Protection of Personal Data in the System of Modern Accounting in the Context of the Implementation of the Regulation of the European Parliament and of the EU Council 2016/679 of 27 April 2016

Open access

Summary

This article is an attempt to analyze the existing solutions in the field of the protection of personal data. Training and advisory materials on this subject prepared by numerous law firms (32) were analyzed, providing a valid explanation, understanding and implementation of the new obligations in the field of data protection. In addition the author conducted pilot interviews in accounting offices (17) concerning the protection of personal data to indicate the approach of service providers to the performance of the tasks in the field of personal data protection. The key findings of the study are: noticeable increase in the interest of the contracting parties in data protection issues, as well as presenting their positive aspects along with possible problems in their practical application. An important contribution of the author is also the presentation of the key points of agreements which the parties should pay attention to in order to avoid misunderstandings.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Artieniewicz N. 2013 Rachunkowość behawioralna jako interdyscyplinarny nurt rachunkowości i społecznych nauk o zachowaniu Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości t. 71 (127) SKwP Warszawa pp. 7-23.

 • Artieniewicz N. 2018 Rachunkowość behavioralna CeDeWu Warszawa.

 • Birnberg J.G. Shields J.F. 1989 Three decades of behavioral accounting research. A search for order Behavioral Research in Accounting vol. 1 pp. 23-74.

 • Booklet 2018 Ochrona danych osobowych przez doradcę podatkowego po wejściu w życie RODO prepared by the Commission on the drafting of the Code of Conduct of the National Chamber of Tax Advisers in the field of personal data Warsaw April 20.

 • https://pomoc.mojebiuro24.pl/-rodo-w-biurze-rachunkowym-jak-sie-przygotowac (accessed 10.11.2018).

 • https://www.rp.pl/Rachunkowosc/305099990-RODO-obowiazki-biur-rachunkowych-jako-administratorow-danych-osobowych.html (accessed 10.11.2018).

 • Jaworska E. 2014 Perspektywa behawioralna w rachunkowości w świetle wybranych teorii psychologii motywacji Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 830 Finanse Rynki Finansowe Ubezpieczenia nr 70 pp. 49-58.

 • Komunikat nr 36/2018 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia przykładowej umowy o przeprowadzenie badania ustawowego sprawozdania finansowego.

 • Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation).

 • Resolution No. 93/2018 V National Congress of Tax Advisers of 14 January 2018 On the authority of the National Council of Tax Consultants in the development approval and adoption of the Approved Code of Practice of the National Chamber of Tax Advisors on the protection of personal data.

 • Szczepankiewicz E.I. 2018 Zarządzanie bezpieczeństwem zasobów informatycznych rachunkowości w polskich jednostkach – wyniki badań Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości nr 97(153) pp. 115-138.

 • Szpytko-Waszczyszyn E. 2017 Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych w biurze rachunkowym https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-umowa-powierzenia-przetwarzania-danych-oso-bowych-w-biurze-rachunkowym (accessed 16.05.2018).

 • The Act of 10 May 2018 on Personal Data Protection 2018 (Journal of Law 2018 item 1000).

 • Trzpioła K. 2018 RODO w księgowości i w biurze rachunkowym – sprawdź jak przygotować się na nowe przepisyhttps://www.portalfk.pl (accessed 16.05.2018).

 • www.pibr.org.pl (accessed 14.06.2018).