A Necessity of Educating Children in the light of Commercial Advertisement

Abstract

One of important factors which affects the awareness and social attitudes of modern children is advertisement. Not only does it shape children’s consumerism, but also influences their way communication, ability to express their ideas in a written form, relationships with parents and teachers. Advertisements should be carefully monitored by teachers and parents, particularly because of stereotypes and manipulative techniques that they are full of. When stereotypes and manipulation become present in our everyday life, they start exerting a destructive influence on the child’s development, and as a consequence, on his whole future life. Using stereotypes slows down the process of thinking and inhibits human creativity. People improperly perceive the changing reality by having a tendency to simplify it. Misinformed people develop negative features of character, such as dishonesty in personal, professional and social life. As a consequence, people demonstrate less and less confidence, which is a fundamental value of every democratic society.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Almeida F. d’ (2005), Manipulacja, Gdańskie Towarzystwo Psychologiczne, Gdański.

 • Budzyński W. (2007), Reklama. Techniki skutecznej perswazji, Wydawnictwo Poltex, Warszawa Chodkowska M. (2011), Antyczne korzenie współczesnych stereotypów [in:] A. Bujnowska, J. Szadura (red.), Stereotypy - walka z wiatrakami?, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii- Curie Skłodowskiej, Lublin.

 • Dąbrówka A., Geller E., Turczyn R. (2005), Słownik synonimów, Świat Książki, Warszawa.

 • Gorman L., McLean D. (2010), Media i społeczeństwo. Wprowadzenie historyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielońskiego, Kraków.

 • Grzybczyk K. (2008), Prawo reklamy, Wolters Kluwer Business, Warszawa.

 • Ignatowski G. (2012), Multicultural Elements in Press Advertisements - an Analysis of Newsweek Poland, „Journal of Intercultural Management” no 4, pp. 29-36.

 • Ignatowski G. (2013), The Meaning of Advertisement Directed to the Youth for Parents and Educators - an Analysis of the Weekly “Bravo”, “Pedagogika Rodziny. Family Pedagogy” no 3, pp. 25-32.

 • Kochan M. (2002), Slogany w reklamie i polityce, Wydawnictwo TRIO, Warszawa.

 • Kowalska-Myśliwiecka S. (2013), Człowiek w reklamie, czy reklama w człowieku? Wpływ reklamy na życie człowieka [in:] A.J. Kukułka (red.), Współczesne uwarunkowania promocji i reklamy, Difin, Warszawa.

 • Kozłowska A. (2011), Reklama. Techniki perswazyjne, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.

 • Nelson T.D. (2003), Psychologia uprzedzeń, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.

 • Perczak J. (2011), Reklama w życiu codziennym. Kto i jak nami manipuluje [in:] R. Sierocki.

 • M. Sokołowski (red.), Konkurencyjny rynek medialny. Telewizja wobec nowych mediów, Wydawnictwo Adam Marszałek,

 • Witek P. (2008), Język reklamy kształtuje postawy moralne dzieci [in:] R. Sztychmiler (red.), Media - wartości - prawo, Wydawnictwo Uniwersytetu Warminsko-Maurskiego, Olsztyn.

 • Wojnowski J. (red.) (2005), Wielka encyklopedia PWN, vol. 26, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search