Recent demographic trends in the northern borderland between Italy and Slovenia: Stabilization or further redistribution of population?

Open access

Abstract

The contribution presents findings from the research on a constitution of new ethnic identities in Alps-Adriatic region. The key question dealt here with was to which extent the recent demographical processes impact the peripheral, mountainous, and ethnically specific cross-border region between Slovenia and Italy. In lay and professional discourse there is still omnipresent mentality of extinguishing Slovene minority in Italy. Applying various demographical methods the article resolves the demographical processes and quantifies the extent of the local Slovene speakers. The author argues that the recent demographical processes of heavy depopulation tend to stabilize towards stagnation. Depopulation is stronger in the Slovenian part of the region, though the traditional Slovene-speaking areas in Italy aren’t as threatened as the adjacent Friulian areas. New migration trends along with the generally low fertility contribute to changes in traditional dualistic structure and bring refreshment to remote parts of the border region as well.

References

 • [1] Alessio, A. (2011). Vivere da stranieri a Taipana (Alta Valle del Torre-Ud). Paper presented at the conference in Rovigo, 19.03.2011.

 • [2] Bank of Statistical Data. Statistical Office of the Republic of Slovenia (SORS), www.stat.si.

 • [3] Bufon, M. (1992). Prostorska opredeljenost in narodna pripadnost: obmejna in etnično mešana območja v evropskih razvojnih silnicah: primer Slovencev v Furlaniji-Julijski krajini.Trieste: Založništvo tržaškega tiska.

 • [4] Coleman, D. (2006). Immigration and ethnic change in low fertility countries. A third demographic transition. Population and Development Review 32(3), 401-446.Doi: 10.1111/j.1728-4457.2006.00131.x.

 • [5] Dolenc, D. 2009. Registrski popis prebivalstva v letu 2011 - nov izziv Slovenske državne statistike. Statistidal days, Radenci, Slovenia. Available at: http://www.stat.si/StatDnevi2009/Docs/Dolenc-Registrski%20popis%20prebivalstva_prispevek.pdf (accessed: 26.04.2013).

 • [6] Feigel, D. & Nanut, V. (1950). Beneška Slovenija. Gorizia/Gorica: G. Carducci.

 • [7] Gasparini, A., ed. (2002). Progetto di sviluppo e conoscenza reciproca Italo-Slovena. San Pietro al Natisone: Comunita Montana Valli del Natisone.

 • [8] Harvey, D. (1989). The urban experience. Baltimore: Johns Hopkins University Press.

 • [9] Massey, D. B. (1993). Power-geometry and a progressive sense of place. In Bird J. et al., eds., Mapping the Futures: Local Cultures, Global Change (pp. 59-69). London: Routledge.

 • [10] Italian Statistical Office (ISTAT), www.istat.it.

 • [11] Jenks, G. F. & Caspall, F. C. (1971). Error on Choroplethic Maps: Definition, Measurement, Reduction. Annals of American Geographers 61(2), 217-244. Doi: 10.1111/j.1467-8306.1971.tb00779.x.

 • [12] Jones, S. B. (1959). Boundary Concepts in the setting of place and time. Annals of the Association of American Geographers, 49(3), 241-255. Doi: 10.1111/j.1467-8306.1959.tb01611.x.

 • [13] Josipovič, D. (2003). Geographical Factors of Fertility. Acta Geographica Slovenica.Ljubljana: Adam Melik Institute Geographical Instiute of ZRC/SAZU.

 • [14] Josipovič, D. (2004). Factors of Fertility Behaviour in Slovenia. Ljubljana: Založba ZRC.

 • [15] Josipovič, D. (2006). The Impacts of Immigration to Slovenia After WWII. Ljubljana: Založba ZRC.

 • [16] Josipovič, D. (2007). Spremembe etnične strukture prebivalstva v Sloveniji po letu 1991.Treatises and Documents, 53-54, 98-115.

 • [17] Josipovič, D. (2009). Razprava o odnosu center - periferija: peripanonski slovensko-hrvaški stik v sistemu širitve EU. In Gosar A., ed., Development opportunities of Slovenian border regions (pp. 197-211). Koper: Annales.

 • [18] Kos, M. (1933). Zgodovina Slovencev. Ljubljana: Jugoslovanska knjigarna.

 • [19] Melik, A. (1950). Planine v Julijskih Alpah. Ljubljana: Institute of Geography. SASA.

 • [20] Mlekuž, J. (2002). Proučevanje učinkov migracij na vrednotenje prostora med izseljenci iz Nadiške Beneške Slovenije Master's thesis. Ljubljana: University of Ljubljana.

 • [21] Mlekuž, J. (2004). Izbrani vidiki zaposlovanja beneških deklet v gospodinjstvih italijanskih mest: tiha grenko-sladka, nikoli povsem izrečena in slišana zgodba Dve Domoviny 19, 141-164.

 • [22] Paasi, A. (1986). Institutionalization of Regions. Fennia. 16, 1-46.

 • [23] Roglić, J. (1946). Le Recensement de 1910: ses méthodes et son application dans la Marche Julienne. Sušak: Institut adriatique.

 • [24] Rutar, S. (1899). Beneška Slovenija. Ljubljana: Matica Slovenska.

 • [25] Stranj, P. (1983). Demografsko gibanje v Furlaniji-Julijski krajini In Bolčič, ed., Jadranski koledar 1983 (pp. 131-135). Trieste: Založništvo tržaškega tiska.

 • [26] Stranj, P. (1999). Slovensko prebivalstvo Furlanije-Julijske krajine v družbeni in zgodovinski perspektivi. Trieste: SLORI.

European Countryside

The Journal of Mendel University in Brno

Journal Information


CiteScore 2016: 0.69

SCImago Journal Rank (SJR) 2016: 0.190
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2016: 0.896

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 15 15 15
PDF Downloads 4 4 4