Leaders in Rural Development Structures (Case Study on the Territory of the Lag Dolní Morava, Moravia)

Anna Bábíková 1
 • 1 Czech University of Life Sciences, , Praha

Abstract

This paper is focused on local actors who are actively involved in the development of their villages. The area of rural development involves stakeholders of different levels and various positions. However, their roles differ, as do their positions in networks collaborating in the development of the rural community. In order to carry out this research, active citizens in member municipalities of the Dolní Morava Local Action Group (covering the territory of the South Moravian Region in the Czech Republic) were selected. Several techniques were used for their identification (analysis of local media, questionnaire survey, semi-structured interview). In this manner, it was possible to acquire a number of local actors from the public, private and non-profit sectors. Firstly, leaders in municipal development, whose position was examined by employing several approaches (positional, reputational and problem), were detected, and then social networks were analysed. The content transmitted within the networks, with an emphasis on social capital – a theme closely related to this issue – was also observed.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • [1] Ambrosio-Albalá, M. & Bastiaensen, J. (2010). The new territorial paradigm of rural development: Theoretical foundations from systems and institutional theories. University of Antwerp: Institute of development policy and management.

 • [2] Barca, F. (2009). An Agenda for a Reformed Cohesion Policy. A Place-Based Approach to Meeting European Union Challenges and Expectations. Independent Report.

 • [3] Bernard, J. (2012). Individuální charakteristiky kandidátů ve volbách do zastupitelstev obcí a jejich vliv na volební výsledky. Sociologický časopis 48(4), 613–640.

 • [4] Beugelsdijk, S. & Schaik, T. (2005). Differences in social capital between 54 Western European regions. Regional Studies 39(8), 1053–1064. DOI: 10.1080/00343400500328040.

 • [5] Binek, J. & Chabičovská, K. (2006). Význam spolupráce ve veřejné správě. Zdokonalování veřejné správy a samosprávy ČR. Brno: Konvoj.

 • [6] Binek, J. et al. (2009). Synergie ve venkovském prostoru. Aktéři a nástroje rozvoje venkova. Brno: GaREP Publishing.

 • [7] Bonjean, Ch. M. & Olson, D. M. (1964). Community leadership: directions of research. Administrative Science Quarterly 9(3), 278–300. DOI: 10.2307/2391442.

 • [8] Buštíková, L. (1999). Analýza sociálních sítí. Sociologický časopis 35(2), 193–206.

 • [9] Callois, J. M. & Aubert, F. (2007). Towards indicators of social capital for regional development issues: The case of French rural areas. Regional Studies 41(6), 809–821. DOI: 10.1080/00343400601142720.

 • [10] Cannarella, C. & Piccioni, V. (2008). Innovation diffusion and architecture and dynamics of local territorial network. Trames Journal of the Humanities and Social Sciences 12(2), 215–237. DOI: 10.3176/tr.2008.2.06.

 • [11] Constandse, A. K. & Hofstee, E. W. (1964). Rural Sociology in Action. [FAO Agricultural Development Paper]. Rome: Food and Agriculture Organisation of the United Nations.

 • [12] Čepelka, O. (2001). Iniciativa Evropské unie LEADER pro rozvoj venkova. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Praha.

 • [13] Čermák, D. & Vobecká, J. (2011). Spolupráce, partnerství a participace v místní veřejné správě: Význam, praxe, příslib. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON).

 • [14] Degenne, A. & Forsé, M. (1994). Les réseaux sociaux. Une analyse structurale en sociologie. Paris: Armand Colin.

 • [15] Edwards, B., Goodwin, M., Pemberton, S. & Woods, M. (2001). Partnerships, power, and scale in rural governance. Environment and Planning C: Government and Policy 19(2), 289–310. DOI: 10.1068/c12m.

 • [16] Faltová Leitmanová, I. (2012). Venkov jako místo pro žití. Praha: Wolters Kluwer.

 • [17] Fromhold-Eisebith, M. (2004). Innovative Milieu and Social Capital – Complementary or Redundant Concepts of Collaboration-based Regional Development? European Planning Studies 12(6), 747–765. DOI: 10.1080/0965431042000251846.

 • [18] Fukuyama, F. (1999). Social Capital and Civil Society [IMF working paper]. Washington: International Monetary Fund.

 • [19] Furmankiewicz, M., Thompson, N. & Zielińska, M. (2010). Area-based partnerships in rural Poland: The post-accession experience. Journal of Rural Studies 26(1), 52–61. DOI: 10.1016/j.jrurstud.2009.05.001.

 • [20] Granovetter, M. S. (1973). The Strenght of Weak Ties. American Journal of Sociology 786), 1360–1380.

 • [21] Hanneman, R. A. & Riddle, M. (2005). Introduction to social network methods. Riverside, CA: University of California.

 • [22] Chromý, P., Jančák, V., Marada, M. & Havlíček, T. (2011). Venkov – žitý prostor: Regionální diferenciace percepce venkova představiteli venkovských obcí v Česku. Geografie 116(1), 23–45.

 • [23] Illner, M. (1996). K otázce reprezentativnosti místních zastupitelstev. In: Hampl, M., Geografická organizace společnosti a transformační procesy v České republice (pp. 343–351). Praha: Univerzita Karlova.

 • [24] Izquierdo, L. R. & Hanneman, R. A. (2006). Introduction to the Formal Analysis of Social Networks Using Mathematica. Published in digital form at http://www.luis.izquierdo.name. University of Búrgos.

 • [25] Jančák, V., Chromý, P., Marada, M., Havlíček, T. & Vondráčková, P. (2010). Social capital as a factor in the development of peripheral areas: an analysis of selected components of social capital in Czechia’s typologically different peripheries. Geografie 115(2), 207–222.

 • [26] Knickel, K. & Renting, H. (2000). Methodological and conceptual issues in the study of multifunctionality and rural development. Sociologia Ruralis 40(4), 512–528. DOI: 10.1111/1467-9523.00164.

 • [27] Konopásek, Z. (1996). Sociologie jako power play. Sociológia 28(2), 99–125.

 • [28] Maurel, M.-C. (2008). Local development stakeholders and the European model: Learning the LEADER approach in the new member states. Czech Sociological Review 44, 511–529.

 • [29] McDermott, M. L. (1998). Race and gender cues in low-information elections. Political Research Quarterly 51(4), 895–918.

 • [30] Pělucha, M. et al. (2012). Venkov na prahu 21. století: venkov a jeho rozvoj na přelomu milénia, územní dopady znalostní ekonomiky na venkov, souvislosti vztahů města a venkova v globalizované ekonomice. Praha: Alfa nakladatelství.

 • [31] Perlín, R. (2000). Představitelé veřejné správy jako aktéři lokálního rozvoje. In: Kubeš, J., ed., Problémy stabilizace venkovského osídlení ČR (pp. 133–151). České Budějovice: Jihočeská univerzita.

 • [32] Putnam, R. D., Leonardi, R. J. & Nanetti, J. Y. (1993). Making democracy work: Civic traditions in modern Italy. Princeton, NJ: Princeton University Press.

 • [33] Ray, Ch. (1997). Towards a theory of the dialectic of local rural development within the European Union. Sociologia Ruralis 37(3), 345–362. DOI: 10.1111/j.1467-9523.1997.tb00055.x.

 • [34] Ray, Ch. (1999). Towards a meta-framework of endogenous development: repertoires, paths, democracy and rights. Sociologia Ruralis. 39(4), 521–537. DOI: 10.1111/1467-9523.00122.

 • [35] Ray, Ch. (2001). Transnational co-operation between rural areas: elements of political economy of EU rural development. Sociologia Ruralis 41(3), 279–295. DOI: 10.1111/1467-9523.00183.

 • [36] Scott, J. (2000). Social Network Analysis. London: Sage Publications.

 • [37] Stachová, J. (2008). Občanská společnost v regionech České republiky. Praha: Sociologický ústav AV ČR.

 • [38] Stachová, J., Bernard, J. & Čermák, D. (2009). Sociální kapitál v České republice a v mezinárodním srovnání. Praha: Sociologický ústav AV ČR.

 • [39] Strauss, A. & Corbinová, J. (1999). Základy kvalitativního výzkumu. Brno: Sdružení podané ruce.

 • [40] Šafr, J. & Sedláčková, M. (2006). Sociální kapitál: koncepty, teorie a metody měření. Praha: Sociologický ústav AV ČR.

 • [41] Vajdová, Z. (2010). Starostovo a starostčino dilema aneb sociální kapitál na vsi a na městečku. In Kostelecký, J., Lebeda, T., Maříková, H. & Škodová, M., eds., Jaká je naše společnost? Otázky, které si často klademe (pp. 261–273). Praha: Sociologické nakladatelství (SLON).

 • [42] Vajdová, Z., Bernard, J., Stachová, J. & Čermák, D. (2010). Síť institucionálních aktérů rozvoje malého města. Sociologický časopis 46(2), 281–299.

 • [43] Večerník, J. (1998). Občan a tržní ekonomika: příjmy, nerovnost a politické postoje v české společnosti. Praha: Nakladatelství Lidové noviny.

 • [44] Wilkinson, K. P. (1991). The Community in rural America. Westport: Greenwood Publishing.

 • [45] LAG Dolní Morava o.s. (2014). Integrovaná strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) na období 20142020.

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search