. - 15 taktyk prowadzących do szybkich wygranych [in] Harvard Business Review. Numer Specjalny: Zarządzanie w niepewnych czasach: skuteczne narzędzia i strategie, 2009, www.hbrp.pl (accessed on 12.06.2009.

 • [8] Hajkiewicz-Górecka M. - Conceptions for Financing a Universal, Open, Repository Hosting and Communication Platform for Web-Based Knowledge Resources [in] Foundations of Management, Vol. 04, No. 02(8), 2012.

 • [9] Kreczmańska-Gigol K. - Windykacja należności. Difin, Warszawa 2011.

 • [10] Krupa T. Ostrowska T. - Decision-Making In Flat And Hierarchical Decision Problems [in] Foundations of Management, Vol. 04, No. 02(8), 2012.

 • [11] Ludynia A. - Smart grids in the process of building a competitive economy and energy security in Europe [in] Foundations of Management, Vol. 04, No 02(8), 2012.

 • [12] Marzec J., Pawłowska M. - Substytucja między kredytem kupieckim i bankowym w polskich przedsiębiorstwach. Bank i Kredyt, 43(6), 2012.

 • [13] Payment Practices Barometr, Atradius, June 2012.

 • [14] Payment Practices Barometer. Survey of Payment Behaviour of Central and Eastern Europe, Atradius, May 2008.

 • [15] Payment Practices Barometer. Survey of Payment Behaviour of European Companies. Atradius, Winter 2008/2009.

 • [16] Petersen M., Rajan R. - deTrade credit, theories and evidence [in] Review of financial Studies, 10(3), 1997.

 • [17] Raport BIG - Wskaźnik Bezpieczeństwa Obrotu Gospodarczego. BIG InfomMonitor, Warszawa, wrzesień 2013.

 • [18] Rostek K., Wiśniewski M., Kucharska A. - Cloud business intelligence for SMEs consortium [in] Foundations of Management, Vol. 04, No. 01(7), 2012.

 • [19] Rzeszutek E. - Holding groups: a safe corporate structure at the time of recession [in] Foundations of Management, Vol. 04, No. 02(8), 2012.

 • [20] Seretny M., Seretny A. - Sustainable marketing - a new era in the responsible marketing development [in] Foundations of Management, Volume 04, No. 02(8), 2012.

 • [21] Sierpińska M., Tomala P. - Metody przyspieszenia spływu należności do przedsiębiorstwa [in] Metody zarządzania finansami we współczesnych przedsiębiorstwach (red. P. Szczepankowski). WSFiZ, Warszawa 2004.

 • [22] Sierpińska M., Wędzki D. - Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie. PWN, Warszawa 2005.

 • [23] Szymczak M. - Słownik języka polskiego, t. 2, PWN, Warszawa 1988.

 • [24] Tokarski M. - Faktoring w małych i średnich przedsiębiorstwach. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.

 • [25] Tomaszewski K. - Zatory szkodzą firmom [in] Prawo i Gospodarka, 9.08.2001.

 • [26] Wasilewski W. - A Total Risk Assessment in an Enterprise [in] Foundations of Management, Vol. 04, No. 02(8), 2012.

 • [27] Waśniewski T., Skoczylas W. - Teoria i praktyka analizy finansowej w przedsiębiorstwie [in] Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 2002.

 • [28] Wstępna informacja o kondycji sektora przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem stanu koniunktury, NBP, 2004-2011.

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search