The most contested in Finland: Large carnivores and the Saimaa ringed seal – challenges of socio-ecological rhythms and their practical implications

Open access

Abstract

This article illustrates two Finnish case studies: one about large carnivores and the other about the protection of the Saimaa ringed seal. These cases are analysed by using the concept of life-mode introduced by Thomas Højrup and rhythm analysis developed by Henry Lefebvre. The objective of the paper is to show how the connection between life-modes and spatial and temporal rhythms of humananimal interactions help to better understand the contradictions and conservation challenges of these species. The introduction of new practices, e.g. a new enterprise or conservation of an endangered species, creates arrhythmias to more traditional practices which can be very resistant to change. This resistance is because maintaining rhythms is also to uphold one’s life-modes and associated identities. Life-modes are expressed and regenerated by different practices, symbols and concepts in time and space

Abstrakti

Tämä artikkeli käsittelee saimaannorppaan ja suurpetoihin liittyviä suojeluhaasteita. Analyysivälineinä on käytetty Thomas Højrupin elämänmuodon ja Henry Lefebvren rytmin käsitteitä. Näiden käsitteiden avulla kuvataan ihmisten ja eläinten välisen vuorovaikutuksen ilmentymistä ajassa ja tilassa. Analyysin avulla osoitetaan, kuinka erilaisia elämänmuotoja pidetään yllä rytmittyneillä käytännöillä, ja kuinka nämä rytmittyneet käytännöt ovat tapa ilmaista kulttuuria ja identiteettiä. Modernit tai uudet toimimisen tavat, kuten suurpetoturismi, tai poliittiset tavoitteet, kuten uhanalaisten lajien suojelu, aiheuttavat rytmihäiriöitä haastamalla perinteiset sosiaaliset ja materiaaliset rytmit. Ymmärrys rytmien kytkeytyneisyydestä elämänmuotoihin auttaa ymmärtämään myös konfliktien perimmäisiä syitä

References

 • [1] Ahola, R. (2010). Fortum-katiskatempauksiin Saimaalla vuosina 2008 ja 2009 osallistuneiden kalastajien saimaannorpan suojelukulttuuri. [Master thesis]. Joensuu: Itä- Suomen yliopisto.

 • [2] Andersson, K. & Lehtola, M. (2011). Regulating the new equine industry in Finland. Wicked problems, governance models and gendered power structures. Sociologia Ruralis 51(4), 387-403. DOI: 10.1111/j.1467-9523.2011.00545.x.

 • [3] Auttila, M., Niemi, M. & Kunnasranta, M. (2010). ‘Tutkimus perustana norpan suojelulle’, Suomen Kalastuslehti 7/2010, 12-14.

 • [4] Bærenholdt, J. O. (2009). Coping with mobility: Rethinking regional development in tourism on Lolland. Paper for Nordic Geographers' Meeting 8-11 June 2009, Turku. Available from http://rudar.ruc.dk//bitstream/1800/4217/2/Coping_with_Mobility.pdf [Retrieved 2 Nov 2012].

 • [5] Bisi, J., Kurki, S., Svensberg, M. & Liukkonen, T. (2007). ‘Human Dimensions of wolf (Canis lupus) conflicts in Finland’, European Journal of Wildlife Research 53(4), 304-314. DOI: 10.1007/s10344-007-0092-4

 • [6] Bisi, J., Liukkonen, T., Pohja-Mykrä, M., Pohja-Mykrä, S. & Kurki, S. (2010). ‘The good bad wolf-wolf evaluation reveals the roots of the Finnish wolf conflict’, European Journal of Wildlife Research, 56(5), 771-779. Doi: 10.1007/s10344-010-0374-0.

 • [7] Buller, H. J. (2004). ‘Where the wild things are: the evolving iconography of rural fauna’, Journal of Rural Studies 20(2), 131-141. Doi: 10.1016/j.jrurstud.2003.08.009.

 • [8] Edensor, T. (2006). ‘Reconsidering National Temporalities: Institutional Times, Everyday Routines, Serial Spaces and Synchronicities’, European Journal of Social Theory 9(4), 525-545. Doi: 10.1177/1368431006071996.

 • [9] Edensor, T. (2010). ‘Introduction: Thinking about Rhythm and Space’ (pp. 1-20), In Edensor, T., ed., Geographies of Rhythm. Nature, Place, Mobilities and Bodies, Farnham: Ashgate.

 • [10] Eskelinen, P. (2009). Karhut elinkeinona - millaisia ovat katselupalveluja tarjoavat yritykset? Helsinki: Riista- ja kalatalous, Selvityksiä 15/2009.

 • [11] Etelä-Savon TE-keskus (2008). Saimaannorppa ja kalastus - työryhmän raportti [Working group report], Etelä-Savon TE-keskuksen raportteja 7/2008.

 • [12] Forsman, L., Wikman, M., Härkönen, S. & Eskelinen, P. (2010). Riistatalouden vapaaehtoistyö, Helsinki: Riista- ja kalatalous, Selvityksiä 10/2010.

 • [13] Højrup, T. (2003). State, Culture and life-modes. The foundations of life-mode analysis, Aldershot: Ashgate.

 • [14] Ilvesviita, P. (2005). Paaluraudoista kotkansuojeluun - Suomalainen metsästyspolitiikka 1865-1993, [Finnish hunting policy between 1865-1993 - from ruthless elimination of predators to the protection of eagles]. Acta Universitatis Lapponiensis 93. Rovaniemi: University of Lapland.

 • [15] Jentoft, S. & Chuenpagdee, R. (2009). ‘Fisheries and coastal governance as a wicked problem’, Marine Policy 33(4), 553-560. Doi: 10.1016/j.marpol.2008.12.002.

 • [16] Jones, O (2010). ‘‘The breath of the Moon’: The Rhythmic and Affective Time-spaces of UK tides’ (pp. 189-204). In Edensor, T., ed., Geographies of Rhythm. Nature, Place, Mobilities and Bodies, Farnham: Ashgate

 • [17] Karsikas, L. (2007). Metsästyksen ongelmapuhe Acta Universitatis Ouluensis. Series E. Scientiae Rerum Socialium.University of Oulu.

 • [18] Kolari, I., Hirvonen, E., Salmi, P. & Salmi, J. (2011). ‘Vapaa-ajankalastus saimaannorpan esiintymisalueella’ [Reports 17/2011], Helsinki: Finnish Game and Fisheries Research Institute.

 • [19] Laitinen, J. (2011). ‘Luontaiselinkeinot “cityvihreiden” puristuksessa’, Itä-Savo Newspaper, 9 April 2011, p. 4. Letter to the editor.

 • [20] Lefebvre, H. (1991). The production of space. Oxford: Blackwell Publishing.

 • [21] Lefebvre, H. (2004). Rhythmanalysis. Space, time and everyday life, London/New York: Continuum.

 • [22] Leong, K., Decker, D. J., Lauber, T. B., Raik, D. B. & Siemer, W. F. (2009). Overcoming jurisdictional boundaries through stakeholder engagement and collaborative governance: Lessons learned from white-tailed deer management in the U.S (pp. 221-247. In Andersson, K., Eklund, E., Lehtola, M. & Salmi, P., eds., Beyond the rural-urban divide: Cross-continental perspectives on the differentiated countryside and its regulation. Research in rural sociology and development vol. 14. Emerald.

 • [23] Ministry of Agriculture and Forestry (2005). Management plan for the wolf population in Finland 11b/2005, Helsinki: Ministry of Agriculture and Forestry.

 • [24] Ministry of Agriculture and Forestry (2011). ’Valtioneuvosto hyväksyi kaksi asetusta saimaannorpan suojelun tehostamiseksi’, Press release 6 April 2011. Available from: http://www.mmm.fi/fi/index/etusivu/tiedotteet/110406_saimaannorpan_suojelu.html, Retrieved at 19 Aug 2011].

 • [25] MEK, Matkailun edistämiskeskus (2008). Eläintenkatselu ja -valokuvaus matkailutuotteena. Helsinki: Matkailun edistämiskeskus.

 • [26] Metsähallitus (2009). The Saimaa ringed seal Phoca hispida saimensis. The most endangered seal in the world? Available from: http://www.metsa.fi/sivustot/metsa/en/NaturalHeritage/SpeciesandHabitats/ThreatededAni mals/Documents/Saimaaringedseal_English.pdf, [Retrieved 21 Jan 2013].

 • [27] Metsähallitus (2011). Saimaannorpan pesälaskennoissa todettiin 52 poikasta. Press release 26 April 2011. Available from: http://www.metsa.fi/sivustot/metsa/fi/ajankohtaista/Tiedotearkisto/Tiedotteet2011/Sivut/Sai maannorpanpoikasia52.aspx, [Retrieved at 21 Jan 2013].

 • [28] Pohja-Mykrä, M. & Kurki, S. (2009). Suurpetojen haaskaruokinnan yhteiskunnallisen kestävyyden haasteet. Seinäjoki: University of Helsinki, Ruralia-Institute.

 • [29] Finnish Government (2011). Programme of the Finnish Government, 22 June 2011. Available from: http://valtioneuvosto.fi/hallitus/hallitusohjelma/pdf/en334743.pdf, [Retrieved at 21 Jan 2013].

 • [30] Rannikko, P. (2008). ‘Postproduktivismi metsässä’ In Karjalainen, T. P., Luoma, P. & Reinikainen, K., eds., Ympäristösosiologian virrat ja verkostot, Oulu: University of Oulu, Thule Institute.

 • [31] Ratamäki, O. (2013a). ‘From Ecological Concerns toward Solving Societal Problems?: A case study of the Development of Finland’s Wolf Policy’, International Journal of Information Systems and Social Change 4(2), 42-58. Doi: 10.4018/jissc.2013040103.

 • [32] Ratamäki, O. (2013b). ‘Ekosysteemipalvelu -käsite paikallisessa kontekstissa - tapaustutkimus suurpetojen katselu- ja valokuvauspalveluista Lieksassa’ TERRA 125(2), 57-70.

 • [33] Salmi, J., Salmi, P. & Hirvonen, E. (2011). Ammattikalastus saimaannorppa -alueella [Reports 16/2011]. Helsinki: Finnish game and fisheries research institute

 • [34] Salmi, P. & Ratamäki, O. (2011). ‘Fishing culture, animal policy, and new governance: A case study of voluntary catch-and-release fishing in Finland’ In Beard, T. D., Arlinghaus, R. & Sutton S. G., eds., The angler in the environment: social, economic, biological, and ethical dimensions, Proceedings of the 5th World Recreational Fishing Conference. American Fisheries Society, Bethesda, Maryland, USA. American Fisheries Society Symposium 75.

 • [35] Schmid, C. (2008). ‘Henri Lefebvre’s theory of the production of space: towards a threedimensional dialectic’(pp. 27-45). In Goonewardena, K., Kipfer, S., Milgrom, R. & Schmid, C., eds., Space, Difference, Everyday Life. Reading Henri Lefebvre. New York: Routledge.

 • [36] Suonpää, J. (2002). Petokuvan raadollisuus. Luontokuvan yhteiskunnallisten merkitysten metsästys. Tampere: Vastapaino.

 • [37] Toivonen, A-L. (2009). Suomalainen metsästäjä. Riista- ja kalatalous, Selvityksiä 19/2009, Helsinki: Finnish Game and Fisheries Research Institute.

 • [38] Tovey, H. (2003). ‘Theorising nature and society in sociology: The invisibility of animals’, Sociologia Ruralis 43(3), 196-215. Doi: 10.1111/1467-9523.00241.

 • [39] Tonder, M. (2005). Anatomy of an environmental conflict - Case of the conservation of the Saimaa ringed seal, Joensuu: University of Joensuu.

 • [40] Tuomivaara, S. & Purmonen, J. (1998). Ulos häkeistä! Kaksi näkökulmaa uuden eläinliikkeen sisältä Helsinki: Tammi

European Countryside

The Journal of Mendel University in Brno

Journal Information


CiteScore 2016: 0.69

SCImago Journal Rank (SJR) 2016: 0.190
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2016: 0.896

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 6 6 6
PDF Downloads 2 2 2