Habitat preferences of royal fern Osmunda regalis L. in the ‘Baszków’ nature reserve

Open access

Abstract

The royal fern (Osmunda regalis L.) is a threatened species, which reaches the northeastern border of its natural range in Poland. The number of royal fern stands is decreasing due to decline of its natural habitat - alder carrs. The main aim of this paper was to compare features of stands in habitats representing different levels of anthropogenic transformation and to investigate all stands of the royal fern in the ‘Baszków’ nature reserve (3.76 ha; Krotoszyn Forest District, Poland). We distinguished four plant communities within the nature reserve: Carici elongatae-Alnetum, Molinio-Pinetum, Leucobryo-Pinetum and Pinus-Padus. In total, we found 144 royal fern specimens within the nature reserve area growing in 20 stands: 97 specimens in Carici-Alnetum (9 stands), 32 specimens in Molinio-Pinetum (4 stands) and 15 specimens along a drainage ditch (7 stands). Specimens from Carici-Alnetum had the highest proportion of sporophylles (41%), which shows the habitat preferences of the royal fern. Low proportion of sporophylles and the low number of specimens in the stands in ditches prove lower vitality of royal ferns and possibility of local extirpation in these stands. Royal fern populations in secondary habitats such as ditches and borders of forest divisions should be particularly monitored. Passive royal fern protection in the nature reserve gave positive results due to better availability of light, connected with mortality of some trees.

Baryła J., Pietras B. 1982. Długosz królewski Osmunda regalis L . w Polsce ( in P olish w ith E nglish s ummary). Ochrona Przyrody, 44, 111-143.

Bednarz Z. 2004. Wzrost liczebności populacji długosza królewskiego (Osmunda regalis L .) w Nadleśnictwie Głogów Małopolski (in Polish with English summary). Sylwan, 148, 13-21.

Faliński J.B. 2000. The Interpretation of Contemporary Vegetation Transformation on the Basis of the Theories of Synanthropisation Syndynamics. In: Mechanisms of Anthropogenic Changes of the Plant Cover (eds.: B. Jackowiak, W. Żukowski), Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, 9-30.

Jackowiak B., Celka Z., Chmiel J., Latowski K., Żukowski W. 2007. Red list of vascular flora of Wielkopolska (Poland). Biodiversity: Research and Conservation, 58, 95-127.

Jackowiak B., Żukowski W. 1995. Lista roślin naczyniowych ginących i zagrożonych na Pomorzu Zachodnim i w Wielkopolsce (in Polish with English summary). In: Ginące i zagrożone rośliny naczyniowe Pomorza Zachodniego i Wielkopolski (eds.: B. Jackowiak, W. Żukowski), Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, 9-96.

Jasnowska J., Wróbel M., Markowski S., Jurzyk-Nordlöw S. 2013. 50 lat badań stanowisk długosza królewskiego Osmunda regalis L. (Osmundaceae) nad Zalewem Szczecińskim (NW Polska) (in Polish with English summary). Acta Botanica Silesiaca, 9, 97-120.

Kącki Z., Śliwiński M. 2012. The Polish Vegetation Database: structure, resources development. Acta Societatis Botanicorum Poloniae, 81, 75-79.

Kuświk H., Brzeg A., Wyrzykiewicz-Raszewska M. 1999. Nowe stanowiska długosza królewskiego Osmunda regalis L. we wschodniej Wielkopolsce (in Polish with English summary). Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu, 316, Botanika 2, 77-86.

Landi M., Angiolini C. 2008. Habitat characteristics vegetation context of Osmunda regalis L. at the southern edge of its distribution in Europe. Botanica Helvetica, 118, 45-57.

Landi M., Angiolini C. 2011. Population Structure of Osmunda regalis in Relation to Environment Vegetation: An Example in the Mediterranean Area. Folia Geobotanica, 46, 49-68.

Matuszkiewicz W. 2011. Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski (in Polish with English summary). Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Mazur W.T. 1991. Zmiany w występowaniu Osmunda regalis w rezerwacie „Długosz Królewski” w latach 1959-1986 (in Polish with English summary). Fragmenta Floristica et Geobotanica, 35, 305-312.

Pawlaczyk P., Wołejko L., Jermaczek A., Stańko R. 2002. Poradnik ochrony mokradeł (in Polish). Wydawnictwo Lubuskiego Klubu Przyrodników, Świebodzin.

Piękoś-Mirkowa H., Mirek Z. 2006. Rośliny chronione (in Polish). Multico Oficyna Wydawnicza, Warszawa.

Ratyńska H., Wojterska M., Brzeg A., Kołacz M. 2011. Multimedialna encyklopedia zbiorowisk roślinnych Polski. NFOŚiGW, UKW, IETI.

Rostański A., Cabała S. 2008. New localities of the royal fern Osmunda regalis L. near Koszęcin in Upper Silesia (Southern Poland). In: Club mosses, horsetails ferns in Poland - resources protection (eds.: E. Szczęśniak, E. Gola), Polish Botanical Society, Institute of Plant Biology, University of Wrocław, Wrocław, 139-146.

Rutkowski P. 1999. Stanowiska długosza królewskiego Osmunda regalis na terenie Leśnego Kompleksu Promocyjnego Lasy Rychtalskie (in Polish with English summary). Chrońmy Przyrodę Ojczystą, 55, 80-82.

Śliwiński M., Szczęśniak E. 2008. Distribution and present condition of the royal fern Osmunda regalis L. in Lower Silesia. In: Club mosses, horsetails ferns in Poland - resources protection (eds.: E. Szczęśniak, E. Gola), Polish Botanical Society, Institute of Plant Biology, University of Wrocław, Wrocław, 173-182.

Woziwoda B. 2008. Royal fern Osmunda regalis L. in isolated localities in the Łódź Province - a state of preservation. In: Club mosses, horsetails ferns in Poland - resources protection (eds.: E. Szczęśniak, E. Gola), Polish Botanical Society, Institute of Plant Biology, University of Wrocław, Wrocław, 57-65.

Wróbel M. 2010. Czynna ochrona gatunkowa na przykładzie długosza królewskiego Osmunda regalis L. w rezerwacie „Karsiborskie Paprocie” (in Polish). Ogród Dendrologiczny w Przelewicach, 1, 39-42.

Zając A., Zając M. 2001. Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. Laboratory of Computer Chorology, Institute of Botany, Jagiellonian University, Kraków.

Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 27 lipca 1959 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody (in Polish). M.P. Nr 72, poz. 385.

Zarządzenie nr 17/11 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 12 kwietnia 2011 r. w sprawie rezerwatu „Baszków” (in Polish). Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 162, poz. 2648.

Zarzycki K., Szeląg Z. 2006. Red list of the vascular plants in Poland. In: Red list of the plants and fungi in Poland (eds.: K. Zarzycki, Z. Mirek), W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków.

Zenkteler E. 1999. Sporophytic lethality in lowland populations of Osmunda regalis L. in Poland. Acta Biologica Cracoviensia, Series Botanica, 41, 75-83

Folia Forestalia Polonica

Seria A - Forestry; The Journal of Forest Research Institute

Journal Information


CiteScore 2017: 0.42

SCImago Journal Rank (SJR) 2017: 0.194
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2017: 0.473

Cited By

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 118 118 26
PDF Downloads 35 35 15