Economic Analysis of Dairy Cattle Enterprises: The Case of Konya Province

Open access

Abstract

This study evaluates the economic activity results of dairy cattle enterprises in Konya Province. The data used in the research was obtained through questionnaire technique from 125 dairy cattle enterprises which were determined with stratified random sampling method on a voluntary basis. The total active captial of the enterprises are $845,330.85 and the share of animal capital is 26.27%. Average cattle number in the enterprises have been determined to be 104.95 heads, cow number is 61.22 heads per farm while average daily milk yield in the enterprises is determined as 27.45 lt/head for milker cows. The total average variable cost in dairy cattle enterprises is calculated to be $104,235.23 and the sum of all fixed cost is $40,496.15. The share of feed cost in variable costs is 84.33%. Gross Production Value (GPV) is $194,759.57 and 85.08% of this value is from milk and milk products. Gross profit per enterprise is $90,524.34 and net profit is $50,028.19. In the study, the milk cost is calculated at $0.31/lt. Sale price of milk of enterprises is $0.42/lt in 2015. In the research field, economic profitability of enterprises is calculated at 2.04% and financial profitability is calculated at 2.02%. As a result of the research, the greatest problems of dairy cattle enterprises are identified as supplying of roughage and concentrate feed, low levels of organization, low number of milked stocks, and taking individual actions against the market.

[1] Altıntaş, G. & Akçay, Y. (2007). Tokat ili Erbaa ovasında tarım işletmelerinin ekonomik analizi ve işletmelerin başarısını etkileyen faktörlerin ortaya konulması. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 24(2), 33-42.

[2] Alvarez, C. J., Riveiro, J. A. & Marey, M. F. (2008). Typology, Classification and Characterization of Farms for Agricultural Production Planning. Spanish Journal of Agricultural Research 6(1), 125-136.

[4] Ata, N. & Yılmaz, H. (2015). Türkiye’de Uygulanan Hayvansal Üretimi Destekleme Politikalarının Süt Sığırcılığı İşletmelerine Yansımaları: Burdur İli Örneği. Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 10 (1), 44-54.

[5] Bayramoğlu, Z. & Direk, M. (2006). Konya ilinde Tarımsal Kalkınma Kooperatiflerinin Ortağı Olan işletmelerde Süt Sığırcılığı Faaliyetinin Ekonometrik Analizi. Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 20(40), 12-20.

[6] Bayramoğlu, Z. (2003). Konya İlinde Süt Sığırcılığı Projesi (100x2) Kapsamında Yer Alan İşletmelerin Ekonomik Analizi [Master thesis]. Konya: Selçuk Üniversitesi.

[7] Çiçek, H. & Tandoğan, M. (2008). Economıc Analysıs of Daıry Cattle Actıvıty in Afyonkarahısar Provınce. Afyonkarahisar: Afyon Kocatepe University.

[8] Dağıstan, E. (1999). Hatay ilinde Süt Sığırcılığının Ekonomik Analizi. Çukurova University.

[9] Demircan, V., Binici, T., Köknaroğlu, H. & Aktaş, A. R. (2006). Economic Analysis of Different Dairy Farm Sizes in Burdur Province in Turkey. Czech Journal of Animal Science 51(1), 8-17.

[10] Erkuş, A., Turan, A., Eliçin, A., Tanrıvermiş, H., Özçelik, A. & Gündoğmuş, E. (1996). Tekirdağ ili Tarım işletmelerinde ithal ve Kültür Melezi Süt Sığırları ile Üretim Yapan işletmelerde Süt Sığırcılığı Faaliyetlerinin Karşılaştırmalı Ekonomik Analizi. Ankara: Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği ve Vakfı Yayınları.

[11] Erkuş, A., Bülbül, M., Kral, T., Açıl, F. & Demirci, R. (1995). Tarım Ekonomisi Kitabı. Ankara University.

[12] Erkuş, A. (1979). Ankara İli Yeni Mahalle İlçesinde Kontrollü Kredi Uygulaması Yapılan Tarım İşletmelerinin Planlanması Üzerine Bir Araştırma. Ankara Üniversitesi.

[14] Gandhi, V. P. & Zhou, Z. (2010). Rising demand for livestock products in India: Review literature and arts of the Americas. Australian Agribusiness Review 18, 103-135.

[15] Gerosa, S. & Skoet, J. (2012). Milk availability trends in production and demand and mediumterm outlook. Food and Agriculture Organization of the United Nations. Retrieved from www.fao.org/economic/esa, accessed on November 7, 2016.

[16] Gül, A. (1998). Adana İlinde Projeli ve Projesiz Süt Sığırcılığı Üretim Faaliyetlerinin Ekonomik Yönden Karşılaştırılması. Adana: Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı yayın No. 131.

[17] Gündüz, O. & Dağdeviren, M. (2011). Bafra İlçesinde Süt Maliyetinin Belirlenmesi ve Üretimi Etkileyen Faktörlerin Fonksiyonel Analizi. Yyü Tar Bil Derg 21(2), 104-111.

[18] Güneş, T. & Arıkan, R. (1988). Tarım Ekonomisi İstatistiği. Ankara Üniversitesi.

[19] İnan, İ. H. (1998). Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği. Tekirdağ: Trakya Üniversitesi.

[20] Keskin, G. & Dellal, İ. (2011). Trakya Bölgesinde Süt Sığırcılığı Üretim Faaliyetinde Brüt Kâr Analizi. Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi. 17(2), 177-182.

[21] Kıral, T., Kasnakoğlu, H., Tatlıdil, F. F., Fidan, H. & Gündoğmuş, E. (1999). Tarımsal Ürünler İçin Maliyet Hesaplama Metodolojisi ve Veri Tabanı Rehberi. Ankara: Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü Yayın.

[22] Marco, J. L., Cuesta, T. S., Resch, C. & Álvarez, C. J. (2008). Analysis of Layout Design Models using a Multi-Criteria Function: Dairy Housing in Galicia (NW of Spain). Transactions of the American Society of Agricultural and Biological Engineers, 51(6), 2105-2111. Doi: 10.13031/2013.25392.

[23] Mumba, C. K. L., Samui, G., Pandey, S. & Tembo, G. (2012). Econometric analysis of the socio-economic factors affecting the profitability of smallholder dairy farming in Zambia. Livestock Research for Rural Development 24 Art.No. 66.

[24] Murat, H. & Sakarya, E. (2012). Orta Anadolu Bölgesi Damızlık Sığır Yetiştirici Birliklerine Bağlı Süt Sığırcılık İşletmelerinin Ekonomik Analizi. Veteriner Hekim Dernekleri Dergisi 83(1), 5-14.

[25] Oğuz, C. & Bayramoğlu, Z. (2015). Tarım Ekonomisi Kitabı. Atlas Akademi.

[26] Öztürk, D. & Karkacıer, O. (2008). Süt Sığırcılığı Yapan İşletmelerin Ekonomik Analizi Tokat İli Yeşilyurt İlçesi Örneği. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 25(1), 15-22.

[27] Özüdoğru, T. (2010). Amasya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğinin Yöre Çiftçilerine Ekonomik Etkilerinin Analizi [PhD. theses]. Ankara Üniversitesi.

[28] Pereira, J. M., Barrasa, M., Álvarez, C. J., & Bueno, J. (2005). Prediction of dairy cattle housing cost with different cleaning systems. Transactions of the American Society of Agricultural and Biological Engineers 48(1), 307-314. Doi: 10.13031/2013.17943.

[29] Riveiro, J. A., Marey, M. F., Marco, J. L. & Alvarez, C. J. (2008). Procedure for Classification and Characterization of Farms for Agricultural Production Planning. Aplication in the Nortwest of Spain. Computer and Electronics in Agriculture 61(2): 169-178. Doi: 10.1016/j.compag.2007.11.003.

[30] Rodríguez-Couso, M., Teijido, M. & Álvarez, C. J. (2006). Rural Development in Galicia (north-west Spain). Outlook on Agriculture 35(3), 183-189. Doi: 10.5367/000000006778536783.

[31] Semerci, A., Parkalay, O. & Çelik, D. A. (2015). Süt Sığırcılığı Yapan İşletmelerin Ekonomik Analizi: Hatay İli Örneği. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi 12(3), 8-17.

[32] Şahin, K. (2001). Kayseri İlinde Süt Sığırcılığı Yapan İşletmelerin Yapısal Özellikleri ve Pazarlama Sorunları Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri Dergisi 11(1), 79-86.

[33] Turan, A. (1997). Çerkeş ilçesinde Süt Sığırcılığı Yapan Tarım işletmeleri Üzerine Kooperatifleşmenin Etkileri. Ankara: Türk Kooperatifçilik Eğitim Vakfı Yayınları.

[35] Upton, M. (2004). The Role of Livestock in Economic Development and Poverty Reduction. Pro-Poor Livestock Policy Initiative Working Paper 10. Roma: FAO.

[36] Uysal, O. & Cinemre, H. A. (2012). Samsun İli Dikbıyık Beldesindeki Tarım İşletmelerinin Karşılaştırmalı Ekonomik Analizi. Akademik Ziraat Dergisi 1(1), 1-10.

[37] Vallapureddy, M. (2013). Socio Economics Aspects of the Women Dairy Farmers in A. P. Indian Economic Review 22(1): 45-48.

[38] Venkatesh, P. & Sangeetha, V. (2011). Milk Production and Resource Use Efficiency in Madurai District of Tamil Nadu: An Economic Analysis. Journal of Community Mobilization and Sustainable Development 6(1), 25-30.

[39] Yasan Ataseven, Z. & Gülaç, Z. N. (without assignation): Durum Tahmini Süt ve Süt Ürünleri 2011/2012. TEPGE Yayın No: 191.

[40] Yamane, T. (1967). Elementary Sampling Theory. Upper Saddle River: Prentice Hall (NJ).

[41] Yener, A. & Oğuz, C. (2014). The Results of the Economıc Actıvıtıes of Daıry Farms in Konya-Ereglı Provınce. International Journal of Technical Research and Applications Spec.issue 11, 1-3.

[42] Yurdakul, O. (1978). Adana Merkez İlçesi Tarım İşletmelerinde Süt Sığırcılığının Ekonomik Yapısı ve İlçede Süt Pazarlaması İle Tüketimi [Unpublished Ass. Prof. Thesis]. Adana.

[43] Türkyie Istatistik Kurumu (2015). Retrieved from http://www.tuik.gov.tr/Start.do, Accessed at 07/02/2016.

European Countryside

The Journal of Mendel University in Brno

Journal Information


CiteScore 2017: 0.78

SCImago Journal Rank (SJR) 2017: 0.265
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2017: 0.607

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 337 304 15
PDF Downloads 220 212 7