Supporting the Absorbent National Rural Development Planning by Scenarios

Open access

Abstract

The practice of Hungarian rural development planning shows the lack of future orientation. The time horizon of planning is short-term, the strategic way of thinking beyond 7–10 years long period is missing or it has great deficiencies. It is not even considering the long-term opportunities. Therefore, the short term plans are not derived from established perspectives, they do not have sufficient grounds. This paper briefly summarises the achievements of a research activity to make an attempt to prove that despite the limitations in understanding and unfolding the future, it is possible to provide useful information for the planning of rural development in 20 – 30 years or even on several more years. This is based on pre-scenarios, highlighting the high efficiency and unexpected weak signals of the driving forces.

Academic references

 • [1] Allmendinger, P. & Haughton, G. (2010). Spatial planning, devolution, and new planning spaces. Environment and Planning C: Government and Policy 28(5), 803–818. DOI: 10.1068/c09163.

 • [2] Asher, W. & Overholt, W. H. (1983). Strategic Planning and Forecasting. Political Risk and Economic Opportunity, New York: John Wiley & Sons.

 • [3] Cloke, P. J. & Park, C. C. (1985). Rural resource management. New York: St. Martin's Press.

 • [4] Enyedi, Gy. (2010). Terület- és településfejlesztéssel kapcsolatos tudományos kutatások fő irányai és feladatai. Területi Statisztika 4, 398–405.

 • [5] Faragó, L. (2003). Koncepcióvezérelt tervezés általános elmélete [PhD. Theses]. University of Pécs.

 • [6] Faragó, L. (2005). A jövőalkotás társadalomtechnikája. Budapest-Pécs: Dialóg Campus Kiadó.

 • [7] Fehér, A. (1998). A vidék fogalmáról és a vidéki területek lehatárolásáról. Gazdálkodás. 42(5), 54–59.

 • [8] Ferge, Zs. (2007). Mi történik a szegénységgel? Csalóka „posztmodernitás”. Esély 18(4), 3–23.

 • [9] Gábor, É., ed. (1976). A kívánt jövőtől a lehetséges jövőig. Budapest: Gondolat.Kiadó.

 • [10] Glatz, F. (2008). Új vidékpolitika. Budapest: MTA Társadalom Kutató Központ.

 • [11] Korompai, A. (1995). Regionális stratégiák jövőkutatási megalapozása. Regionális Tudományi Tanulmányok 1.

 • [12] Korompai, A. (2006). Kérdések a területfejlesztési dokumentumok jövőképeinek változásai kapcsán. In Kristóf, T. & Tóth, A., eds. Globális és hazai problémák tegnaptól holnapig (pp. 216–219). Budapest: Magyarság Kutató Intézet.

 • [13] Kovách, I. (2012). A vidék az ezredfordulón. A jelenkori magyar vidéki társadalom szerkezeti és hatalmi változásai. Budapest: Argumentum Kiadó.

 • [14] Kristóf, T. (2002). A szcenárió módszer a jövőkutatásban [technical report]. Budapest: Corvinus University. DOI: 10.13140/RG.2.1.4277.4481.

 • [15] Makkai G. (2008). Vidékfejlesztés. Marosvásárhely: Mentor Kiadó.

 • [16] Mats, L. & Hans, B. (2009). Scenario Planing. The links between future and strategy. Basingstoke: Palgrave and Macmillan.

 • [17] Meadows, D. H., Meadows, D. L., Randers, J. & Behrens, W. W. (1972). Limits to growth. New York: Universe Books.

 • [18] Mészáros, B. (2012). A vidékies térségek jövője Közép-Európában. Falu, város, régió 2012/1–2. 46–54.

 • [19] Nováky, E. (2001). A tudományos-technológiai előrejelzéstől a technológiai előrelátásig. In: Nováky, E. Jövőkutatási tanulmányok 19982005 (pp. 404–413). Budapest: Corvinus University.

 • [20] Nováky, E., ed. (2006). Jövőkutatás. Budapest: Corvinus University.

 • [21] Nováky, E., ed. (2008). Változás és Jövő. Budapest: Püski.

 • [22] Obádovics, Cs., Bruder, E. & Kulcsár, L. (2011). A gazdasági és szociális helyzet területi egyenlőtlenségei a vidéki Magyarországon – hasonlóságok és eltérések. In Bódi, F. & Fábián, G., eds. Helyi Szociális ellátórendszer Magyarországon (pp. 141–155). Debrecen University Press.

 • [23] Randers, J. (2012). 2052: A Global Forecast for the Next Forty Years. White River Junction: Chelsea Green Publishing.

 • [24] Roney, C. W. (2010). Intersections of Strategic Planning and Futures Studies: Methodological Complementarities. Journal of Futures Studies 15(2), 71–100.

 • [25] Schoemaker, P. J. H. (1995). Scenario Planning: A Tool for Strategic Thinking. Sloan Management Review 36(2), 25–40.

 • [26] Schwartz, P (1996). The Art of the Long View: Planning for the Future in an Uncertain World. Currency New York. Doubleday.

 • [27] Szabó, M. (2015). Az abszorbens országos vidékfejlesztési tervezés megalapozása forgatókönyvekkel [PhD thesis]. Budapest: Eötvös Loránd University.

 • [28] Varga, A. (2009). Térszerkezet és gazdasági növekedés. Budapest: Akadémia Kiadó.

 • [29] Veigl, H. (2009). Interpreting and using weak signs in futures studies. Hideg, É., ed. Futures Studies in the Interactive Society (pp. 129–142). Budapest: Corvinus University.

Other sources

European Countryside

The Journal of Mendel University in Brno

Journal Information


CiteScore 2016: 0.69

SCImago Journal Rank (SJR) 2016: 0.190
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2016: 0.896

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 13 13 13
PDF Downloads 2 2 2