Mapping Gendered Ruralities

Open access

Abstract

The conventional picture of gender relations in rural places is that of a traditional, masculine social fabric. In this article, we challenge this understanding of the rural. Using three methodological approaches (quantitative, discursive and narrative), we test the hypothesis that there is an ongoing femininization of the rural, which is concealed by society’s focus on the masculine rural. We conclude that each method can give important, but not necessarily sufficient, information to answer such a process-orientated question. This methodological triangulation demonstrates the complexity of gendered rural spaces. The quantitative (map-based) analysis shows a gendered geography, the media analysis unpacks how gender is spatialized and the interviews show how space is gendered.

Abstrakt

När landsbygden ska belysas med ett genusperspektiv innebär det vanligen ett fokus på traditionellt manliga miljöer och aktiviteter. I denna artikel utmanar vi denna ensidiga förståelse. Genom att använda tre skilda metodologiska angreppssätt - kvantitativa, diskursiva och narrativa - testar vi hypotesen att det pågår en femininisering av landsbygden och det rurala. Vi argumenterar för att varje metod kan ge viktig men inte tillräcklig information för att belysa en sådan processinriktad problematik. Trianguleringsmetoden avtäcker den komplexitet som kännetecknar könsmärkningen av det rurala. Kvantitativa analyser avtäcker geografiska mönster och variationer, mediaanalysen visar hur genus konstrueras rumsligt och intervjuerna belyser hur platser påhängs specifika genusrelationer

References
 • [1] Acker, J. (1981). Towards a Theory of Gender and Class. [Working Paper.] Stockholm: Arbetslivscentrum.

 • [2] Acker, J. (1987). Hierarchies and Jobs: Notes for a Theory of Gendered Organizations. [Working Paper.] Stockholm: Arbetslivscentrum.

 • [3] Acker, J. (1992). Gendering organizational theory (pp. 248-263). In Mills, A. J. & Tancred, P., Eds, Gendering Organizational Analysis. London: Sage.

 • [4] Alvesson, M. & Sköldberg, K. (2000) Reflexive Methodology. New Vistas for QualitativeResearch. London: Sage.

 • [5] Amcoff, J. (2000). Samtida bosättning på svensk landsbygd. Geografiska regionstudier, 41, Uppsala: Uppsala universitet.

 • [6] Amcoff, J., Forsberg, G. & Stenbacka, S. (1995). Inflyttning och nybyggnation i Mälardalenslandsbygd. Delrapport inom projektet Mälardalens landsbygd i förändring. Arbetsrapport nr 155. Uppsala: Kulturgeografiska inst. Uppsala Universitet.

 • [7] Baylina, M. & Gunnerud Berg, N. (2010). Selling the countryside: Representations of rurality in Norway and Spain. European Urban and Regional Studies 17(3), 277-292. Doi: 10.1177/0969776409356215.

 • [8] Berg, L. D. & Longhurst, R. (2003). Placing masculinities and geography. Gender, Place and Culture 4(4), 351-360. Doi: 10.1080/0966369032000153322.

 • [9] Berger, S., Forsberg, G. & Ørbeck, M., Eds. (2004). Atlas över Inre Skandinavien - Befolkning, näringsliv och livsmiljö. Karlstad University Studies.

 • [10] Berger, S., Forsberg, G. & Ørbeck, M., Eds. (2007). Inre Skandinavien - en gränsregionunder omvandling. Karlstad: Karlstad University Press.

 • [11] Brandt, B. (1995). Rural masculinity in transition. Gender images in tractor advertisements. Journal of Rural Studies 11(2), 123-133. Doi: 10.1016/0743-0167(95)00007-A.

 • [12] Brandt, B. & Haugen, M. S. (2000). From lumber jack to business manager: Masculinity in the Norwegian forestry press. Journal of Rural Studies 16(3), 343-355. Doi: 10.1016/S0743-0167(00)00002-4.

 • [13] Bryman, A. (2008). Why do researchers integrate/combine/mesh/blend//mix/merge/fuse/ quantitative and qualitative research? (pp. 87-100). In Bergman, M. M., Ed., Advances inMixed Methods Research. London: Sage.

 • [14] Claesson, S. (1968). Vem älskar Yngve Frey? Stockholm: Bonnier.

 • [15] Connell, R. W. (2005). Masculinities (2nd edition). Cambridge: Polity Press.

 • [16] Elswood-Hollard, K. (2005). ‘We used to Scrump the Apples, We Used to Have Our knickers Full of ‘em´. Growing up in the Countryside: Forging Femininities in Rural Somerset c: 1950-1970 (pp. 123-140). In Little, J. & Morris, C., Eds., Critical Studies inRural Gender Issues. Perspectives on Rural Policy and Planning Aldershot: Ashgate.

 • [17] Eklundh, M. (2010). En analys över hur man i TV-serien “Hem till byn” framställergenuskontraktet och synen på staden och landsbygden. Stockholm: Stockholms Universitet.

 • [18] Eriksson, M. (2010). ‘People in Stockholm are smarter than countryside folks’: Reproducing urban and rural imaginaries in film and life. Journal of Rural Studies 26(2), 95-104. Doi: 10.1016/j.jrurstud.2009.09.005.

 • [19] Fairclough, N. (2003). Analysing discourse. Textual analysis for social research. London: Routledge.

 • [20] Fielding, N. (2008). Analytic density, postmodernism, and applied multiple method research (pp. 37-52). In Bergman, M. M., Ed., Advances in Mixed Methods Research. London: Sage.

 • [21] Foghagen, C. & Johansson, S. (2004). Att gå mellan ladugården och köket är inget för mig! Kalmar: Baltic Business School.

 • [22] Forsberg, G., Ed. (1994). Befolkningsomflyttningar på landsbygden. Kunskapsöversikt ochstatistisk analys. Delrapport inom projektet Mälardalens landsbygd i förändring Arbetsrapport nr 55, Uppsala: Kulturgeografiska inst. Uppsala Universitet.

 • [23] Forsberg, G. (1998). Regional variations in the gender contract: Gendered relations in labour markets, local politics and everyday life in Swedish regions. Innovation 11(2), 191-209. Doi: 10.1080/13511610.1998.9968561.

 • [24] Forsberg, G. (2001). The difference that space makes. A way to describe the construction of regional gender contracts. In Jones, M., Ed., Contemporary debates in the discipline of geography - space and place, landscape and environment. Norsk Geografisk Tidsskrift(Norwegian Journal of Geography) (Special issue) 55(3), 161-165. Doi: 10.1080/002919501753129907.

 • [25] Forsberg, G. (2006). ‘…så och på jorden’ - materiella tolkningar av rurala genuskonstruktioner (pp. 127-139). In Buciek, K. et al., Eds., Rumlig praksis Roskilde: Roskilde Universitetsforlag.

 • [26] Forsberg, G. (2010). Gender, geography and social practice (pp. 209-222). In Hermelin, B. & Jansson, U., Eds., Placing Geography, Sweden Through Time and Space. Ymer, Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi.

 • [27] Forsberg, G. & Carlbrand, E. (1993). Mälarbygden - en kreativ region? En studie avMälardalens landsbygd i förändring. Forskningsrapporter nr. 107, Uppsala: Kulturgeografiska institutionen, Uppsala Universitet.

 • [28] Forsberg, G. & Grenholm, C. (2000). Ängla-gård(ar) i femininistisk analys (pp. 97-111). In Forsberg, G., Grenholm, C. & Jakobsen, L, Eds., Rum - upplevelsevärd - samhälle. Rapport från forskarkursen ‘I genderiserade rum’ Karlstad University Studies.

 • [29] Forsberg, G., Grimsrud, G. M., Jakobsen, L., Jansdotter, M. & Vangsgraven Stubberud, K. (2006). Gränsfall. Platsens betydelse för omställning och utveckling i en gränsregion. Stockholm: Nordregio.

 • [30] Forsberg, G., Lundmark, M. & Stenbacka, S. (2012). Föreställningar om landsbygden -mer myter än faktiska fakta. Stockholm: PwC.

 • [31] Glesbygdsverket [Swedish National Rural Development Agency] (2007). Årsbok: Sverigesgles-och landsbygder 2007. Östersund: Glesbygdsverket.

 • [32] Hay, I. (2005). Qualitative Research Methods in Human Geography (2nd edition). Melbourne: Oxford University Press.

 • [33] Hem till Byn [Back To The Village] (1971-2006). Series by Bengt Bratt. Sveriges Television.

 • [34] Jägarna [The Hunters] (1996). Film produced by Kjell Sundvall. Memfis Film, Film i väst, Sveriges Television.

 • [35] Kelly, R. & Shortall, S. (2002). ‘Farmers’ wives’: women who are off-farm breadwinners and the implications for on-farm gender relations. Journal of Sociology 38(4), 327-343. Doi: 10.1177/144078302128756714.

 • [36] Leyshon, M. (2005). ‘No place for a girl’: Rural youth, pubs and performances of masculinity (pp. 104-122). In Little, J. & Morris, C., Eds., Critical Studies in Rural GenderIssues. Perspectives on Rural Policy and Planning. Aldershot: Ashgate.

 • [37] Little, J. & Morris, C., Eds. (2005). Critical Studies in Rural Gender Issues. Perspectives onRural Policy and Planning. Aldershot: Ashgate.

 • [38] Masdjävlar [Countryside Devils] (2004). Film produced by Maria Blom. Memfis Film, Film i väst, Sveriges Television.

 • [39] Massey, D. (2005). For Space. London: Basil Blackwell.

 • [40] Morris, C. & Little, J. (2005). Rural work: An overview of women’s experiences (pp. 9-26). In Little, J. & Morris, C., Eds., Critical Studies in Rural Gender Issues. Perspectives onRural Policy and Planning. Aldershot: Ashgate.

 • [41] Nilsson, B. (1999). Maskulinitet. Representation, Ideologi och Retorik. Etnologiska skrifter19, Borea: Umeå universitet.

 • [42] Pettersson, K. (2008). Många bäckar små… Jämställdhet och ekonomisk tillväxt I regionalpolitiken (pp. 139-160. In Andersson, F., Ek, R. & Molina, Eds., Regionalpolitikensgeografi: regional tillväxt i teori och praktik. Lund: Studentlitteratur.

 • [43] Resurs Uppland (2007). Strategier för jämställdhet - lokala genuskontrakt i Uppsala län, Uppsala: Länsstyrelsen i Uppsala län.

 • [44] Råbock, I. (2007). Working Material. Glesbygdsverket. [Swedish National Rural Development Agency] Östersund.

 • [45] Steele C. M. (1997). A threat in the air: How stereotypes shape intellectual identity and performance. American Psychologist 52(6), 613-629. Doi: 10.1037/0003-066X.52.6.613.

 • [46] Stenbacka, S. (2001). Landsbygdsboende I inflyttarnas perspektiv. Intention och handlingi lokalsamhället. Geografiska regionstudier nr. 42. Uppsala: Kulturgeografiska Institutionen, Uppsala Universitet.

 • [47] Stenbacka, S. (2008). Rural identities in transition: Male unemployment and everyday practice in the North of Sweden (pp. 83-111). In Asztalos Morell, I. & Bock, B. B., Eds., Gender Regimes, Citizen Participation and Rural Restructuring. Amsterdam: Elsevier.

 • [48] Stenbacka, S. (2011). Othering the rural: About the construction of rural masculinities and the unspoken urban hegemonic ideal in Swedish media. Journal of Rural Studies 27(3), 235-244. Doi: 10.1016/j.jrurstud.2011.05.006.

 • [49] Stenbacka, S. & Forsberg, G. (forthcoming). Tolkningar av rumsligt formade genushandlinger och - strukturer. In Førde, A., Kramvig, B., Gunnerud Berg, N. & Dale, B., Eds., Å finne sted. Metodologiske perspektiver i stedsanalyser.

 • [50] Storey, J. (1997). An Introduction to Cultural Theory and Popular Culture. Upper Saddle River: Prentice Hall.

 • [51] Såsom i Himmelen [As It Is In Heaven] (2004). Film produced by Kay Pollak. GF Studios AB.

 • [52] Tidskriften LAND. (1976, 1986, 2006.)

 • [53] Tillväxtverket [Swedish Agency for Economic and Regional Growth] (2011). Att välja jämställdhet. Rapport 0107.

 • [54] Vem älskar Yngve Frey [Who Loves Yngve Frey] (1973). Film produced by Lars Lennart Forsberg. [Film version] Sveriges Radio.

 • [55] Woods, M. (2005). Rural Geography. London: Sage.

 • [56] Änglagård (House Of Angels) (1992). Film produced by Colin Nutley, Sonet, AB Svensk Filmindustri.

European Countryside

The Journal of Mendel University in Brno

Journal Information


CiteScore 2016: 0.69

SCImago Journal Rank (SJR) 2016: 0.190
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2016: 0.896

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 16 16 16
PDF Downloads 3 3 3