Quality of Life and Quality of Living in Rural Communes in Poland

Agnieszka Michalska-Żyła 1  und Małgorzata Marks-Krzyszkowska 2
 • 1 University of Łódź, Faculty of Sociology and Economics, Department of Rural and Urban Sociology, Rewolucji 1905r. 41/43, 90-214, Łódź, Poland
 • 2 University of Łódź, Faculty of Sociology and Economics, Institute of Spatial Economics, Department of Local Government Economics, Rewolucji 1905r. 41/43, 90-214, Łódź, Poland

Abstract

Quality of life is an issue taken into account increasingly more often as one of the main elements of the evaluation and in comparisons between countries, regions and communes (local governments). The aim of this article is to show the relationship between quality of life and quality of living in rural communities at varying levels of socio-economic development. The analysis of both aspects yields the opportunity to observe the relationship between objective resources of the local community as well as the level of their socio-economic condition and level of satisfaction of the inhabitants, the latter of which results from, inter alia, their ability to meet specific needs within the local environment. The presented analysis leads to several main conclusions. The first is that the rural residents who participated in the study were characterized by a relatively high satisfaction with their own lives. The main source of their life satisfaction was the family sphere. The greatest source of dissatisfaction was their financial situation. The second conclusion comes from the analysis of their subjective assessment of their quality of living in terms of the local commune. The examined residents overall positively assessed the conditions of living in their community. They were content, first and foremost, with the natural environment and security. The lowest level of satisfaction with living in the commune was associated with such aspects as technical infrastructure, transport links, activities of NGOs and political parties, and the lack of possibilities to exert influence on what is happening in the commune. However, it is difficult to specify general correlations that would clarify the relationship between quality of life and quality of living in rural communities. The regression analysis confirmed the weak link between these phenomena. The final conclusion confirms the thesis of the high heterogeneity and diversity of rural communes in Poland, even within a socially, culturally and economically coherent area of a voivodeship (province).

Falls das inline PDF nicht korrekt dargestellt ist, können Sie das PDF hier herunterladen.

 • [1] Adamska, H. (2006). Jakość życia jako jeden z ważnych elementów zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Rolnictwo 87, 25-30.

 • [2] Bański, J. & Pantyley, V. (2013). Warunki życia we wschodniej Polsce według regionów i kategorii jednostek osadniczych. Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy 34, 107-123.

 • [3] Besser, T. L., Recker, N. & Parker, M. (2009). The impact of new employers from the outside, the growth of local capitalism, and new amenities on the social and economic welfare of small towns. Economic development quarterly, 23(4), 306-316.

 • [4] Biswas-Diener, R. & Diener, E. (2001). Making the best of the bad situation: Satisfaction in the slums of Calcutta, Social Indicators Research 55, 329-352. DOI: 10.1023/A:101090502.

 • [5] Borys, T. & Rogala, P. (2008). Jakość życia na poziomie lokalnym - ujęcie wskaźnikowe. Warszawa: UNDP.

 • [6] Borys, T. (2001). Jakość życia jako kategoria badawcza i cel nadrzędny. In Wachowiak A., ed., Jak żyć, wybrane problemy jakości (pp. 17-41). Poznań: Wydawnictwo Fundacji „Humaniora”.

 • [7] Brehm, J., Eisenhauer, B. & Krannich, R. (2004). Dimensions of community attachment and their relationship to well-being in the amenity-rich rural west. Rural Sociology 69, 405-429. DOI: 10.1526/0036011041730545.

 • [8] Bukenya, J. O., Gebremedhin, T. G. & Schaeffer, P. V. (2003). Analysis of quality of life and rural development: Evidence from West Virginia data. Growth and Change, 34(2), 202-218. DOI: 10.1111/1468-2257.00214.

 • [9] Campanera, J. & Higgins, P. (2011). The Quality of Life in English Local Authority Areas. Local Government Studies 37(2), 145-169. DOI: 10.1080/03003930.2011.555081.

 • [10] Campbell, A. (1976). Subjective measures of well-being. American Psychologist 31(2), 117-124.

 • [11] Costanza, R., Fisher, B., Ali, S., Beer, C., Bond, L., Boumans, R., Danigelis, N. L., Dickinson, J., Elliott, C., Farley, J., Gayer, D. E., MacDonald Glenn, L., Hudspeth, T. R., Mahoney, D. F., McCahill, L., McIntosh, B., Reed, B., Turab Rizvi, A., Rizzo, D. M., Simpatico, T. & Snapp, R. (2008). An integrative approach to quality of life measurement, research, and policy. Surveys and Perspectives Integrating Environment and Society 1(1), 17-21.

 • [12] Cummins, R. A. (1996). The domains of life satisfaction: An attempt to order chaos. Social Indicators Research 38(3), 303-328.

 • [13] Czapiński, J. (2012). Individual quality of life. In: Czapiński, J., Panek, T., eds., Social diagnosis 2011. The objective and subjective quality of life in Poland [Research report], Warsaw: The Council for Social Monitoring.

 • [14] Czapiński, J. (2002). Szczęśliwy człowiek w szczęśliwym społeczeństwie? Zrównoważony rozwój, jakość życia i złudzenie postępu. Psychologia Jakości Życia 1, 9-34.

 • [15] D’Agostini, L. R. & Fantini, A. C. (2008). Quality of life and quality of living conditions in rural areas: distinctively perceived and quantitatively distinguished. Social Indicators Research 89(3), 487-499. DOI 10.1007/s11205-008-9245-4.

 • [16] Diener, E. & Suh, E. (1997). Measuring quality of life: economic, social and subjective indicators. Social Indicators Research 40 (1), 189-216. DOI: 10.1023/A:100685951.

 • [17] Florida, R. (2002). The economic geography of talent. Annals of the Association of American Geographers 92(4), 743-755. 10.1111/1467-8306.00314.

 • [18] Frenkel, I. (2016). Population of rural areas. In: Wilkin, J. & Nurzyńska, I., eds., Rural Poland 2016. Rural Development Report (pp. 17-51). Warszawa: Foundation for the Development of Polish Agriculture, Scholar Publishing House.

 • [19] Furmankiewicz, M., Janc, K. & Macken-Walsh, Á. (2016). The impact of EU governance and rural development policy on the development of the third sector in rural Poland: A nationwide analysis. Journal of Rural Studies 43, 225-234. DOI: 10.1016/j.jrurstud.2015.12.011.

 • [20] Gorlach, K. & Mooney, P. H. (1998). Polish peasants in the first years of transformation. In Pickles, J. & Smith, A., eds., Theorizing Transition: The Political Economy of Post-Communist Transformations (pp. 248-267). London-New York: Routledge.

 • [21] Gorlach, K. & Starosta, P. (2016). Farming Families in Rural Communities. In: Shucksmith, M., Brown, D. L., Argent, N., Bock, B. B., Cheshire, L., Freshwater, D., Lawrence, G., Rønningen, K., Schafft, K. A. & Shortall, S., eds., International Handbook of Rural Studies (pp, 518-530). London-New York: Routledge.

 • [22] Halamska, M. (2008). Social capital in rural areas: a reconstruction attempt. Przegląd Socjologiczny, 57(4), 69-93.

 • [23] Halamska, M. (2011). The Polish Countryside in the Process of Transformation 1989-2009. Polish Sociological Review 173, 35-54.

 • [24] Halamska, M. (2016). The evolution of family farms in Poland: present time and the weight of the past. Eastern European Countryside 22(1), 27-51. DOI: 10.1515/eec-2016-0002.

 • [25] Heffner, K. & Rosner, A. (2005). Spatial variations in economic development of rural areas in Poland. In: Zawalińska, K., ed., Rural Development in Enlarged European Union. Warszawa: Institute of Rural and Agricultural Development Polish Academy of Science.

 • [26] Heffner, K., Klemens, B. (2012). Warunki życia i aktywność społeczno-gospodarcza mieszkańców na obszarach wiejskich (na przykładzie województwa opolskiego). Barometr Regionalny 30(4), 81-88.

 • [27] Hooks, G., Lobao, L. M. & Tickamyer, A. R. (2016). Spatial Inequality and Rural Areas. In Shucksmith, M., Brown, D. L., Argent, N., Bock, B. B., Cheshire, L., Freshwater, D., Lawrence, G., Rønningen, K., Schafft, K. A. & Shortall, S., eds. International Handbook of Rural Studies. London/New York: Routledge. DOI: 10.4324/9781315753041.ch39.

 • [28] Hryniewicz, J. T. (2015). Polska na tle historycznych podziałów przestrzeni europejskiej oraz współczesnych przemian gospodarczych, społecznych i politycznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

 • [29] Kłodziński, M. (1999). Aktywizacja gospodarcza obszarów wiejskich. Problemy Integracji Rolnictwa 3, 29-35.

 • [30] Kobylińska, U. (2010). Inicjatywy lokalne na rzecz poprawy jakości życia na obszarach wiejskich Podlasia-formy wsparcia. Zarządzanie Publiczne 4(12), 43-58.

 • [31] Kovach, I. (1997). Jakość życia na wsi w 6 wybranych krajach postsocjalistycznych. Wieś I Rolnictwo 3.

 • [32] Kusterka-Jefmańska, M. (2010). Wysoka jakość życia, jako cel nadrzędny lokalnych strategii zrównoważonego rozwoju. Zarządzanie publiczne 12(4), 115-122.

 • [33] Marks, M. (2006). Promocja a rozwój lokalny gmin wiejskich województwa łódzkiego. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

 • [34] Michalska-Żyła, A. (2014). The quality of life and social capital in post-industrial peripheral cities. Przegląd Socjologiczny 53(1), 109-136.

 • [35] Murawska, A. (2012). Zmiany w poziomie i jakości życia ludności na obszarach wiejskich w Polsce. Journal of Agribusiness and Rural Development 25(3), 169-180.

 • [36] Nurzyńska, I. (2016). Polish rural areas and agriculture as beneficiaries of the European Union Funds. In: Wilkin, J. & Nurzyńska, I., eds., Rural Poland 2016. Rural Development Report (pp. 88-106), Warszawa: Foundation for the Development of Polish Agriculture, Scholar.

 • [37] Olejniczak, J. (2012). The Development Level of Rural Municipalities in Lower Silesian Voivodeship in View of Their Income Structure. In: Klímová, V. & Žítek, V., eds., 15th International Colloquium on Regional Sciences Conference proceedings (pp. 100-111). Brno: Masaryk University.

 • [38] Pięcek, B. (2001). Rozwój infrastruktury na wsi a warunki życia ludności wiejskiej. Wieś I Rolnictwo (1), 128-138.

 • [39] Podedworna, H. (2010). Marketization of rural resources in Poland. Przegląd Socjologiczny 59(2), 127-145.

 • [40] Raphael, D., Steinmetz, B. & Renwick, R. (1998). People, Places, and Priorities of Riverdale: Finding from the Community Quality of Life Project [unpublished document]. Toronto: Centre for Health Promotion.

 • [41] Rapley, M. (2003). Quality of life research: A critical introduction. London: Sage Publications. [42] Rokicka, E. (2014). The concept of ‘Quality of Life’in the context of economic performance and social progress In: Eißel, D., Rokicka, E. & Leaman, J., eds., Welfare State at Risk (pp. 11-34). Springer International Publishing. DOI: 10.1007/978-3-319-01481-4.

 • [43] Rosner, A. ed. (2002). Wiejskie obszary kumulacji barier rozwojowych. Warszawa: IRWiR PAN.

 • [44] Rosner, A. (2010). Przestrzenne zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich a dynamika przemian. In: Stanny, M., ed., Przestrzenne, społecznoekonomiczne zróżnicowanie obszarów wiejskich a dynamika przemian (pp. 11-27). Warszawa: IRWiR PAN.owych.

 • [45] Schotter, A. (1981). The Economic Theory of Social Institutions. New York: Cambridge University Press.

 • [46] Shucksmith, M., Cameron, S., Merridew, T. & Pichler, F. (2009). Urban-rural differences in quality of life across the European Union. Regional Studies, 43(10), 1275-1289. DOI: 10.1080/00343400802378750.

 • [47] Spellerberg, A., Huschka, D. & Habich, R. (2007). Quality of life in rural areas: processes of divergence and convergence. Social Indicators Research 83(2), 283-307. DOI: 10.1007/s11205-006-9057-3.

 • [48] Stanny, M., Rosner, A. & Kozdroń, E. (2016). Changes in the Spatial Distribution of the Level and Dynamics of Socio-Economic Development of Rural Areas in Poland. Wieś i Rolnictwo 173(4), 29-47.

 • [49] Starosta, P. & Michalska-Żyła, A. (2016). Jakość życia mieszkańców miast poprzemysłowych. In: Starosta, P., ed., Społeczny potencjał odrodzenia miast postprzemysłowych (pp. 65-90). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

 • [50] Stedman, R. C., Parkins, J. R. & Beckley, T. M. (2004). Resource dependence and community well‐being in rural Canada. Rural Sociology 69(2), 213-234. DOI: 10.1526/003601104323087589.

 • [51] Stiglitz, J. E., Sen, A. & Fitouss, J. P. (2009). Report by the Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress, http://www.stiglitz-sen-fitoussi.fr/documents/rapport_anglais.pdf.

 • [52] Swianiewicz, P. (2013). Poland. In: Loughlinb, J., Kincaid, J., Swenden, W., eds., Routledge Handbook of Regionalism and Federalism (pp. 331-340). Abingdon: Routledge.

 • [53] Szymczak, M. (2005). Miasto i wieś w Polsce: dystanse w zakresie mieszkaniowych i materialnych warunków życia 1975-1997: studium z socjologii empirycznej. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

 • [54] Wierzbicka, A. & Żółtaszek, A. (2015). Analiza bezpieczeństwa publicznego w krajach europejskich. Wiadomości Statystyczne 8, 66-80.

 • [55] Wilkin, J. & Nurzyńska, I., eds. (2016). Rural Poland 2016. The rapport of the state of Rural areas. Warszawa: Foundation for the Development of Polish Agriculture, Scholar.

 • [56] Wilkin, J. (2016). Polish rural areas vs. the country and Europe - synthesis of the Report. In: Wilkin, J. & Nurzyńska, I., eds., Rural Poland 2016. Rural Development Report (pp. 9-16), Warszawa: Foundation for the Development of Polish Agriculture, Scholar.

 • [57] Woźniak, Z. (2015). Cykliczne badania jakości życia narzędziem wsparcia miejskiej strategii rozwoju. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 77(1), 79-99.

 • [58] Yoder, J. A. (2003). Decentralisation and regionalisation after communism: administrative and territorial reform in Poland and the Czech Republic. Europe-Asia Studies, 55(2), 263-286. DOI: 10.1080/0966813032000055877.

 • [59] Zawisza, S. (1997). Potrzeby rodzin wiejskich i gospodarstw domowych na wsi w okresie transformacji rynkowej. Wieś i Rolnictwo 1.

 • [60] Zegar, J. St. & Chmielewska, B. (2016). Rural population incomes: Sources, diversification and range of poverty. In: Wilkin, J. & Nurzyńska, I., eds., Rural Poland 2016. Rural Development Report (pp. 107-125). Warszawa: Foundation for the Development of Polish Agriculture, Scholar.

 • [61] Central Statistical Office (CBOS), (2013). Wieś polska - postawy i styl życia, komunikat BS/117/2013.

 • [62] Central Statistical Office (CBOS), (2015). Kto marzy o życiu na wsi a kto marzy o życiu w mieście? komunikat 8/2015.

 • [63] Fredriksson, C. (1998). Rozwój regionalny w świecie globalnej konkurencji - potrzeby nowej strategii. In: Wawrzyniak, B., ed., Zarządzanie regionem. Strategie rozwoju regionalnego w kontekście integracji Polski z Unią Europejską.

OPEN ACCESS

Zeitschrift + Hefte

Suche