Local food and reneweable energy as emerging new alternatives of rural sustainability in Finland

Open access

Local food and reneweable energy as emerging new alternatives of rural sustainability in Finland

The rurality of small Northern countries such as Finland has traditionally been based on family farm practices. However, rural sustainability is polarizing between the large-scale industrial agriculture and the more regional and multifunctional small-scale specialisations. This paper addresses small-scale entrepreneurship which aims at enhancing sustainable livelihood and sustainable development on farms. We identify two main lines of pioneering rural entrepreneurship in Finland, local food and renewable energy. Firstly, it is asked what kind of barriers and development targets these new productions are expected to have. Secondly, to what extent do they reflect real transformation as described particularly by the multifunctionality and ecological modernisation thinking? The two empirical case studies were carried out in Central Finland. We find that individual farms begin to identify the importance of mutual networking while establishing new businesses meeting the sustainability criteria. This certainly indicates social transformation. However, we also conclude that farmers in Central Finland seldom go for radical alternative productions imitating strong ecological modernisation.

Pohjoismaissa maaseutu on perinteisesti rakentunut perheviljelmäkäytännöille. Nykyisin maaseudun kehityskulku on kuitenkin polarisoitumassa teollisen maatalouden sekä pienimuotoisen ja erikoistuneen tuotannon välillä. Tämä artikkeli käsittelee maaseudun pienyrittäjyyttä, joka pyrkii edistämään kestävää toimeentuloa ja maatilojen kestävää kehitystä. Lähiruoka ja uusiutuva energia edustavat tutkimuksessamme edellä käyviä tuotantosuuntia. Selvitämme niiden näköpiirissä olevia esteitä ja kehityspolkuja. Tutkimme myös, missä määrin nämä uudet tuotantosuunnat heijastavat muutoksia, joista puhutaan esimerkiksi ekologisen modernisaation ja monivaikutteisen maatalouden yhteydessä. Empiirisesti artikkeli perustuu kahteen tapaustutkimukseen, jotka on tehty Keski-Suomessa. Päätuloksemme on, että käynnissä oleva maaseudun muutos näkyy erityisesti siten, että viljelijät ovat alkaneet tunnistaa keskinäisen yhteistyön tärkeyden kestävän toimeentulon tavoittelussa. Toisaalta päättelemme, että viljelijöiden ratkaisut tuotantosuuntien valinnoissa eivät muistuta vahvan ekologisen modernisaation dynamiikkaa.

References
 • ÅKERMAN, M., KALJONEN, M. & PELTOLA, T. (2005). Integrating Environmental Policies into Local Practices: The Politics of Agri-environmental and Energy Policies in Rural Finland. Local Environment 10(6), 595-611.

 • ALANEN, V. (2007). Lämpöyrittäjätoiminta 2006. Työtehoseura.

 • BAKER, S. (2006). Sustainable development. London: Routledge.

 • BAKER, S. (2007). Sustainable development as symbolic commitment: Declaratory politics and the seductive appeal of ecological modernisation in the European Union. Environmental Politics 16(2), 297-317.

 • BERGER, G., FLYNN, A., HINES, F. & JOHNS, R. (2001). Ecological modernization as a basis for environmental policy: current environmental discourse and policy and the implications on environmental supply chain management. Innovation 14(1), 55-72.

 • BJØRKHAUG, H. & RICHARDS, C. (2008). Multifunctional agriculture in policy and practice? A comparative analysis of Norway and Australia. Journal of Rural Studies 24(1), 98-111.

 • BLAKE, J. (1999). Overcoming the ‘value-action gap’ in environmental policy: tensions between national policy and local experience. Local Environment 4(3), 257-278.

 • BULLER, H. (2002), Integrating European Union environmental and agricultural policy. In Lenschow, A. (Ed.), Environmental Policy Integration (pp. 103-126). London: Earthscan.

 • CARNEY, D. (1999): Approaches to sustainable livelihoods for the rural poor. Overseas Development Institute. Retrieved September 30, 2008. from: http://www.odi.org.uk/resources/specialist/poverty-briefings/2-sustainable-livelihoods-rural-poor.pdf

 • DUFOUR, A., MAUZ, I., RÉMY, J., BERNARD, C., DOBREMEZ, L., HAVET, A., PAUTHENET, Y., PLUVINAGE, J. & TCHAKÉRIAN, E. (2007). Multifunctionality in agriculture and its agents: regional comparisons. Sociologia Ruralis 47(4), 316-342.

 • ELLIOTT, D. (2000). Renewable energy and sustainable futures. Futures 32(3), 261-274.

 • FEAGAN, R. (2007). The place of food: mapping out the "locals" in local food systems. Progress in Human Geography 31(1), 23-42.

 • FONTE, M. (2008). Knowledge, food and place. A way of producing, a way of knowing. Sociologia Ruralis 48(3), 200-222.

 • FOUILLEUX, E. (2004). CAP reforms and multilateral trade negotiation: Another view on discourse efficiency. West European Politics 27(2), 235-255.

 • GARZON, I. (2005). Multifunctionality of agriculture in the European Union: Is there substance behind the discourse's smoke? UC Berkeley: Center on Institutions and Governance.

 • GEORGE, C. (2007). Sustainable development and global governance. The Journal of Environment & Development 16(1), 102-125.

 • GIBBS, D. (2000). Ecological modernisation, regional economic development and regional development agencies. Geoforum 31(1), 9-19.

 • HALKIER, B., HOLM, L., DOMINGUES, M., MAGAUDDA, P., NIELSEN, A. & TERRAGNI, L. (2007). Trusting, complex, quality conscious or unprotected? Constructing the food consumer in different European national contexts. Journal of Consumer Culture 7(3), 379-402.

 • HOLM, J. & STAUNING, I. (2002). Ecological modernisation and "Our Daily Bread". Variations in the transition of the food sector. The Journal of Transdisciplinary Environmental Studies 1(1), 1-13.

 • HUTTUNEN, S. (2009). Ecological modernisation and discourses on rural non-wood bioenergy production in Finland from 1980 to 2005. Journal of Rural Studies 25. (in press)

 • HYTTINEN, T. (2005). Valoa pimeässä. Kohti energiaomavaraisuutta maaseudulle. Vaasa: Vaasan yliopisto.

 • JOKINEN, P., JÄRVELÄ, M., HUTTUNEN, S. & PUUPPONEN, A. (2008). Experiments of sustainable rural livelihood in Finland. International Journal of Agricultural Resources, Governance and Ecology 8(3), 211-228.

 • KALJONEN, M. & RIKKONEN, P. (2004). Divergent images of multifunctional agriculture: A comparative study of the future images between farmers and agri-food experts in Finland. International Journal of Agricultural Sustainability 2(3), 190-204.

 • KINSELLA, J., WILSON, S., DE JONG, F. & RENTING, H. (2000). Pluriactivity as a livelihood strategy in Irish farm households and its role in rural development. Sociologia Ruralis 40(4), 481-496.

 • KUITTINEN, V., HUTTUNEN, M. & LEINONEN, S. (2007). Suomen biokaasulaitosrekisteri 10. Joensuu: Joensuun yliopisto.

 • LOSCH, B. (2004). Debating the multifunctionality of agriculture: From trade negotiations to development policies by the South. Journal of Agrarian Change 4(3), 336-360.

 • LYONS, K., BURCH, D., LAWRENCE, G. & LOCKIE, S. (2004). Contrasting paths of corporate greening in Antipodean agriculture: organics and green production. In Jansen, K. & Vellema, S. (Eds.), Agribusiness & Society (pp. 91-113). New York: Zed Books.

 • MARSDEN, T. (2003). The condition of rural sustainability. Wageningen: Van Gorcum.

 • MATHER, A.S., HILL, G. & NIJNIK, M. (2006). Post-productivism and rural land use: Cul De Sac or challenge for theorization? Journal of Rural Studies 22(4), 441-455.

 • MCCARTHY, J. (2005). Rural geography: multifunctional rural geographies - reactionary or radical? Progress in Human Geography 29(6), 773-782.

 • MEADOWCROFT, J. (2007). National sustainable development strategies: features, challenges and reflexivity. European Environment 17(3), 152-163

 • MINISTRY OF AGRICULTURE AND FORESTRY (2004). Viable countryside - our joint responsibility. Finnish Rural Policy Programme 2005-2008. Helsinki: MAF

 • MINISTRY OF THE INTERIOR (2007). Viable countryside - ministerial responsibilities and regional development. Helsinki: Edita.

 • MONONEN, T. & SILVASTI, T. (Eds.) (2005). Ruokakysymys. Näkökulmia yhteiskuntatieteelliseen elintarviketutkimukseen. Helsinki: Gaudeamus.

 • MORGAN, K., MARSDEN, T. & MURDOCH, J. (2006). Worlds of food. Place, power, and provenance in the food chain. Oxford: Oxford University Press.

 • MORRISON, T.H. (2006). Pursuing rural sustainability at the regional level: Key lessons from the literature on institutions, integration, and the environment. Journal of Planning Literature 21(2), 143-152.

 • NIEMELÄ, T., HEIKKILÄ, E. & MERILÄINEN, T. (2005). Monialainen yritystoiminta Keski-Suomen maatiloilla. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto.

 • NIEMI, J. & AHLSTEDT. J. (Eds.) (2008). Finnish agriculture and rural industries 2008. Helsinki: Agrifood Research Finland.

 • NIEMINEN, A. (Ed.) (2006). Development programme for the food sector in Central Finland, years 2007-2013. Jyväskylä: Jyväskylä University of Applied Sciences.

 • PLOEG, VAN DER J., RENTING, H., BRUNORI, G., KNICKEL, K., MANNION, J., MARSDEN, T., DE ROEST, K., SEVILLA-GUZMÁN, E. & VENTURA, F. (2000). Rural development: From practices and policies towards theory. Sociologia Ruralis 40(4), 391-408.

 • POTTER, C. & TILZEY, M. (2005). Agricultural policy discourses in the European post-Fordist transition: neoliberalism, neomercantilism and multifunctionality. Progress in Human Geography 29(5), 581-600.

 • PRETTY, J. (2002). Agri-culture. Reconnecting people, land and nature. London: Earthscan.

 • SAGE, C. (2003). Social embeddedness and relations of regard: Alternative "Good Food" networks in South-West Ireland. Journal of Rural Studies 19(1), 47-60.

 • SILVASTI, T. (2003). The cultural model of "the Good Farmer" and the environmental question in Finland. Agriculture and Human Values 20(2), 143-150.

 • TOVEY, H. (2008). Rural sustainable development in the knowledge society era. Sociologia Ruralis 48(3), 185-199.

 • TYKKYLÄINEN, M. (2005). Spatial restructuring of rural Finland. In Schied, D. (Ed.), Winning and losing, the changing geography of Europe's rural areas (pp. 265-280). Aldershot: Ashgate

 • VAN VLIET, B. (2003). Differentiation and ecological modernization in water and electricity provision and consumption. Innovation 16(1), 29-49.

 • WALLNER, H. (1999). Towards sustainable development of industry: networking, complexity and eco-clusters. Journal of Cleaner Production 7(1), 49-58.

 • WILSON, G. (2008). From "weak" to "strong" multifunctionality: Conceptualising farm-level multifunctional transitional pathways. Journal of Rural Studies 24(3), 367-383.

 • WILSON, G. & RIGG, J. (2003). "Post-productivist" agricultural regimes and the South: Discordant concepts? Progress in Human Geography 27(6), 681-707.

European Countryside

The Journal of Mendel University in Brno

Journal Information


CiteScore 2016: 0.69

SCImago Journal Rank (SJR) 2016: 0.190
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2016: 0.896

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 20 20 17
PDF Downloads 2 2 1