Historical Changes in the Land Use Connected with Appropriation of Agricultural Land – Case Study of Cadastral Areas Dolní Věstonice and Modřice (Czech Republic)

 • 1 Ph.D. student, Faculty of AgriSciences, Mendel University in Brno, Zemědělská 1, 613 00 , Brno, Czech Republic
 • 2 Research Institute for Soil and Water Conservation, v.v.i., Department of Land Consolidations and Landscape Use, Lidická 25/27, 602 00 , Brno, Czech Republic
 • 3 PhD., Faculty of AgriSciences, Mendel University in Brno, Zemědělská 1, 613 00 , Brno, Czech Republic

Abstract

The article focuses on the issue of agricultural soil sealing in the Dolní Věstonice and Modřice cadastres (South Moravian Region). Available data and map resources were used for this purpose (historical and up-to-date). Data was processed using manual digitalisation which helped to generate the needed map output. The decrease in area of agricultural land is analysed in individual periods starting in the year 1824 (source of data stable cadastre - the first half of the 19th century) until the present, and the sealing of different types of plots and soil kinds is assessed according to Evaluated Soil-Ecological Units (ESEU). In most cases, agricultural land sealing is associated with municipal expansion. To compare future development, potential (forthcoming) agricultural land sealing proposed within the valid landscape plans was also explored. Likewise, the overall price of sealed plots in both locations was calculated. The results show that there was a significant change in the use of both model territories between 1824 and the present. In Modřice, the area of the built-up area was changed from 16 ha (1824) to 409 ha (2016). The area of the site has expanded from 90% to agricultural land. The most significant change in this area is the development of builtup areas on agricultural land. In the model territory of Dolní Věstonice, the area of the built-up area increased from 16 ha (1824) to 48 ha (2016). The area of the site has expanded from 70% to agricultural land. Due to the construction of water reservoirs “Nové Mlýny”, the area of water bodies increased by 569 ha (during the period 1824- 2016). The water reservoirs occupy 65% of the cadastral area of Dolní Věstonice. The most significant change in landscape is the increase in water areas in Dolní Věstonice. Should this trend persist, an extensive reduction in agricultural soil and ensuing problems associated with sustainable agriculture, potentially also deficient food resources must be anticipated.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • [1] Antrop, M. (1998). Landscape change: Plan or chaos? Landscape and Urban Planning, 41(3-4): 155-161. DOI: 10.1016/S0169-2046(98)00068-1.

 • [2] Gerland, P., Raftery, A. E., Ševčíková, H., Li, N., Gu, D., Spoorenberg, T., Alkema, L., Fosdick, B. K., Chunn, J., Lalic, N., Bay, G., Buettner, T., Heilig, G. K. & Wilmoth, J. (2014). World population stabilization unlikely this century. Science 346(6206), 234-237. DOI: 10.1126/science.1257469.

 • [3] van der Heijde, P. (2012). New urban centres in the Netherlands. Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie 103(3), 362-373. DOI: 10.1111/j.1467-9663.2012.00725.x.

 • [4] Hersperger, A. M., Buergi, M. (2009). Going beyond landscape change description: Quantifying the importance of driving forces of landscape change in a Central Europe case study. Land Use Policy 26(3), 640-648. DOI: 10.1016/j.landusepol.2008.08.015.

 • [5] Chen, J. (2007). Rapid urbanization in China: A real challenge to soil protection and food security. CATENA 69(1), 1-15. DOI: 10.1016/j.catena.2006.04.019.

 • [6] Janků, J., Jakšík, O., Kozák, J. & Marhoul, A. M. (2016). Estimation of land loss in the Czech Republic in the near future. Soil & Water Research 11(3), 155−162. DOI: 10.17221/40/2016- SWR.

 • [7] Janků, J., Sekáč, P., Baráková, J. & Kozák, J. (2016). Land use analysis in terms of farmland protection in the Czech Republic. Soil & Water Research 11(1), 20-28. DOI: 10.17221/163/2015-SWR.

 • [8] Jeleček, L., Burda, T. & Chromý, P. (1999). Historická geografie a výzkum vývoje struktury půdního fondu Česka od poloviny 19. století. Historická geografie 30, 261-270.

 • [9] Kupka, J. (2010). Krajiny kulturní a historické. Vliv hodnot kulturní a historické charakteristiky na krajinný ráz naší krajiny. Praha: České vysoké učení technické.

 • [10] Lambin, E. F., Turner, B. L., Geist, H. J., Agbola, S. B., Angelsen, A., Bruce, J. W., Coomes, O. T., Dirzo, R., Fischer, G., Folke, C., George, P. S., Homewood, K., Imbernon, J., Leemans, R., Li, X., Moran, E. F., Mortimore, M., Ramakrishnan, P. S., Richards, John F., Skånes, H., Steffen, W., Stone, G. D., Svedin, U., Veldkamp, T. A., Vogel, C. & Xu, J. (2001). The causes of land-use and land-cover change: moving beyond the myths. Global Environmental Change 11(4), 261-269. DOI: 10.1016/S0959-3780(01)00007-3.

 • [11] Lipský, Z. (2000). Sledování změn v kulturní krajině: Učebnicový text pro cvičení z předmětu Krajinná ekologie. Kostelec nad Černými lesy: Lesnická práce.

 • [12] Lokoč, R. & Lokočová, M. (2010). Vývoj krajiny v České republice. Brno: Lipka.

 • [13] Mašát, K. a kol. (2002). Metodika vymezování a mapování bonitovaných půdně ekologických jednotek. Praha: VÚMOP, v.v.i.

 • [14] Montgomery, M. R. (2008). The urban transformation of the developing world. Science 319(5864): 761-764. DOI: 10.1126/science.1153012.

 • [15] Podhrázská, J., Karásek, P. et al. (2014). Systém analýzy území a návrh opatření k ochraně půdy a vody v krajině - podklad pro území plánování a pozemkové úpravy. [methodological instruction]. Brno: VÚMOP.

 • [16] Podhrázská, J., Kučera, J., Karásek, P., Konečná, J. (2015). Land degradation by erosion and its economic consequences for the region of Jihomoravský (Czech Republic). Soil and Water Research 10(2), 105-113. DOI: 10.17221/143/2014-SWR.10.xxx.

 • [17] Piorr, A., Ravetz, J. & Tosics, I. (2011). Peri-urbanisation in Europe: Towards a European policy to sustain urban-rural futures. Københaven: University of Copenhagen.

 • [18] Seto, K. C., Güneralp, B. & Hutyra, L. R. (2012). Global forecasts of urban expansion to 2030 and direct impacts on biodiversity and carbon pools. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 109(40), 16083-16088. DOI: 10.1073/pnas.1211658109

 • [19] Spilková, J. & Šefrna, L. (2010). Uncoordinated new retail development and its impact on land use and soils: A pilot study on the urban fringe of Prague, Czech Republic. Landscape and Urban Planning 94(2), 141-148. DOI: 10.1016/j.landurbplan.2009.09.001.

 • [20] AGRARHEUTE, EU will stärker gegen Bodenversiegelung vorgehen. in: Agrarheute [online]. 2011 [cit. 2017-04-25]. Available: http://www.agrarheute.com/bodenversiegelungdeutschland.

 • [21] DECREE No. 441/2013 Sb. of December 17, 2013, for execution of the Act on Property Valuation (Valuation Decree). Czech Republic (in Czech).

 • [22] EUROPEAN ENVIRONMENT AGENCY, 2006: Urban Sprawl in Europe - The Ignored Challenge. EEA Report No 10/2006.

 • [23] EUROPEAN ENVIRONMENT AGENCY, 2016: Urban Sprawl in Europe. Joint EEA-FOEN report.

 • [24] FAO, 2011: The state of the world's land and water resources for food and agriculture - managing systems at risk, Summary Report, Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome.

 • [25] Charvát, H. 2010: MŽP chce úbytek zemědělské půdy zastavit vyššími poplatky. ekolist [online]. 2010 [cit. 2017-03-20]. ISSN 1802-9019. available: http://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/mzp-chce-ubytek-zemedelske-pudy-zastavitvyssimi-poplatky.

 • [26] SCIENCE FOR ENVIRONMENT POLICY. 2012: Soil Sealing - In-depth report. European Comission, Directorate-General Environment.

 • [27] UNFPA, 2007: State of world population 2007: Unleashing the potential of urban growth. United Nations Population Fund.

 • [28] UN, 2006: World urbanization prospects: The 2005 revision. United Nations Department of Economic and Social Affairs, Population Division, New York, NY.

 • [29] UN, 2012: World urbanization prospects: The 2011 revision - Highlights. United Nations Department of Economic and Social Affairs, Population Division, New York, NY.

 • [30] UN, 2014: World urbanization prospects: The 2014 revision. United Nations Department of Economic and Social Affairs, Population Division, New York, NY.

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search