Significance of Small Towns in the Process of Urbanisation of the Wielkopolska Region (Poland)

Barbara Konecka-Szydłowska 1
 • 1 Institute of Socio-Economic Geography and Spatial Management of Adam Mickiewicz University, ul. Bogumiła Krygowskiego 10, 61-680 Poznań, Poland

Abstract

A study is made of the significance of small towns in the process of urbanisation of Wielkopolska, a region situated in the western part of Poland. The analysis is conducted in both, a dynamic and a static approach, and covers two aspects of urbanisation: demographic and spatial. The basic period examined embraces the years 2000-2015. What is visible in the set of Wielkopolska towns is the depopulation of its core city, Poznań, accompanied by an increase in the population of small units located in its suburban zone. There is an upward tendency in the population number also in selected size classes of small Wielkopolska towns, which demonstrates that in this case we cannot speak of a crisis of small towns since they play an important role in the process of urbanisation of the region. In the recent years, increasingly important in this process, especially at the local level, has been the appearance of new towns set up as a result of the restitution of municipal rights.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • [1] Area and population in the territorial pattern in 2015, Warsaw: Central Statistical Office.

 • [2] Benedyk, E. (2014). Sorry, taki mamy model (pp. 59-61). Niezbędnik Inteligenta. Miasta i Ludzie, Warszawa: Polityka.

 • [3] Burdack, J. & Kriszan, A., eds. (2013). Kleinstädte in Mittel-und Osteuropa: Perspektiven und Strategien lokaler Entwicklung, Leipzig: Leibniz-Institut für Länderkunde.

 • [4] Churski, P., Konecka-Szydłowska, B. & Perdał, R. (2009). Rola aglomeracji miejskiej Poznania w kształtowaniu spójności regionu wielkopolskiego (pp. 1-55). In Churski, P., ed., Spójność i konkurencyjność regionu wielkopolskiego [Research Report]. Poznań: Adam Mickiewicz University.

 • [5] Czyż, T. (2000). Zróżnicowanie wymiaru ludnościowo-urbanizacyjnego nowych województw, Przegląd Geograficzny, 72(4), 447-465.

 • [6] Drobek, W. (2002). Polskie nowe miasta (1977 - 2001), (pp. 71-84). In Słodczyk, J., ed., Przemiany bazy ekonomicznej i struktury funkcjonalnej miast. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.

 • [7] Making Europe Open and Polycentric. Vision and Scenarios for the European Territory towards 2050. ESPON 2013. Retrieved from http://www.yumpu.com/en/document/view/37765912/espon-vision-scenarios-2050/28. Accessed at 15.5.2016.

 • [8] Gadziński, J. & Męczyński, M. (2011). Investing in urban sustainable development in Poland. Territorial diagnosis of competitiveness of urban areas in Poland. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.

 • [9] Gaebe, W. (2004). Urbane Räume. Stuttgart: UTB GmbH.

 • [10] Gibbs, J. P. (1963). The evolution of population concentration. Economic Geography 39(2), 119-129. DOI: 10.2307/142505.

 • [11] Haase, A. et al., (2009). Emergent spaces of reurbanisation: Exploring the demographic dimension of inner-city residential change in a European setting. Population, Space and Place 16(5), 443-463. DOI: 10.1002/psp.603.

 • [12] Heffner, K. (2008). Funkcjonowanie miast małych w systemie osadniczym Polski w perspektywie 2033 r. (pp. 281-233). In Saganowski, K., Zagrzejewska-Fedorowicz, M. & Zuber, P, eds., Ekspertyzy do Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju do roku 2033. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

 • [13] Heffner, K. (2016). Proces suburbanizacji a polityka miejska w Polsce (pp. 75-110). In Marszał, T., ed., Miasto - region - gospodarka w badaniach geograficznych. W stulecie urodzin Profesora Ludwika Straszewicza. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

 • [14] Jakóbczyk-Gryszkiewicz, J. (2012). Procesy urbanizacji (pp. 175-206). In Liszewski, S., ed., Geografia urbanistyczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

 • [15] Jaroszewska, E. & Stryjakiewicz, T. (2014). Kurczenie się miast w Polsce (pp. 67-77). In Stryjakiewicz, T., ed., Kurczenie się miast w Europie Środkowo-Wschodniej, Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.

 • [16] Jażdżewska, I. (2006). Związek między podziałem administracyjnym a miejską siecią osadniczą Polski. Zastosowanie metody k-średnich do badań miejskiej sieci osadniczej, Przegląd Geograficzny, 78(2), 247-259.

 • [17] Kaczmarek, T., ed. (2010). Ilustrowany Atlas Aglomeracji Poznańskiej. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.

 • [18] Klaassen, L. H., Molle, W. T. M. & Paelinck J. H. P., eds. (1981). Dynamics of Urban Development. Farnbourough: Gower.

 • [19] Konecka-Szydłowska, B. (2003). Rozwój społeczno-gospodarczy Nowego Tomyśla w okresie transformacji systemowej. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.

 • [20] Konecka-Szydłowska, B. (2006). Sytuacja społeczno-gospodarcza miast strefy podmiejskiej Poznania w okresie transformacji (pp. 113-127). In Słodczyk, J. & Klimek, R., eds., Przemiany przestrzeni miast i stref podmiejskich. Opole: Uniwersytet Opolski.

 • [21] Konecka-Szydłowska, B. (2009). System miast województwa wielkopolskiego (pp. 9-20). In Czyż, T., ed., Regionalny wymiar województwa wielkopolskiego. Poznań: Adam Mickiewicz University.

 • [22] Konecka-Szydłowska, B. (2011). Małe miasta nowo utworzone w procesie urbanizacji (pp. 9-25). In Bartosiewicz, B. & Marszał, T., ed., Przemiany przestrzeni i potencjału małych miast w wybranych regionach Polski-z perspektywy 20 lat transformacji, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

 • [23] Konecka-Szydłowska, B. (2014). Socio-economic situation of small towns of the Poznań agglomeration (pp. 133-146). In Kwiatek-Sołtys, A., Mainet, H., Widermann, K. & Edouard, J.-C., eds., Small and medium towns’ attractiveness at the beginning of the 21st century. Clermont-Ferrand: Presses Universitaires Blasise Pascal.

 • [24] Konecka-Szydłowska, B. (2015). Restituted towns and their socio-economic conditions for development (pp. 117-138). In Krzysztofik, R. & Dymitrow, M., eds., Degraded and restituted towns in Poland: Origins, development, problems. Göteborg: University of Gothenburg.

 • [25] Konecka-Szydłowska, B., Zuzańska-Żyśko, E. & Szmytkie, R. (2010). Role of services in the economies of small towns of Silesia region and Wielkopolskie voivodship. Bulletin of Geography. Socio-economic Series 14, 51-62, DOI: 10.2478/v10089-010-0014-1.

 • [26] Korcelli, P. (2007). Podstawowe węzły układu osadniczego Polski na tle europejskiego systemu osadniczego (aglomeracje-metropolie), Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 233, 87-113.

 • [27] Korzeniak, G., ed. (2014). Małe i średnie miasta w policentrycznym rozwoju Polski. Kraków: Instytut Rozwoju Miast.

 • [28] Krzysztofik, R. (2005). Proces kształtowania się sieci miejskiej w Polsce w okresie od XIII do XX wieku. Czasopismo Geograficzne 76(4), 383-393.

 • [29] Krzysztofik, R. (2006). Nowe miasta w Polsce w latach 1980 - 2009. Geneza i mechanizmy rozwoju, Próba typologii. Sosnowiec: Uniwersytet Śląski.

 • [30] Krzysztofik, R. & Dymitrow, M., eds. (2015). Degraded and restituted towns in Poland: Origins, development, problems. Göteborg: University of Gothenburg.

 • [31] Kühn, M. (2015). Small towns in peripheral regions of Germany. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, Studia Geographica 8, 29-38.

 • [32] Kwiatek-Sołtys, A. (2004). Małe miasta województwa małopolskiego w okresie transformacji systemowej. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej.

 • [33] Kwiatek-Sołtys, A. (2015). Population changes as litmus paper of the socio-economic development level of small towns in Poland, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, Studia Geographica 8, 39-53.

 • [34] Leetmaa, K., Nuga, M. & Org, A. (2013). Entwicklungsstrategien und soziales Kapital in den schrumpfenden Kleinstädten Südestlands (pp. 31-52). In Burdack, J. & Kriszan, A., eds., Kleinstädte in Mittel-und Osteuropa: Perspektiven und Strategien lokaler Entwicklung. Leipzig: Leibniz-Institut für Länderkunde.

 • [35] Maik, W. (1992). Podstawy geografii miast. Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika.

 • [36] Mainet, H. (2015). The paradoxical place of small towns in sustainable development policies. What is beyond the images of “places where the living is easy”? Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, Studia Geographica 8, 5-11.

 • [37] Matykowski, R. & Konecka-Szydłowska, B. (2005). Procesy urbanizacji w Wielkopolsce oraz w strefie podmiejskiej Poznania (pp. 153-162). In Jażdżewska, I., ed., XVIII Konwersatorium Wiedzy o Mieście. Współczesne procesy urbanizacji i ich skutki. Łódź: Uniwersytet Łódzki.

 • [38] Męczyński, M., Konecka-Szydłowska, B. & Gadziński, J. (2010). Poziom rozwoju społeczno-gospodarczego i klasyfikacja małych miast Wielkopolski [Expertise]. Poznań: Urzęd Marszałkowski.

 • [39] Najgrakowski, M. (2009). Miasta Polski do początku XXI wieku. Warszawa: Institute of Geography and Spatial Organization PAN.

 • [40] Ogden, P. E. & Hall, R. (2000). Households, reurbanisation and the rise of living alone in the principal French cities, 1975 - 1990. Urban Studies 37(2), 367-390. DOI: 10.1080/0042098002230.

 • [41] Pacione, M. (2005). Urban geography. A global prospective. London, New York: Routledge.

 • [42] Parysek, J. (2008). Suburbanizacja i dezurbanizacja: Dwa bieguny polskiej urbanizacji (pp. 261-286). In Parysek, J. & Stryjakiewicz, T., eds., Region społeczno-ekonomiczny i rozwój regionalny. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.

 • [43] Paszkuć, K. (2015). Functioning of small towns in agglomeration areas-exemple of Poznań and Leipzig agglomerations. [Unpublished Magister Thesis]. Poznań: Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Adam Mickiewicz University.

 • [44] Regulski, J. (1982). Ekonomika miasta. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne.

 • [45] Rerat, P. (2012). The new demographic growth of cities: The case of reurbanisation in Switzerland, Urban Studies 49(5), 1107-1125. DOI: 10.1177/0042098011408935.

 • [46] Runge, A. (2013). Rola miast średnich w kształtowaniu systemu osadniczego Polski. Katowice: Uniwersytet Śląski.

 • [47] Runge, A. & Kwiatek-Sołtys, A. (2011). Małe średnie miasta na osi kontinuum osadniczego (pp. 151-162). In Soja, M. & Zborowski, A., ed., Człowiek w przestrzeni zurbanizowanej. Kraków: Jagiellonian University.

 • [48] Sokołowski, D. (2014). New towns in Poland. Bulletin of Geography, Socio-Economic Series 23, 149-160. DOI: 10.2478/bog-2014-0010.

 • [49] Schmidt, J. & Matykowski, R., eds. (2007). Granica symboliczna i jej pogranicza w czasach najnowszych. Poznań: Awel.

 • [50] Strategy for the Development of Wielkopolska Voivodeship until 2020 (2012). Poznań: Marshal's Office.

 • [51] Szmytkie, R. (2014). Metody analizy morfologii i fizjonomii jednostek osadniczych. Wrocław University.

 • [52] Szmytkie, R. & Krzysztofik, R. (2011). Idea miejskości w Polsce (pp. 25-38). In Namyślak, B., ed., Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych, Zmiany funkcjonalno-przestrzenne miast i obszarów wiejskich. Wrocław: Uniwersytet Wrocławski.

 • [53] Szymańska, D. (1996). Nowe miasta w systemach osadniczych. Toruń: Wydawnictwo UMK.

 • [54] Szymańska, D. (2007). Urbanizacja na świecie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

 • [55] Szymańska, D. (2009). Geografia osadnictwa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

 • [56] Szymańska, D. & Grzelak-Kostulska, E. (2005). Małe miasta w Polsce-zmiany ludnościowe i funkcjonalne w drugiej połowie XX wieku (pp. 59-90). In Heffner, K., ed., Małe miasta a rozwój lokalny i regionalny. Katowice: Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej.

 • [57] Vaishar, A. & Zapletalová, J. (2009). Small towns as centres of rural micro-regions, European Countryside 1(2), 70-81. DOI: 10.2478/v10091-009-0006-4.

 • [58] Webb, J. W. (1963). The natural and migrational components of population changes in England and Wales, 1921-1931. Economic Geography, 39(2), 130-148. DOI: 10.2307/142506.

 • [59] Weltrowska, J. & Konecka-Szydłowska, B. (2006). Population changes in the towns of Wielkopolska voivodeship. Bulletin of Geography Socio-Economic Series. 5, 21-32.

 • [60] Węcławowicz, G. (2010). Charakterystyka głównych trendów i zmian w rozwoju obszarów miejskich Polski [Expertise]. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

 • [61] Zaniewska, H., Borcz, H., Filipiak-Niedźwiecka, I., Barek, R. & Thiel, M. (2013). Małe miasta, które uzyskały prawa miejskie w latach 1989-2011. Kraków: Instytut Rozwoju Miast.

 • [62] Zasina, J. (2015). Reurbanizacja w świetle dotychczasowych badań nad miastami europejskimi. Studia Miejskie 20, 155-166.

 • [63] Zipf, G. K. (1949). Human behaviour and the principle of least effort. Cambridge, Mass.: Addison Wesley Press.

 • [64] Zuzańska-Zyśko, E. (2006). Małe miasta w okresie transformacji. Studium w regionie śląskim. Katowice: Śląskie Wydawnictwo Naukowe.

 • [65] Zuzańska-Zyśko, E. (2007). Małe miasta w strefie oddziaływania ośrodków regionalnych. Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN 232, 62-78.

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search