Protection of Personal Data in the System of Modern Accounting in the Context of the Implementation of the Regulation of the European Parliament and of the EU Council 2016/679 of 27 April 2016

Summary

This article is an attempt to analyze the existing solutions in the field of the protection of personal data. Training and advisory materials on this subject prepared by numerous law firms (32) were analyzed, providing a valid explanation, understanding and implementation of the new obligations in the field of data protection. In addition the author conducted pilot interviews in accounting offices (17) concerning the protection of personal data to indicate the approach of service providers to the performance of the tasks in the field of personal data protection. The key findings of the study are: noticeable increase in the interest of the contracting parties in data protection issues, as well as presenting their positive aspects along with possible problems in their practical application. An important contribution of the author is also the presentation of the key points of agreements which the parties should pay attention to in order to avoid misunderstandings.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Artieniewicz N., 2013, Rachunkowość behawioralna jako interdyscyplinarny nurt rachunkowości i społecznych nauk o zachowaniu, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, t. 71 (127), SKwP, Warszawa, pp. 7-23.

 • Artieniewicz N., 2018, Rachunkowość behavioralna, CeDeWu, Warszawa.

 • Birnberg J.G., Shields J.F., 1989, Three decades of behavioral accounting research. A search for order, Behavioral Research in Accounting, vol. 1, pp. 23-74.

 • Booklet, 2018, Ochrona danych osobowych przez doradcę podatkowego po wejściu w życie RODO, prepared by the Commission on the drafting of the Code of Conduct of the National Chamber of Tax Advisers in the field of personal data, Warsaw, April 20.

 • https://pomoc.mojebiuro24.pl/-rodo-w-biurze-rachunkowym-jak-sie-przygotowac (accessed 10.11.2018).

 • https://www.rp.pl/Rachunkowosc/305099990-RODO-obowiazki-biur-rachunkowych-jako-administratorow-danych-osobowych.html (accessed 10.11.2018).

 • Jaworska E., 2014, Perspektywa behawioralna w rachunkowości w świetle wybranych teorii psychologii motywacji, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 830, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 70, pp. 49-58.

 • Komunikat nr 36/2018 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia przykładowej umowy o przeprowadzenie badania ustawowego sprawozdania finansowego.

 • Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation).

 • Resolution No. 93/2018 V National Congress of Tax Advisers of 14 January 2018 On the authority of the National Council of Tax Consultants in the development, approval and adoption of the Approved Code of Practice of the National Chamber of Tax Advisors on the protection of personal data.

 • Szczepankiewicz E.I., 2018, Zarządzanie bezpieczeństwem zasobów informatycznych rachunkowości w polskich jednostkach – wyniki badań, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, nr 97(153), pp. 115-138.

 • Szpytko-Waszczyszyn E., 2017, Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych w biurze rachunkowym, https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-umowa-powierzenia-przetwarzania-danych-oso-bowych-w-biurze-rachunkowym (accessed 16.05.2018).

 • The Act of 10 May 2018 on Personal Data Protection, 2018 (Journal of Law 2018, item 1000).

 • Trzpioła K., 2018, RODO w księgowości i w biurze rachunkowym – sprawdź, jak przygotować się na nowe przepisy, https://www.portalfk.pl (accessed 16.05.2018).

 • www.pibr.org.pl (accessed 14.06.2018).

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search