New type of ponds? Changing of quantity and function of water bodies in rural built-up areas (Pilsen Region, Czechia)

Open access

Abstract

This study is focused on the changing of areas of water bodies in selected villages of the Pilsen Region (Czechia). We researched several different types of rural settlements and three time horizons with the help of old maps, orthophoto maps and GIS tools. To capture the influence of their location within the urban system, we chose 15 places from four categories (inner suburban area, outside suburban area, rural area, periphery rural area) depending on their distance to the core of the Pilsen agglomeration. There is no significant change in the amount of water bodies between the first reference period (1838-1839) and the second period (1957-1963) in the selected settlements. However, the third period (2013-2015) is characterized by the emergence of a large number of small water bodies - swimming pools and garden ponds. Based on the results of our research we identified the declining importance of public water bodies in some of the settlements. However, we have identified a notable prevalence of garden ponds which have a more positive ecological impact than pools. The proportion of private water bodies (covered and uncovered pools and garden ponds) in the total area of water bodies in the rural settlements in most cases is less than 20%, in the suburban settlements up to 100%. Peripheral settlements have a below-average share of these water bodies. The difference between the number of pools in different settlements is related to the proportion of newly built houses there. Although there are relatively fewer pools in rural settlements, the difference compared to the situation in suburban settlements is not pronounced due to the change in lifestyle in rural areas and the change in functions of some villages to recreational areas. Influence of pools on water consumption is dependent on the individual exchange technology of water in swimming pools. Filling of the pool before the season can overload the capacity of the local water supply.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • [1] Allen R. G. Pereira l. S. Raes D. & Smith M. (1998). Crop evapotranspiration. Guidelines for computing crop water requirements [FAO irrigation and drainage paper 56]. Rome: Food and agriculture organization of the United Nations.

 • [2] Asdrubali F. (2009). A scale model to evaluate water evaporation from indoor swimming pools. Energy and Buildings 41(3) 311-319. DOI: 10.1016/j.enbuild.2008.10.001.

 • [3] Bach P. (2014). Market data 2013. Brussels: European Union of Swimming Pool and Spa Associations.

 • [4] Bański J. & Wesołowska M. (2010). Transformations in housing construction in rural areas of Poland’s Lublin region - Influence on the spatial settlement structure and landscape aesthetics. Landscape and Urban Planning 94(2) 116-126. Doi: 10.1016/j.landurbplan.2009.08.005.

 • [5] Bartoš M. Kušová D. Těšitel J. Kopp J. Novotná M. Macháček J. Moss L. & Glorioso R. (2011). Amenitní migrace do venkovských oblastí České republiky. Kostelec nad Černými lesy: Lesnická práce.

 • [6] Růžková J. & Škrabal J eds. (2006). Historický lexikon obcí České republiky 1869-2011. Praha: Český statistický úřad.

 • [7] Vodovody kanalizace a vodní toky - 2014. Praha: Český statistický úřad. Available at https://www.czso.cz/csu/czso/vodovody-kanalizace-a-vodni-toky-2014 [Accessed on 12 April 2016].

 • [8] ČÚZK (2016a). Geoportál ČÚZK. Český úřad zeměměřický a katastrální. Available at http://geoportal.cuzk.cz [Accessed on 2 May 2016].

 • [9] ČÚZK (2016b). Adresní místa RÚIAN ve formátu CSV. Nahlížení do katastru nemovitostí. Praha: Český úřad zeměměřický a katastrální. Available at http://nahlizenidokn.cuzk.cz/StahniAdresniMistaRUIAN.aspx [Accessed on 8 May 2016].

 • [10] DeOreo W. B. (2011). Analysis of water use in new single-family homes. Salt Lake City: Salt Lake City Corporation and US EPA.

 • [11] Domene E. (2014). Changing patters of water consumption in the suburban Barcelona: lifestiles and welfare as explanatory factors. Investigaciones Geográficas 61 39-53. Doi: 10.14198/INGEO2014.61.03.

 • [12] Domene E. Saurí D. & Parés M. (2005). Urbanization and Sustainable Resource Use: The Case of Garden Watering in the Metropolitan Region of Barcelona. Urban Geography 26(6) 520-535. Doi:10.2747/0272-3638.26.6.520.

 • [13] Duffková R. (2003). Porovnání hodnot aktuální evapotranspirace travního porostu získaných třemi různými metodami. Acta Hydrologica Slovaca 4(2) 323-330.

 • [14] Ferguson B. C. Fratzeskaki N. & Brown R. (2013). A strategic program for transitioning to a Water Sensitive City. Landscape and Urban Planning 117 32-45. DOI: 10.1016/j.landurbplan.2013.04.016.

 • [15] Frajer J. (2013). Rekonstrukce historické krajiny Čáslavska s důrazem na vodní hospodářství [Ph.D. thesis]. Ostrava: Ostravská univerzita.

 • [16] Frajer J. (2015). Zrušení Druhanického rybníka u Chotusic aneb environmentálně historická mikrosonda. Východočeský sborník historický 27(1) 103-125.

 • [17] Goddard M. A. Dougill A. J. & Benton T. G. (2010). Scaling up from gardens: biodiversity conservation in urban environments. Trends in Ecology & Evolution 25(2) 90-98. Doi: 10.1016/j.tree.2009.07.016.

 • [18] Guhathakurta S. & Gober P. (2010). Residential Land Use the Urban Heat Island and Water Use in Phoenix: A Path Analysis. Journal of Planning Education and Research 30(1) 40-51. Doi: 10.1177/0739456X10374187.

 • [19] Halper E. B. Dall’erba S. Bark R. H. Scott Ch. A. & Yool S. R. (2015). Effects of irrigated parks on outdoor residential water use in a semi-arid city. Landscape and Urban Planning 134 210-220. Doi:10.1016/j.landurbplan.2014.09.005.

 • [20] Havlíček M. Pavelková R. Frajer J. & Skokanová H. (2014). The Long-Term Development of Water Bodies in the Context of Land Use: The Case of the Kyjovka and Trkmanka River Basins (Czech Republic). Moravian Geographical Reports 22(4) 39-50. Doi: 10.1515/mgr-2014-0022.

 • [21] Hof A. & Wolf N. (2014). Estimating potential outdoor water consumption in private urban landscapes by coupling high-resolution image analysis irrigation water needs and evaporation estimation in Spain. Landscape and Urban Planning 123 61-72. Doi: 10.1016/j.landurbplan.2013.12.010.

 • [22] Hysková B. (2003). Povodeň z přívalového deště v Sytně 21. 8. 2002. In Obnova území po povodních. Urbanismus a územní rozvoj.

 • [23] Chang H. Parandvash G. H. & Shandas V. (2010). Spatial Variations of Single-Family Residential Water Consumption in Portland Oregon. Urban Geography 31(7) 953-972. Doi:10.2747/0272-3638.31.7.953.

 • [24] Jíhlavec J. (1978). O Kalech. Zpravodaj místopisné komise ČSAV 14(5) 478-471.

 • [25] Kohut M. Hora P. & Chuchma F. (2011). Potenciální evapotranspirace travního porostu v oblasti lokality Pánov na Hodonínsku - dlouhodobé vývojové trendy v období let 1961-2099. In Středová H. Rožnovský J. & Litschmann T. eds. Mikroklima a mezoklima krajinných struktur a antropogenních prostředí. Prague: Czech Hydrometeorological Institute.

 • [26] Kohut M. Rožnovský J. & Knozová G. (2013). Měření výparu z vodní hladiny výparoměrem GGI-3000 v České republice. Prague: Czech Hydrometeorological Institute.

 • [27] Kopp J. (2007). Vliv antropogenních změn na stabilitu fluviálních systémů (pp. 143-151). In Změny v krajině a povodňové riziko. Praha: Univerzita Karlova v Praze.

 • [28] Kopp J. (2015). Integrované přístupy ke strategickému plánování měst - nové trendy péče o vodu. Regionální rozvoj mezi teorií a praxí 4(4) 21-29.

 • [29] Kopp J. Novotná M. & Duben J. (2009). Bytová výstavba v kontextu kvality životního prostředí v České republice v letech 1997-2007. Geografické informácie 13(1) 87-93.

 • [30] Kopp J. Novotná M. & Matušková A. (2013). Rezidenční suburbanizace v plzeňském městském regionu v krajinně-ekologickém kontextu (pp. 150-174). In Ouředníček M. Špačková P. & Novák J. (eds.) Sub urbs: krajina sídla a lidé. Praha: Academia.

 • [31] Loudová M. (2012). Krajinně-ekologické hodnocení venkovských sídel v obci Řenče [Bachelor thesis]. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni.

 • [32] MacDonald D. H. Crossman N. D. Mahmoudi P. Taylor L. O. Summers D. M. & Boxall P. C. (2010). The value of public and private green spaces under water restrictions. Landscape and Urban Planning 95 192-200. Doi: 10.1016/j.landurbplan.2010.01.003.

 • [33] Mousia A. & Dimoudi A. (2015). Energy performance of open air swimming pools in Greece. Energy and Buildings 90 166-172. Doi:10.1016/j.enbuild.2015.01.004.

 • [34] Muir R. (2004). Landscape Encyclopaedia. London: Windgather Press.

 • [35] Mukherjee R. Halder D. Saha S. Shyamali R. Subhranshu Ch. Ramakrishnan R. Murhekar M. V. & Hutin Y. J. (2011). Five Pond-centered Outbreaks of Cholera in Villages of West Bengal India: Evidence for Focused Interventions. Journal of Health Population and Nutrition 29(5) 421-428. Doi: 10.3329/jhpn.v29i5.8895.

 • [36] Nasar J. L. & Li M. (2004). Landscape mirror: the attractiveness of reflecting water. Landscape and Urban Planning 66 233-238. Doi: 10.1016/S0169-2046(03)00113-0.

 • [37] Ouředníček M. ed. (2012). Soubor specializovaných map - Rezidenční suburbanizace. Praha: Univerzita Karlova v Praze & Obec Dolní Břežany.

 • [38] Ouředníček M. Špačková P. & Novák J. (2013). Metodické problémy výzkumu a vymezení zón rezidenční suburbanizace v České republice (pp. 309-332). In Ouředníček M. Špačková P. & Novák J. eds. Sub urbs: krajina sídla a lidé. Praha: Academia.

 • [39] Pallarès-Blanch M. Prados M.-J. & Tulla A. F. (2014) Naturbanization and Urban - Rural Dynamics in Spain: Case Study of New Rural Landscapes in Andalusia and Catalonia. European Countryside 6(2) 118-160. Doi: 10.2478/euco-2014-0008.

 • [40] Pospěch P. Spěšná D. & Staveník A. (2015). Images of a Good Village: a Visual Analysis of the Rural Idyll in the “Village of the Year” Competition in the Czech Republic. European Countryside 7(2) 68-86. Doi: 10.1515/euco-2015-0005.

 • [41] Radford K. G. & James P. (2013). Changes in the value of ecosystem services along a rural-urban gradient: A case study of Greater Manchester UK. Landscape and Urban Planning 109 117-127. Doi: 10.1016/j.landurbplan.2012.10.007.

 • [42] Salvador R. Bautista-Capetillo C. & Playán E. (2011). Irrigation performance in private urban landscapes: A study case in Zaragoza (Spain). Landscape and Urban Planning 100 302-311. Doi: 10.1016/j.landurbplan.2010.12.018.

 • [43] Shah M. M. (2012). Improved method for calculating evaporation from indoor water pools. Energy and Buildings 49 306-309. Doi: 10.1016/j.enbuild.2012.02.026.

 • [44] Smallbone L. T. Luck G. W. & Wassens S. (2011). Anuran species in urban landscapes: relationships with biophysical built environment and socio-economic factors. Landscape and Urban Planning 101 43-51. Doi:10.1016/j.landurbplan.2011.01.002.

 • [45] SPASA (2011). Ideas for how you can actively conserve water while still enjoying your swimming pool or spa. Fact sheet 21 savewater!™ SPASA POOL & SPA BOOK 2011 (27). The Swimming Pool and Spa Association of Victoria. Available at http://www.alpinepools.com.au/pdfs/water_neutral_factsheet.pdf [Accessed on 15 January 2016].

 • [46] Spilková J. & Vágner J. (2016). The loss of land devoted to allotment gardening: The context of thecontrasting pressures of urban planning public and private interestsin Prague Czechia. Land Use Policy 52 232-239. Doi:10.1016/j.landusepol.2015.12.031.

 • [47] Středočeské vodárny (2015). Nastupuje sezóna napouštění bazénů. Available at http://www.svas.cz/tiskove-zpravy/media/2015/nastupuje-sezona-napousteni-bazenu/ [Accessed on 5 May 2016].

 • [48] Sýkora L. & Mulíček O. (2012). Urbanizace a suburbanizace v Česku na počátku 21. století. Urbanismus a územní rozvoj 15(5) 27-38.

 • [49] Syme G. J. Shao Q. Po M. & Campbell E. (2004). Predicting and understanding home garden water use. Landscape and Urban Planning 68 121-128. Doi:10.1016/j.landurbplan.2003.08.002.

 • [50] Šimon M. (2014). Exploring Counterurbanisation in a Post-Socialist Context: Case of the Czech Republic. Sociologia ruralis 54(2) 117-142. DOI: 10.1111/j.1467-9523.2012.00576.x.

 • [51] Šusta J. & Mokrý T. (1931). Význam jihočeského rybníkářství jeho vznik a vývoj. Praha: Československá Akademie zemědělská.

 • [52] Tolasz R. ed. (2007). Atlas podnebí Česka = Climate atlas of Czechia. Praha: Český hydrometeorologický ústav.

 • [53] Váchal A. (2016). Česká bazénová velmoc roste. Hospodářské noviny 3. - 5. června 2016 p. 16.

 • [54] Vidal M. Domene E. & Sauri D. (2011). Changing geographies of water-related consumption: residential swimming pools in suburban Barcelona. Area 43 67-75. Doi: 10.1111/j.1475-4762.2010.00961.x.

 • [55] Vlnas R. (2015). Pozorované změny složek hydrologické bilance z hlediska využitelných vodních zdrojů. Vodohospodářské technicko-ekonomické informace 2015(4-5) 27-32.

 • [56] Wolf N. & Hof A. (2013). Integration of the pixel and object domain for the mapping of new urban landscapes in the Mediterranean with a focus on outdoor water consumption. EARSeL eProceedings 12(1) 67-81. Doi: 10.12760/01-2013-1-07.

 • [57] Wong T. H. F. ed. (2013). Blueprint 2013. Stormwater Management in a Water Sensitive City. Clayton: Cooperative Research Centre for Water Sensitive Cities.

 • [58] Zambon I. Sabbi A. Schuetze T. & Salvati L. (2015). Exploring forest ‘fringescapes’: urban growth society and swimming pools as a sprawl landmark in coastal Rome. Rendiconti Lincei 26(2) 159-168. Doi: 10.1007/s12210-015-0377-6.

 • [59] ZMOS (2008). Zásady integrovaného manažmentu vodných zdrojov na území obcí a ich povodí. Združenie miest a obcí Slovenska.

Search
Journal information
Impact Factor


CiteScore 2018: 0.85

SCImago Journal Rank (SJR) 2018: 0.288
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2018: 0.651

Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 235 48 5
PDF Downloads 135 44 4