Characteristics and Realization of the Dividend Policy of Companies Quoted on the Warsaw Stock Exchange for the Period 2008-2017

Open access

Abstract

The article takes up the issue of the characteristics and the implementation of the dividend policy of companies quoted on the Warsaw Stock Exchange in Warsaw for the period 2008-2017. The purpose of the research is the characteristics of dividend policy company satisfaction mechanism, including an assessment of its actual implementation. To study the characteristics and implementation of the dividend policy by the company’s dividend, eventually it was necessary to classify the companies that during the period of 2009-2018 paid dividends for the period 2008-2017 without a break (at 31.07.2018). The test results indicate a high average annual growth rate of paid dividends. Unfortunately, more than half of the companies developed a dividend policy and those that have it as the basis for their decision on the amount of payment of dividends indicate net profit and investment needs.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Baker H.K. Powell G.E. Veit E.T. 2002 Revisiting managerial perspectives on dividend policy Journal of Economics and Finance vol. 26 no. 3.

 • Benninga S.Z. Sarig O.H. 2000 Finanse przedsiębiorstwa. Metody wyceny WIG-Press Warszawa.

 • Brealey R.A. Myers S.C. 2003 Principles of Corporate Finance – Ed. 7 McGraw-Hill New York.

 • Brigham E.F. Houston J.F. 2015 Zarządzanie finansami PWE Warszawa.

 • Cwynar A. Cwynar W. 2007 Kreowanie wartości spółki poprzez długoterminowe decyzje finansowe Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania Warszawa.

 • Czerwińska T. 2004 Relacje inwestorskie w spółkach notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego „Inwestycje i Nieruchomości” nr 1 Gdańsk.

 • Damodaran A. 2007 Finanse korporacyjne. Teoria i praktyka Helion Gliwice.

 • Dziawgo D. 2011 Relacje inwestorskie PWN Warszawa.

 • Fuller K.P. Goldstein M.A. 2011 Do dividends matter more in declining markets? Journal of Corporate Finance vol. 17 no. 3 pp. 457-473.

 • Gregory A. 1997 Public Relations w praktyce WPSB Kraków.

 • Horbaczewska B. 2012 Wypłaty dla akcjonariuszy a wycena akcji na rynku kapitałowym CeDeWu Warszawa.

 • Jajuga T. Słoński T. 1997 Finanse spółek. Długoterminowe decyzje inwestycyjne i finansowe Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu Wrocław.

 • Rubin H. Spaht II C. 2011 Financial independence through dollar cost averaging and dividends reinvestment Journal of Applied Business and Economics no. 4 pp. 11-19.

 • Seitel F.P. 2003 Public relations w praktyce Felberg Warszawa.

 • Szablewski A. (ed.) 2000 Strategie wzrostu wartości firmy. Studium przypadków Poltext Warszawa.

 • Williams A. Miller M. 2013 Do stocks with dividends outperform the market during recession Journal of Accounting and Finance vol. 13 no. 1 pp. 58-69.

 • Wilimowska Z. Wilimowski M. 2001 Sztuka zarządzania finansami – cz. 2 Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego Bydgoszcz.