Participation of active seniors in rural areas in public life

Open access

Participation of active seniors in rural areas in public life

The paper presents the theme of voluntary senior participation in public life. A voluntary activity can be characterized as publicly beneficial voluntary work. Social administration plays its role in the care of seniors by means of social services provided as enterprise programs. Currently, there are few programs based on the active participation of seniors in public life using their expertise to provide leisure time, life or professional experience for the benefit of others. Especially in rural areas, active seniors can take advantage of the community planning of social services, Rural Area Regeneration Program or lump-sum actions. The case study analysis of the event "Seniors Welcome" provides a basis for communication with seniors, information on their needs, interests or reasons for refusing to participate.

Czech Social Security Administration. Důchodová statistika Available at: http://www.cssz.cz/cz/informace/statistiky/duchodova-statistika/

European Commission (2011). How to promote active ageing in Europe. EU support to local and regional actors. Committee of the Region. Brussel.

Gilleard C. & Higgs P. (2000). Cultures of Ageing: Self, Citizen and the Body. London: Prentice Hall.

Hamplová D. & Pollnerová Š. (2006). Pracovní trh v důchodovém a předdůchodovém věku. In Životní cyklus - sociologické a demografické perspektivy (pp. 239-246). Praha: Sociological Institute of the Academy of Sciences of the Czech republic.

Katz S. (2000). Busy Bodies: Activity, Ageing and the Management of Everyday Life. Journal of Ageing Studies, 14(2), 135-152. Doi: 10.1016/S0890-4065(00)80008-0.

Laslett P. (1996). A Fresh Map of Life: The Emergence of the Third Age. 2nd edition. London: Macmillan Press.

Majerová, V. et al. (2005): Český venkov 2004. Život mladých a starých lidí. Praha: Czech University of Life Sciences.

Ministry of Labour and Social Affairs. Národní program přípravy na stárnutí na období 2008-2012 Retrieved at 7.3.2011 from: http://www.mpsv.cz/cs/2869

Ministry of Labour and Social Affairs. Průvodce procesem komunitního plánování sociálních služeb Retrieved at 17.4.2011 from: http://www.mpsv.cz/cs/849

Open Society Fund Prague (2008). Senioři vítáni - sborník případových studií. Praha: Otevřená společnost, o. p. s.

Ministry of Regional Development. 117D815 - Podpora obnovy a rozvoje venkova - Zásady podprogramu pro poskytování dotací v roce 2011. Retrieved at 15.3.2011 from http://www.mmr.cz/Regionalni-politika/Programy-Dotace/Podpora-rozvoje-regionu-v-roce-2011/Podpora-obnovy-a-rozvoje-venkova

Pollnerová, Š. (2006): Změny v počtu a struktuře důchodců a jejich důchodových příjmů po roce 1989 (pp. 226-238). In Životní cyklus - sociologické a demografické perspektivy. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky.

Somrová L. & Klégrová A. (2006). Dobrovolnictví. Praha: Vzdělávací institut ochrany dětí.

Sýkorová D. (2007). Autonomie ve stáří. Praha: Sociologické nakladatelství.

Tomeš I. et al. (2002). Sociální správa. Praha: Portal.

Trnková V. (2005) Aktivní strategie mladých a seniorů na venkově. In Majerová V. et al., Český venkov 2004. Život mladých a starých lidí (pp. 93-115). Praha: Czech University of Life Sciences.

European Countryside

The Journal of Mendel University in Brno

Journal Information


CiteScore 2017: 0.78

SCImago Journal Rank (SJR) 2017: 0.265
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2017: 0.607

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 67 67 11
PDF Downloads 22 22 5