TSMI methodology of registration and evaluation of steam-bank vegetation in rural landscape

Open access

TSMI methodology of registration and evaluation of steam-bank vegetation in rural landscape

Stream-bank vegetation is an important constituent of landscape. Many streamside stands are not in good condition at present. The article presents methodology for the evaluation of stream-bank vegetation in rural landscapes. The goals of the paper are the registration and evaluation of stands as the basis for subsequent management proposal. Streams are divided into sections delimited by significant artificial or natural barriers. Within the frame of sections, segments are determined. Segments are parts of the section with similar general characteristics. Surveying includes site assessment, river valuation and streamside stand valuation. The results of evaluation are register outputs: maps and database. The register serves as a summary of stream-bank vegetation and as the basis of a management proposal.

Abernethy, B. & Rutherfurd, I. D. (2000). The effect of riparian tree roots on the mass-stability of riverbanks. Earth surface processes and landforms. 25(9), 927-931). Doi: 10.1002/1096-9837(200008)25:9<921::AID-ESP93>3.0.CO;2-7

Ambros, Z. & Štykar, J. (1999). Geobiocenologie I. Brno: Mendel University of Agriculture and Forestry.

Bache, D. H. & Macaskill, I. A. (1981). Vegetation in coastal and stream-bank protection. Landscape planning. 8(4): 363-385. Doi: 10.1016/0304-3924(81)90003-4.

Buček, A. & Lacina, J. (2002). Geobiocenologie II. Brno: Mendel University of Agriculture and Forestry.

Burton, TA., Smith, SJ. & Cowley, E. R. (2008). Monitoring stream channels and riparian vegetation — Multiple indicators. Version 5.0. U. S. Department of the Interior, Bureau of land management. Idaho state office. Boise, ID. Retrieved from: http://oregonstate.edu/dept/range/sites/default/files/RNG455555PDFLinks/Burton_Monitoring_Channels_and_Ripzones/Burton_2008.pdf

Coroi, M., Skeffington, M. S., Giller, P., Smith, C., Gormally, M. & O'Donovan, G. (2004). Vegetation diversity and stand structure in streamside forests in the south of Ireland. Forest Ecology and Management. 202(1-3): 39-57. Doi:10.1016/j.foreco.2004.06.034.

Demek, M. et al. (2006). Manuál pro hydromorfologické hodnocení vodních toků.

Ehrlich P. et al. (1992). Prozatímní metodické pokyny pro obnovu ekologické funkce upravených vodních toků s malým povodím. Metodika 9/92. Praha: VÚMOP.

Chytrý, M., Kučera, T. & Kočí, M. (2001). Katalog biotopů České republiky. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny.

Geyer, W., Nepple, T. & Brooks, K. (1993). Riparian vegetation and streambank stability in agroecosystems in National Convention of the Society-of-American-Foresters.

Havlíčková, S. (2005). Hodnocení břehových porostů. In Říční krajina 3 (p. 107-111), Sborník příspěvků z konference Olomouc.

Klimo, E., Hager, H., Matič, S., Anič, I. & Kulhavý, J. (2008). Floodplain forests of temperate zones of Europe. Kostelec nad Černými lesy: Lesnická práce.

Kolařík, J. et al. (2005). Péče o dřeviny rostoucí mimo les II. Vlašim: Český svaz ochránců přírody.

Langhammer, J. et al. (2009). Vymezení typů útvarů povrchových vod. Praha: Univerzita Karlova v Praze.

Marhoun K. et al. (1982). Dřevinný vegetační doprovod vodních toků. Brno: Hydroprojekt.

Mařák, I. (1996). Bystřička - speciální hospodářský plán. Uherské Hradiště: Povodí Moravy.

Mařák, I. (2000). Salaška - speciální hospodářský plán. Uherské Hradiště: Povodí Moravy.

Novák L., Iblová M. & Škopek V. (1986). Vegetace v úpravách vodních toků a nádrží. Praha: SNTL.

Parsons, M., Thomas, M. & Norris, R. (2000). Australian River Assessment System: Review of Physical River Assessment Methods — A Biological Perspective. Monitoring River Heath Initiative Technical Report no 21, Canberra: Commonwealth of Australia and University of Canberra. Retrieved from: http://www.environment.gov.au/water/publications/environmental/rivers/nrhp/pubs/protocol-2.pdf

Patterson, D. W. (1976). Evaluation of habitats resulting from stream bank protection projects in Siskiyou and Mendocino counties, California. USDA Soil Conservation Service, Red Bluff CA.

Roth, N., J. Allan, J. & Erickson, D. (1996). Landscape influences on stream biotic integrity assessed at multiple spatial scales. Landscape Ecology, 11(3): 1-156. Doi: 10.1007/BF02447513.

Somer, M., Švecová, R. & Fuksa, J. K. (2001). Zpracování metodiky a mapování ekomorfologických struktur na českých a německých úsecích Labe. Praha: VÚV T. G. M.

Shields, F. D. (1991). Woody vegetation and riprap stability along the Sacramento River mile 84.5-119. Water resources bulletin. 27 (3), 527-536.

Šimíček, V. (1999). Břehové a doprovodné porosty vodních toků - součást lužních ekosystémů. Praha: Agrospoj.

Šlezingr M. & Úradníček L. (2002): Vegetační doprovod vodních toků a nádrží. Brno: CERM.

Šlezingr, M. & Úřadníček, L. (2003). Bankside trees and srubs. Brno: CERM.

Vyskot, I. et al. (2003): Quantification and Evaluation of Forest Functions on the Example of the Czech Republic. Praha: Margaret.

European Countryside

The Journal of Mendel University in Brno

Journal Information


CiteScore 2017: 0.78

SCImago Journal Rank (SJR) 2017: 0.265
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2017: 0.607

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 81 81 13
PDF Downloads 20 20 6