Development of the Agricultural Innovation Brokerage Concept in Eastern European Countries, Based on a Hungarian Situation Analysis

 • 1 Szent István University Gödöllö, Hungary
 • 2 NARIC Research Institute of Agricultural Economics
 • 3 NARIC Research Institute of Agricultural Economics
 • 4 Szent István University Gödöllö, Hungary
 • 5 NARIC Research Institute of Agricultural Economics

Abstract

The Agro-innovation Broker (AIB) concept was introduced by the European Commission solely to increase the vast spread of innovative solutions in Agriculture. The concept can be perceived as an intermediary between the demand and supply of agricultural research and extension services. This paper’s results are derived from the international research work that aims to develop a training curriculum in the field of agricultural innovation services with effective materials to boost capacity building actions in Central and Eastern European Countries (CEE). Based on consultations with stakeholders, the Hungarian situation analysis allowed comparison with other CEE countries and the expansion of an AIB vocational training curriculum. It helps to better understand the needs of agricultural innovation services through a clear view of advisors’ competences. Our results suggest that apart from the similar knowledge requirements and skills of AIBs across CEE countries, country-specific expectations and needs should be addressed in AIB training.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • [1] Bányai, T., Döme, G., Kárpáti, L., Nagy, B., Novák, L., Papócsi, L., Székely, E., Tóth, I., Vári, A. & Wayda, I. (2011). Javaslat a mezőgazdasági és vidékfejlesztési szaktanácsadási rendszer egységesítésére, megújítására, a feladat- és felelősségkörök összehangolására. [Working paper], Budapest: (VSZOSZ – Hungarian Organization of Protected Plants).

 • [2] Diamond, M. A. (1996). Innovation and Diffusion of Technology: A Human Process. Consulting Psychology Journal 48(4), 221–229. DOI: 10.1037/1061-4087.48.4.221.

 • [3] Dolinska, A. & d’Aquino, P. (2016). Farmers as agents in innovation systems. Empowering farmers for innovation through communities of practice. Agricultural Systems 142, 122–130. DOI: 10.1016/j.agsy.2015.11.009.

 • [4] Faure, G., Chiffoley, Y., Goulet, F., Ludovic, T. & Touzard, J.-M. (2018). Innovation and development in agricultural and food systems. Versailles: Éditions Quae.

 • [5] Fieldsend, A. & Székely, E. (2013). An assessment of the agricultural knowledge and innovation system in Hungary. In: Chmieliński, P. & Baer-Nawrocka, A., eds., Knowledge as a factor of rural development (pp. 26–43). Warszawa: Institute of Agriculture and Food Economics.

 • [6] Goda, P. & Kis, M., eds. (2017). Situation Analysis of Agricultural Innovation Services in Europe. Gödöllő: Szent István Egyetemi Kiadó.

 • [7] Goda, P., Ujj, A., Jancsovszka, P., Bálint, Cs., Ndue Mutua, K., Mironenko, A. & Skordaki, A. (2018). Transboundary cooperation on regional foods in Visegrad countries. Gödöllő: Szent István University.

 • [8] Goda, P. (2012). New situation analysis method by system approach to develop the rural areas. Economics of Sustainable Agriculture (1), Szent István University Publishing, 2012, 215–235 pp. ISSN 2062-445X.

 • [9] Hamza, E., Márkiné Tóth, O., Rácz, K., Szabó, D., Varga, E. & Vásáry, V. (2017). Az agrárszakképzési rendszer kihívásai. Budapest: Agrárgazdasági Kutató Intézet,

 • [10] Heichlinger, A., Määttä, S. & Unfried, M. (2005). Mid-Term Review of the Lisbon Strategy: Regional and Local Players Need to Step up Their Involvement. EIPA Scope 2, 47–52.

 • [11] Kapronczai, I. (2006). Az agrárinnováció az EU tagság tükrében. In: Jávor A. & Borsos, J., eds., Az agrárinnovációtól a társadalmi aszimmetriákig (pp. 129–126). Debreceni Egyetem.

 • [12] Kapronczai, I. (2018). A hazai agrárképzés korlátai. Gazdálkodás 62(5), 459–476.

 • [13] Klerkx, L. & Gildemacher, P. (2012). The Role of Innovation Brokers in Agricultural Innovation Systems. In: Agricultural Innovation Systems. An Investment Sourcebook. Washington, DC: World Bank. DOI: 10.1787/9789264167445-19-en.

 • [14] Klerkx, L., Schut, M., Leeuwis, C. & Kilelu, C. (2012). Advances in knowledge brokering in the agricultural sector: Towards innovation system facilitation. IDS Bulletin 43(5), 53–60. DOI: 10.1111/j.1759-5436.2012.00363.x.

 • [15] Klerkx, L., Hall, A. & Leeuwis, C. (2009). Strengthening agricultural innovation capacity: are innovation brokers the answer? International Journal of Agricultural Resources, Governance and Ecology, Inderscience Enterprises Ltd, vol. 8(5/6), 409–438.

 • [16] Kozári, J. (2014). AKIS and advisory services in Hungary [research report]. Gödöllö: Szent István University.

 • [17] Lundahl, M. (1987). ‘Efficient But Poor’–Schultz’ Theory of Traditional Agriculture’, Scandinavian Economic History Review 35(1), 108–129. DOI: 10.1080/03585522.1987.10408083.

 • [18] Magda, S., Marselek, S. & Magda, R. (2017). Az agrárgazdaságban foglalkoztatottak képzettsége és a jövő igénye. Gazdálkodás, 62(4), 437–458.

 • [19] Nemes, G. & Varga, Á. (2015). A magyar mezőgazdasági tudásrendszer intézményei és változásai. Műhelytanulmányok [Discussion papers. MT-DP-2015/6]. Budapest: Hungarian Academy of Sciences, Centre for Economic and Regional Studies.

 • [20] Parsons, T. (1977). Social Systems and the Evolution of Action Theory. New York: The Free Press.

 • [21] Perez Perdomo, S. A., Klerkx, L. & Leeuwis, C. (2010). Innovation Brokers and Their Roles in Value Chain-network Innovation: Preliminary Findings and a Research Agenda. ISDA 2010, Jun 2010, Montpellier, France. 16 p. Available at: https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00525268.

 • [22] Schut, M., Klerkx, L., Rodenburg, J., Kayeke, J., Hinnou, L. C., Raboanarielina, C. M., Adegbola, P. Y., van Ast, A. & Bastiaans, L. (2015). RAAIS: Rapid Appraisal of Agricultural Innovation Systems (Part I). A diagnostic tool for integrated analysis of complex problems and innovation capacity. Agricultural Systems 132, 1–11. DOI: https://doi.org/10.1016/j.agsy.2014.08.009.

 • [23] Székely, E., Halász, P. (2010). A mezőgazdasági tanácsadás intézményi feltételei és működési tapasztalatai. Budapest: AKI könyvsorozat.

 • [24] Székely, E. (2011). A magyarországi mezőgazdasági szaktanácsadás intézményi jellemzői. Gazdálkodás 55(5), 502–511.

 • [25] Teno, G. & Cadilhon, J. J. (2016). Innovation platforms as a tool for improving agricultural production: The case of Yatenga province, northern Burkina Faso. Field Actions Science Report 9, not paged.

 • [26] Tiwari, R., Buse, S. & Herstatt, C. (2007). Innovation via Global Route: Proposing a Reference Model for Chances and Challenges of Global Innovation Processes [working paper 49]. Hamburg: University of Technology.

 • [27] Tóth-Kaszás, N., Keller, K., Ernszt, I. & Péter, E. (2017). Helyi termék: biztos megélhetés vagy keresetkiegészítés? Gazdálkodás 61(4), 335–354.

 • [28] Ujj, A., Jancsovszka, P. & Bálint, C. (2017). Situation analysis of agricultural innovation services in Hungary. In: Goda, P., Kis, M., eds., Situation Analysis of Agricultural Innovation Services in Europe (pp. 37–82). Gödöllő: Szent István Egyetemi Kiadó.

 • [29] Urry, J. (2000). Sociology beyond societies: mobilities for the twenty-first century. London: Routledge. DOI: 10.4324/9780203021613.

 • [30] Wigboldus, S., Klerkx, l., Leeuwis, C., Schut, M., Muilerman, S., Jochemsen, H. (2016). Systemic perspectives on scaling agricultural innovations. A review. Agronomy for Sustainable Development. 36(3), 46. DOI: 10.1007/s13593-016-0380-z.

 • [31] 73/2015 (XI.6.). Regulation of the Ministry of Agriculture addresses the agricultural and rural advisory activities and lists the qualifications (4. annex) related to the advisory fields (1. annex).

 • [32] Cahill, C. (2013). Global perspectives on agricultural innovation trends and policies [a presentation].

 • [33] European Commission and Standing Committee on Agricultural Research (2013). Agricultural knowledge and innovation systems towards 2020 – an orientation paper on linking innovation and research. DOI: 10.2777/3418.

 • [34] IVSZ (2016). Digitális Agrár Stratégia. URL: http://ivsz.hu/wp-content/uploads/2016/06/ivsz-digitalis-agrar-strategia-2016.pdf.

 • [35] KPMG (2016). A fiatal gazdák támogatásának nemzetközi összehasonlítása. KPMG Tanácsadó Kft. URL: https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/hu/pdf/hu-Fiatal-Gazdak-20161130.pdf.

 • [36] Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (Hungarian Chamber of Agriculture, HCA): http://www.nak.hu/.

 • [37] The European Network for Rural Development (2013). ‘Towards Successful Innovation Brokerage: Insights from the 2007–2013 Rural Development Programmes’, (September). Available at: http://enrd.ec.europa.eu/enrd-static/app_templates/enrd_assets/pdf/research-and-innovation/FG_KTI_Phase_2_report_IB_Web_version_September_2013_Main_Report.pdf.

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search