Loosing agricultural heritage in rural landscape - a case study in Koppány Valley Area, Hungary

Open access

Loosing agricultural heritage in rural landscape - a case study in Koppány Valley Area, Hungary

The research is focusing on the Big Koppány stream (Hungary), which is designated by local communities as an experimental area for agro-ecological development. This poverty stricken, underdeveloped area is showing symptoms of continuous ecological deterioration (typical in many areas of Hungary and Europe). We introduce the partly surviving agri-cultural heritage of the area. We also introduce Vox Valley Development Association who is decided to demonstrate the possible actions which help the formation of a sustainable agro-ecological system. This paper concentrates on proposals which will help the evolution of such a system.

Arizpe, L. (1981). The rural exodus in Mexico and Mexican migration to the United States. International Migration Review 15(4), 626-649.

Decree No. 137/2004. (IX. 18.) of the Ministry of Agriculture (2004). Decree of the enactment of the National Rural Development Plan. In: Compex Collection of Operative Laws. ( http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0400137.FVM

Douglass, W. A. (1971). Rural Exodus in Two Spanish Basque Villages: A Cultural Explanation. American Anthropologist 73(5), 1100-1114. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1525/aa.1971.73.5.02a00090/abstract - fn1. DOI: 10.1525/aa.1971.73.5.02a00090. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1525/aa.1971.73.5.02a00090/abstract-fn1

Együd, Á. (1975). Somogyi népköltészet. Somogy néprajza 1.

Együd, Á. (1978). Adatok a láncversek számszimbolikájához Kaposvár, 271-310. Somogyi Múzeumok Közleményei 3.

Együd, Á. (1981a). Népi sportszerũ játékok Somogyban (Folk sport-like games in Somogy). Somogyi Múzeumok Közleményei 4: 495-126.

Együd, Á. (1981b). Kaposváron megverték a rézdobot. Száz somogyi népdal. Kaposvár.

Fiar, S. & Izsák, É. (1997). A főváros természeti környezetének változása- különös tekintettel az urbanizáció tájalakító hatására a XVIII. századtól napjainkig- mintaterületek alapján. In: Füleky, Gy. (Eds.), A táj változásai a Honfoglalás óta a Kárpát-medencében (pp. 223-232). Gödöllő: Gödöllői Agártudományi Egyetem MSZKI.

Gowan, P. (1995). Neo-liberal theory and practice for Eastern Europe. New Left Review 213, 3-60.

Humphrey, C. (2002). The unmaking of Soviet life: everyday economies after socialism. Ithaca: Cornell University Press.

Kapitány, O. & Imrő, J. (Eds.) (2001). Kaposvár: Somogy Megye Népművészete.

Karcagi-Kovács, A., Odor, K. & Kuti, I. (2009). The problem of rural exodus in the National Sustainable Development Strategies and National Rural Development Plans of EU members. The Fourth International Scientific Conference, Rural Development 2009 (pp. 208-213).

Keeble, D. & Tyler, P. (1995). Enterprising behaviour and the urban-rural shift. Urban Studies 32(6): 975-997. Doi: 10.1080/00420989550012753.

Keeble D., Tyler P., Broom G. & Lewis J. (1992). Business Success in the Countryside: The Performance of Rural Enterprise. London: HMSO.

Mari, I. (1997). A Szentendrei-sziget természeti viszonyainak változása a Honfoglalás óta. In Füleky Gy. (Ed.), A táj változásai a Honfoglalás óta a Kárpát-medencében (pp 233-242). Gödöllő: Gödöllői Agártudományi Egyetem MSZKI.

Metzger, J. (1997). A tájhasználat alakulása a Vadkerti-tó térségében a XVIII. századtól napjainkig. In: Füleky Gy. (Ed.), A táj változásai a Honfoglalás óta a Kárpát-medencében (409-424). Gödöllő: Gödöllői Agártudományi Egyetem MSZKI.

Molnár, Zs. (1996). Ártéri vegetáció Tiszadob és Kesznyéten környékén I. Tájtörténeti, florisztikai és cönológiai értékelés. Botanikai Közlemények 83(1-2): 39-51.

Nagy, B. (1997). A felszínborítás vizsgálata a Sajó-Hernád hordalékkúp térségében. In: Füleky, Gy. (Ed.) (1997). A táj változásai a Honfoglalás óta a Kárpát-medencében (pp. 391-398). Gödöllő: Gödöllői Agártudományi Egyetem MSZKI.

North, D. & Smallbone, D. (2000). The innovativeness and growth of rural SMEs during the 1990s. Regional studies 34(2), 145-157. Doi: 10.1080/00343400050006069.

Palang, H., Printsmann, A., Konkoly Gyuró, É., Urbanc, M., Skowronek, E. & Woloszyn, W. (2006). The Forgotten Rural Landscapes of Central and Eastern Europe. Landscape Ecology 21(3), 347-357., DOI: 10.1007/s10980-004-4313-x.

Pickles, J. & Smith, A. (eds.) (1998). Theorising Transition: The Political Economy of Post-Communist Transformation. London: Routledge.

Rainnie, A., Smith, A. & Swain, A. (eds.) (2002). Work, Employment and Transition: Restructuring Livelihoods in Post-Communism. London: Routledge.

Renes, H., Aoun, R., Benito, L., Bojić, M., Buchecker, M., Bulog, J., Centeri, Cs., Dobrovodska, M., Fairclough, G., Grove, D., Martinović-Vuković, Z., Mavar, Z., Ónodi, G., Pető, Á., Printsmann, A., Pungetti, G., Raguž-Lučić, E., Robbiatti, C., Roth, M., Ángeles Ruiz, M., Toma, E., Tóth, V. & Turner, S. (2010). Chronological development of European agricultural landscapes. In: Pungetti, G. Kruse, A. (eds.) European Culture expressed in Agricultural Landscapes. Perspectives from the Eucaland Project (pp. 83-94). Roma: Palombi Editori.

Rédei, T., Barabás, S., Csecserits, A. & Kun, A. (1998). A hegylábi löszvegetáció maradványai a Budai-hegységben. Tájtörténeti rekonstrukciós kísérlet. Kitaibelia 3(2), 319-320.

Shaw, R. P. (1974). Land Tenure and the Rural Exodus in Latin America. Economic Development and Cultural Change 23(1), 123-132.

Shaw, R. P. (1975). Land tenure and the rural exodus in Chile, Colombia, Costa Rica, and Peru. Gainesville: University Presses of Florida.

Symes, D. (1993). Agrarian reform and the restructuring of rural society in Hungary. Journal of Rural Studies 9(3), 291-298. Doi:10.1016/0743-0167(93)90073-S.

Szabó, Sz. (2010). Pillanatképek egy dél-dunántúli falu hétköznapjaiból: Törökkoppány. Comitatus - önkormányzati szemle. 20(1-2), 128-151.

Szabó, A. & Ruprecht, E. (2001). Az Erdélyi- Mezőség központi részének fontosabb tájtörténeti és tájdinamikai változásai. Kanitzia 9. 151-164.

Szapu, M. (1999). Children's games in Somogy County. Acta Etnographica Hungarica 44(1-2), 55-77.

Szerényi, J. (2001). Az érd-százhalombattai Sánc-hegy vegetációtörténete a tájtörténet tükrében az őskortól napjainkig. Természetvédelmi Közlemények 9, 87-109.

Tatár, S., Sándor, Cs., Ercsényi, M. & Milutinovits, L. (2009). Tájtörténeti kutatások a Pesti-síkság északi részén. Tájökológiai Lapok 7(2), 417-442.

Toma, E., Roth, M., Centeri, C., Dobrovodská, M., Printsmann, A. & Raguž-Lučić, E. (2010). Agricultural landscape history of 20th-century Eastern Europe. In: Pungetti, G. & Kruse. A. (Eds.), European Culture expressed in Agricultural Landscapes. Perspectives from the Eucaland Project (pp. 105-108). Rome: Palombi Editori.

Tóth, T. (2001). Tájtörténeti és botanikai kutatások a Felső-Duna árterületén a Neszmély-Süttő közötti Duna-szakaszon. A Puszta 1(18), 141-191.

Tóth, V. (2008). Az Ócsai Tájvédelmi Körzet tájváltozásának természetvédelmi célú vizsgálata. Diplomadolgozat, SzIE, KTI, Gödöllő.

Wascher, D. M. (2004). Landscape-indicator development: steps towards a European approach. In: Jongman, R. H. G. (ed.) Volume 4 The New Dimensions of the European Landscapes (pp. 237-252). Retrieved from ( http://library.wur.nl/ojs/index.php/frontis/article/viewFile/1015/586

Westhoek, H. J., van den Berg, M., Bakkes, J. A. (2006). Scenario development to explore the future of Europe's rural areas. Agriculture, Ecosystems and Environment 114:, 7-20., DOI:10.1016/j.agee.2005.11.005.

European Countryside

The Journal of Mendel University in Brno

Journal Information


CiteScore 2017: 0.78

SCImago Journal Rank (SJR) 2017: 0.265
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2017: 0.607

Cited By

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 95 95 9
PDF Downloads 34 34 6