Changes in the Standard of Living in Rural Population of Poland in the Period of the Eu Membership

Patryk Brambert 1  and Iwona Kiniorska 2
 • 1 PhD, Iwona Kiniorska, PhD, Department of Mathematics and Natural Sciences, Institute of Geography, The Jan Kochanowski University in Kielce, ul. Świętokrzyska 15, 25–406, Kielce, Poland
 • 2 Department of Mathematics and Natural Sciences, Institute of Geography, The Jan Kochanowski University in Kielce, ul. Świętokrzyska 15, 25–406, Kielce, Poland

Abstract

Polish rural areas face various social, economic and ecological problems. These processes greatly affect diversification of the standard of living in rural areas. The goal of the study was to assess spatial diversification of the standard of living in rural areas in Poland. It focused on all rural gminas as well as rural parts of rural-urban gminas. In the analysis, the standard of living was evaluated with Perkal’s synthetic index, with 12 variables concerning demographic and economic issues. The time span for the analysis was the period of 2003-2013. The highest standard of living was reported for rural areas located in the vicinity of urban agglomerations. The lowest standards of living were in typical rural gminas with poorly developed service functions. These were mainly depopulated areas from the outskirts of voivodeships. The Vistula River marked the dividing line in the standards of living in rural areas of Poland.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • [1] Ballas, D. & Tranmer, M. (2012). Happy people or happy places? A multilevel modeling approach to the analysis of happiness and well-being. International Regional Science Review, 35(1), 70-102. DOI: 10.1177/0160017611403737.

 • [2] Bański, J. (2011). Uwarunkowania sukcesu gospodarczego na wsi. Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 138, 61-76.

 • [3] Boncinelli, F., Pagnotta, G., Riccioli, F. & Casini, L. (2015). The determinants of quality of life in rural areas from a geographic perspective: the case of Tuscany. Review of Urban and Regional Development Studies, 27(2), 104-117. DOI: 10.1111/rurd.12035.

 • [4] Brereton, F., Bullock, C., Clinch, J. P. & Scott, M. (2011). Rural change and individual wellbeing: the case of Ireland and rural quality of life. European Urban and Regional Studies, 18(2), 203-227. DOI: 10.1177/0969776411399346.

 • [5] Buettner, T. & Ebertz, A. (2009). Quality of life in the regions: results for German Counties. The Annals of Regional Science, 43(1), 89-112. DOI: 10.1007/s00168-007-0204-9.

 • [6] Bywalec, C. & Rudnicki, L. (1999). Podstawy ekonomiki konsumpcji. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.

 • [7] Casini, L., ed. (2000). Nuove prospettive per uno sviluppo sostenibile del territorio. Firenze: Studio Editoriale Fiorentino.

 • [8] Chojnicki, Z. & Czyż, T., eds. (1991). Zróżnicowanie przestrzenne poziomu i warunków życia ludności. Biuletyn Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN 153.

 • [9] Churski, P. (2014). Variations in the spatial distribution of areas of economic growth and stagnation in Poland: determinants and consequences. Quaestiones Geographicae, 33(2), 63-77. DOI: 10.2478/quageo-2014-0016.

 • [10] Ciok, S. (2011). Nowe trendy w procesie transformacji obszarów wiejskich stref podmiejskich dużych miast na przykładzie strefy wrocławskiej. Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 138, 183-199.

 • [11] Coates, B. E., Johnston, R. J. & Knox, P. L. (1977). Geography and inequality. London: Oxford University Press.

 • [12] Colombo, E., Michelangeli, A. & Stanca, L. (2014). La dolce vita: hedonic estimates of quality of life in Italian cities. Regional Studies, 48, 1404-1418. DOI: 10.1080/00343404.2012.712206.

 • [13] Crescenzi, R. (2009). Undermining the principle of concentration? European Union regional policy and the socio-economic disadvantage of European regions. Regional Studies, 43, 111-133. DOI: 10.1080/00343400801932276.

 • [14] Cutter, S. L. (1985). Rating places: a geographers view on quality of live. Washington: Association of American Geographers.

 • [15] Czapiewski, K., Bański, J. & Górczyńska, M. (2016). The impact of location on the role of small towns in regional development: Mazovia, Poland. European Countryside, 8(4), 413-426. DOI: 10.1515/euco-2016-0028.

 • [16] Dej, M., Micek, G. & Działek, J. (2010). Wykorzystanie środków Unii Europejskiej w gminach wiejskich województwa małopolskiego. Studia Obszarów Wiejskich, 24, 157-173.

 • [17] Giannias, D., Liargovas, P. & Manolas, G. (1999). Quality of life indices for analysing convergence in the European Union. Regional Studies, 33, 27-35. DOI: 10.1080/00343409950118896.

 • [18] Gillingham, R. & Reece, W. S. (1980). Analytical problems in the measurement of the quality of life. Social Indicators Research, 7(1), 91-101. DOI: 10.1007/BF00305594.

 • [19] Golinowska, S. & Kocot, E. (2013). Spójność społeczna. Stan i perspektywy rozwoju społecznego kraju w przekrojach regionalnych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

 • [20] Heffner, K. (2011). Regionalny wymiar dychotomii rozwoju obszarów wiejskich. Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 138, 9-34.

 • [21] Heffner, K. (2012). Wiejskie rynki pracy w Polsce - kurczące się zasoby czy niewyczerpalne rezerwy. Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 145, 8-51.

 • [22] Johansson, S. (2002). Conceptualizing and measuring quality of life for national policy. In Hagerty, M. R., Vogel, J. & Møller, V., eds., Assessing quality of life and living conditions to guide national policy. The state of the art. Social Indicators Research Series 11 (pp. 13-32). Dordrecht: Springer.

 • [23] Kamińska, W. (2010). Urbanizacja obszarów wiejskich województwa świętokrzyskiego. Kielce: Instytut Geografii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego.

 • [24] Kiniorska, I., Pałka, E. & Brambert, P. (2014). Zróżnicowanie rozwoju regionalnego Polski w kontekście dotacji Unii Europejskiej. Studia i Materiały „Miscellanea Oeconomicae”, 4, 11-24.

 • [25] Knox, P. L. (1974). Level of living: a conceptual framework for monitoring regional variations in well-being. Regional Studies, 8, 11-19. DOI: 10.1080/09595237400185021.

 • [26] Knox, P. L. (1975). Social well-being: a spatial perspective. London: Oxford University Press.

 • [27] Knox, P. L. & Pinch, S. (2000). Urban social geography: an introduction. London: Pearson Education Limited.

 • [28] Kołodziejczak, A. (2014). Wpływ instrumentów polityki spójności UE na rozwój obszarów wiejskich w woj. wielkopolskim. Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 156, 267-282.

 • [29] Konecka-Szydłowska, B. & Maćkowiak, H. (2014). Spatial differences in the level of population and settlement development in Wielkopolskie voivodship. Bulletin of Geography. Socio-economic Series, 24, 93-104. DOI: 10.12775/BGSS.2014.016.

 • [30] Kopacz, I. (2011). Poziom życia a procesy depopulacji na obszarach wiejskich woj. Świętokrzyskiego. Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 133, 214-227.

 • [31] Korpi, T., Nelson, K. & Stenberg, S. (2007). The accumulation of social problems 1974-2000 (Chapter 4). International Journal of Social Welfare, 16, 91-103. DOI: 10.1111/j.1468-2397.2007.00517.x.

 • [32] Kowalczyk, S. (2007). Fundusze Unii Europejskiej w rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 3, 3-23.

 • [33] Kramer, J. (1997). Konsumpcja w gospodarce rynkowej. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

 • [34] Liszewski, S. (1995). Zróżnicowanie przestrzenne poziomu i jakości warunków życia ludności w aglomeracjach miejskich (Program badań, pierwsze wyniki). Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica, 20, 207-217.

 • [35] Liszewski, S. (2004). Rola i zadania geografii w badaniach zróżnicowania przestrzennego warunków życia mieszkańców miast. Założenia teoretyczne i program badań. In Jażdżewska, I., ed., Zróżnicowanie warunków życia ludności w mieście. XVII Konwersatorium Wiedzy o Mieście (pp. 6-17). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

 • [36] Manca, F. (2012). Human capital composition and economic growth at the regional level. Regional Studies, 46, 1367-1388. DOI: 10.1080/00343404.2011.598503.

 • [37] Marchante, A. J. & Ortega, B. (2006). Quality of life and economic convergence across Spanish regions, 1980-2001. Regional Studies, 40, 471-483. DOI: 10.1080/00343400600757460.

 • [38] Neter, J., Wasserman, W. & Kutner, M. H. (1985). Applied linear statistical models: regression, analysis of variance, and experimental designs. Homewood, IL: Richard D. Irwin.

 • [39] Nuvolati, G. (2003). Resident and non-resident populations: quality of life, mobility and time policies. The Journal of Regional Analysis & Policy, 33(2), 67-83.

 • [40] O´Leary, E. (2001). Convergence of living standards among Irish Regions: the roles of productivity, profit outflows and demography. Regional Studies, 35, 197-205. DOI: 10.1080/00343400123670.

 • [41] Pacione, M. (1982). The use of objective and subjective measure of life quality in human geography. Progress in Human Geography, 6(4), 495-514. DOI: 10.1177/030913258200600402.

 • [42] Pacione, M. (2003). Urban environmental quality and human wellbeing - a social geographical perspective. Landscape and Urban Planning, 65, 19-30. DOI: 10.1016/S0169-2046(02)00234-7.

 • [43] Raźniak, P. & Winiarczyk-Raźniak, A. (2013). Spatial distribution and differences in migration patterns and revenues of gminas in the Kraków Metropolitan Area. Bulletin of Geography. Socio-economic Series, 19, 73-86. DOI: 10.2478/bog-2013-0005.

 • [44] Rodríguez-Pose, A. & Tselios, V. (2012). Individual earnings and educational externalities in the European Union. Regional Studies, 46, 39-57. DOI: 10.1080/00343404.2010.485351.

 • [45] Rogerson, R. J., Findlay, A. M., Morris, A. S. & Coombes, M. G. (1989). Indicators of quality of life: some methodological issues. Environment and Planning A, 21(12), 1655-1666. DOI: 10.1068/a211655.

 • [46] Royuela, V. & Artís, M. (2006). Convergence analysis in terms of quality of life in the urban systems of the Barcelona province, 1991-2000. Regional Studies, 40, 485-492. DOI: 10.1080/00343400600757478.

 • [47] Royuela, V., Moreno, R. & Vayá, E. (2010). Influence of quality-of-life on urban growth: a case study of Barcelona, Spain. Regional Studies, 44, 551-567. DOI: 10.1080/00343400802662682.

 • [48] Runge, J. (2007). Metody badań w geografii społeczno-ekonomicznej - elementy metodologii, wybrane narzędzia badawcze. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

 • [49] Rosner, A. (2010). Przestrzenne zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich a dynamika przemian. In Stanny, M. & Drygas, M., eds., Przestrzenne, społeczno-ekonomiczne zróżnicowanie obszarów wiejskich w Polsce. Problemy i perspektywy rozwoju (pp. 11-28). Warszawa: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN.

 • [50] Sen, A. (1998). The standard of living. In Hawthorn, G., ed., The Tanner Lectures on Human Values. Cambridge: Cambridge University Press.

 • [51] Shucksmith, M., Cameron, S., Merridew, T. & Pichler, F. (2009). Urban-rural differences in quality of life across the European Union. Regional Studies, 43, 1275-1289. DOI: 10.1080/00343400802378750.

 • [52] Smith, D. M. (1973). Geography and social indicators. South African Geographical Journal, 54, 43-57. DOI: 10.1080/03736245.1972.10559497.

 • [53] Smith, D. M. (1973). The geography of social well-being in the United States: an introduction to territorial social indicators. New York: McGraw-Hill.

 • [54] Smith, D. M. (2002). The quality of life: human welfare and social justice. In Douglas, I., Hugget, R. J. & Robinson, M. E., eds., Companion Encyclopedia of Geography: the environment and humankind (pp. 772-790). London-New York: Routledge.

 • [55] Smith, D. M. & Pile, S. J. (1993). Inequality in the American city: some evidence from the South. Geographia Polonica, 61, 433-447.

 • [56] Sobala-Gwosdz, A. (2004). The change in the rural standard of living during the transformation period in the Podkarpackie Province, Poland. Prace Geograficzne IGiGP UJ, 114, 93-106.

 • [57] Sorensen, J. F. L. (2014). Rural-urban differences in life satisfaction: evidence from the European Union. Regional Studies, 48, 1451-1466. DOI: 10.1080/00343404.2012.753142.

 • [58] Szymczak, M. (2000). Przestrzenne zróżnicowanie rozwojowe warunków życia w latach 1975-1997. Przegląd Socjologiczny, 49, 169-198.

 • [59] Winiarczyk-Raźniak, A. (2014). Wymiary poziomu życia w Polsce w świetle wybranych wskaźników. In Kaczmarska, E. & Raźniak, P., eds., Społeczno-ekonomiczne i przestrzenne przemiany struktur regionalnych (pp. 116-129). Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. - Oficyna Wydawnicza AFM.

 • [60] Zborowski, A. (2004). Wybrane aspekty badań poziomu i jakości życia w dużym mieście. In Jażdżewska, I., ed., Zróżnicowanie warunków życia ludności w mieście. XVII Konwersatorium Wiedzy o Mieście (pp. 19-30). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

 • [61] Zborowski, A. & Winiarczyk-Raźniak, A. (2007). Poziom życia w małych miastach obszaru metropolitalnego Krakowa - centrum versus peryferie. Biuletyn Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 232, 147-163.

 • [62] Zeliaś, A. (2004). Poziom życia w Polsce i krajach Unii Europejskiej. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

 • [63] Zioło, Z. (2011). Kierunki przebudowy obszarów wiejskich - zarys koncepcji. Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 133, 43-66.

 • [64] Central Statistical Office of Poland. Information Portal (2003-2013). Local Data Bank. Available at: https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/temat.

 • [65] Casini, L., Contini, C. & Scozzafava, G. (2011). The primary sector and quality of life: evaluation methodologies for an efficient agricultural policy assessment. [Paper presented at Wye City Group on Statistics on Rural Development and Agriculture Household Income 4th Meeting Held in Rio de Janeiro, Brasil].

 • [66] Fontinelle, A. (2008). Standard of living vs. quality of life. Investopedia. Available at: http://www.investopedia.com/articles/financial-theory/08/standard-of-living-quality-oflife.asp.

 • [67] Gorzelak, G., Płoszaj, A. & Smętkowski, M. (2015). Środki Unii Europejskiej - szanse i zagrożenia. Warszawa: EUROREG. Available at: http://www.pte.pl/pliki/2/1/Gorzelak_PTE2015.pdf (Accessed 22.08.2017).

 • [68] Ministry of Infrastructure and Development (2007-2013). European Funds Portal 2007-2013. Available at: https://www.funduszeeuropejskie.2007-2013.gov.pl.

 • [69] The Columbia Encyclopedia (2015). Standard of Living. New York: Columbia University Press. Available at: http://search.credoreference.com/content/topic/standard_of_living?searchId=5214753d-1544-11e5-9214-12c1d36507ee

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search