A New Slovakian-Hungarian Cross-Border Geopark in Central Europe – Possibility for Promoting Better Connections Between the Two Countries

Open access

Abstract

In the past years, many geoparks have been established all over the world, based mainly on the geoheritage, and partly on the cultural heritage, of the regions. Their main aim is to promote the spatial development of certain regions, especially by the development of tourism, including geo- and ecotourism. One of the newest geoparks is the Novohrad-Nógrád Geopark along the border of Slovakia and Hungary, which, having a high status, belongs to the UNESCO Global Geoparks Network. What is remarkable about it is that it was the very first cross-border geopark. Because of historical elements and due to political intentions, borders often play a more disjunctive than connective role, and the changes of the borders in the 20th century often distorted the spatial structure and turned former peripheries into flourishing regions. This was characteristic also of the regions where the Novohrad-Nógrád Geopark was established. Beyond the perspective for the spatial development of these regions, this cross-border geopark forces directly the local authorities and non-governmental organizations (NGOs) on both sides of the border to maintain tighter contacts for co-operation, promoting by this means also better connections between the two countries.

Összefoglalás

Az elmúlt években a Földön sokfelé alapítottak geoparkokat az adott térségek földtudományi és részben kulturális értékeire építve. A fő cél a régiók területfejlesztésének elősegítése, elsősorban a turizmus - leginkább az öko- és geoturizmus - fejlesztése révén. A geoparkok közül az egyik legújabb a Magyarország és Szlovákia határa mentén kialakított Novohrad-Nógrád Geopark, amely tagja az UNESCO Global Geoparks Network hálózatnak. Különlegessége, hogy ez a Föld első határokon átívelő geoparkja. Történelmi okok és politikai szándékok miatt a határok sajnos gyakrabban játszottak elválasztó, mintsem összekötő szerepet, a 20. századi határváltozások pedig gyakran eltorzították a korábbi századok alatt kialakult térszerkezetet és hanyatló perifériákká tettek korábban virágzó régiókat. Jellemzi ez azokat a régiókat is, ahol a Nógrád- Novohrad Geoparkot megalapították. A határon átívelő geopark megalapítása a régiók területfejlesztési lehetőségein túl azért is előnyös, mert ösztönzi az önkormányzatokat, a helyi irányító szerveket és a civil szervezeteket a határ mindkét oldalán arra, hogy szorosabbra fonják együttműködésüket, elősegítve ezzel a két ország közötti kapcsolatok javulását is.

References
 • [1] Application dossier for nomination as a European Geopark. - In: http://www.nogradgeopark.eu/doc/NNG_Application_s_.pdf. 39 p.

 • [2] Cimermanová, I. & Anderková, E. (2006). ‘Getting through the country of youngest volcanoes’ - The Novohrad-Nógrád Geopark. In GeoTour 2006 Conference, http://www.kgptour.tuke.sk/conferences_soubory/pdf%207%202%2007/8_5_cimermanova,anderkova%206.pdf.8p.

 • [3] Csüllög, G. (2002). The revaluation of border regions in the changing spatial structure (pp. 69-79). In: Süli-Zakar I., ed., Borders and cross-border co-operations in the CentralEuropean transformation countries. Debrecen: Debreceni Egyetem.

 • [4] Csüllög, G. (2003). The changes of the spatial structure in the Carpathian Basin (pp. 20-25). In Vaishar, A., Zapletalova, J. & Munzar, J., eds.: Regional geography and itsapplications. Brno: Institute of Geonics, Academy of Sciences of the Czech Republic.

 • [5] Csüllög, G. (2008). The role of borders in spatial structure changes (pp. 13-18). In Süli- Zakar, I., eds., Neighbours and partners: On the two side of the border. Debrecen: Debreceni Egyetem Kossuth Egyetemi kiadó.

 • [6] Dávid, L. & Karancsi, Z. (2010). Quarrying, geoheritages and tourism development in the Medves region along the Hungarian-Slovakian border. - Acta Geoturistica 1(1), 1-11.

 • [7] Dowling, R. K. & Newsome, D., eds. (2006). Geotourism. Oxford: Elsevier Butterworth- Heinemann.

 • [8] Dowling, R. K. (2011). Geotourism’s Global Growth. Geoheritage 3(1), 1-13.

 • [9] Európai Unió: Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttmüködési Program 2007 -2013. Available at: www.husk-cbc.eu.

 • [10] European Commission: Operational programme 'Hungary-Slovak Republic'. Available at: http://ec.europa.eu/regional_policy/country/prordn/details_new.cfm?LAN=7&gv_PAY=HU& gv_reg=ALL&gv_PGM=1290&gv_per=2&gv_defL=7.

 • [11] Európska únia: Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenskárepublika 2007 - 2013. Available at: www.husk-cbc.eu/sk.

 • [12] Harangi, S. (2010). Menjünk kirándulni! Kazár badland. Available at: www.nngeopark.eu/openfile.php?dwnid=9&t=1.

 • [13] Horváth, G. & Csüllög, G. (2011). Geoconservation and geotourism in a new Central European geopark (pp. 31-42). In Lin, J-C. J., ed., Landscape Conservation. Taipei: National Taiwan University.

 • [14] Horváth, G. & Csüllög, G. (2012). The role of ecotourism and geoheritage in the spatial development of former mining regions (pp. 226-240). In Wirth, P., Černič Mali, B., & Fischer, W., eds., Post-mining regions in Central Europe. Problems, Potentials,Possibilities. München: Oekom Verlag.

 • [15] Hungary-Slovakia cross-border co-operation programme 2007-2013 (2007). Available at: http://www.nfu.hu/download/4919/Hungary-Slovakia%20Cross-border%20Cooperation%20Programme20071114.pdf.

 • [16] Novohrad-Nógrád European Grouping of Territorial Cooperation with Limited Liability. Available at: http://www.nnegtc.eu/.

 • [17] Novohrad-Nógrád Geopark: Master plan 2010-2015. Available at: http://www.petrifiedforest.gr/NEW%20pf/25th%20European%20Geoparks%20Meeting%202010%20%E2%80%93%20Luberon%20Geopark/Novohrad%20- %20Nograd%20Geopark/2%20NNG_masterplan_2010_2015.pdf.

 • [18] Pralong, J-P. (2006). Geotourism: A new form of tourism utilising natural landscapes and based on imagination and emotion. Tourism Review 61(3), 20-25. Doi: 10.1108/eb058476.

 • [19] Szarvas, I. (2009). The Novohrad-Nógrád Geopark. Available at: http://www.magyartelepulesek.hu/ipolytarnoc/nngeo.html.

 • [20] Szarvas, I. (2011). Role of Geoparks in education - the transborder Novohrad-Nógrád Geopark. Available at: http://www.eurogeologists.de/images/content/geology_education_workshop/Imre_Szarvas. pdf.

 • [21] The Novohrad-Nógrád Geopark. Available at: http://osmaradvanyok.hu/index.php?p=geopark-2.

 • [22] UNESCO (2010). Guidelines and Criteria for National Geoparks seeking UNESCO'sassistance to join the Global Geoparks Network (GGN). Available at: http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/SC/pdf/sc_geoparcs_2010guidelines.pdf.

 • [23] UNESCO (2010). The Langkawi Declaration. Available at: http://www.docstoc.com/docs/136027347/The-Langkawi-Declaration.

European Countryside

The Journal of Mendel University in Brno

Journal Information


CiteScore 2016: 0.69

SCImago Journal Rank (SJR) 2016: 0.190
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2016: 0.896

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 14 14 14
PDF Downloads 2 2 2