The Lease and Sale of Agricultural Real Estate in Poland — Legal and Economic Aspects

Aneta Suchoń 1
 • 1 Adam Mickiewicz University in Poznań,

Abstract

Ownership and lease of agricultural real estate are the basic legal titles to run and organize agricultural farms in Poland. For some years now, the practical significance of lease in rural relations has been growing, which is primarily connected with the activities of the Agricultural Property Agency. Currently, lease is the basic form of management of agricultural lands of the State Treasury. The aim of the paper was to present the basic principles concerning the acquisition and lease of agricultural real estate in Poland and to assess whether the legal regulations favour the formation and expansion of agricultural farms in this country, especially family ones. It should be noted that according to the Article 23 of the Polish Constitution, the basis of the agricultural system is the family farm. The family farm, in turn, is run by an individual farmer. The paper covers also the issue of acquisition and lease of agricultural real estate by foreigners.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • 1. AGRICULTURAL PROPERTY AGENCY. 2010. Activity report of 2010. [online]. [cited 11-02-2017], available at <www.anr.gov.pl>.

 • 2. BIELUK J. 2016. Komentarz do ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, Warszawa, ISBN 9788325589561.

 • 3. BŁAŻEJCZYK, M. 1967. Ochrona prawna gruntów rolnych, PWN: Warszawa, p. 78.

 • 4. BUDZINOWSKI, R. – SUCHOŃ, A. 2017. Purchasing and renting agricultural land in Poland: Legal Framework and practical issues. In CEDR Journal of Rural Law, no. 2.

 • 5. CZECHOWSKI, P., MÓŻDŻEŃ – MARCINKOWSKI, M. 2002. Ewolucja własności rolniczej Skarbu Państwa. In Studia Iuridica Agraria, vol. 3.

 • 6. LICHOROWICZ, A. 2003. Pozycja prawna gospodarstw wielkotowarowych w polskim ustawodawstwie rolnym. Uwagi de lege lata, de lege ferenda. In Kwartalnik Prawa Prywatnego, vol. 3.

 • 7. Journal of Laws of 2004, No. 167, Item 1758, as amended.

 • 8. Journal of Laws of 2015, Item 1774, as amended.

 • 9. Journal of Laws of 2016, Item 1186.

 • 10. Journal of Laws of 2016, Item 1491 as amended.

 • 11. POCZTA, W. – NOWAK, P. B. 2007. Zasady i skutki odtworzenia majątku Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w dzierżawie, Poznań. ISBN 9788371604911.

 • 12. STEMPKA-JAŹWIŃSKA, C. 1979. Model współczesnej dzierżawy rolniczej. In Studia Prawnicze, vol. 2.

 • 13. SUCHOŃ, A. 2006. Prawna ochrona trwałości gospodarowania na dzierżawionych gruntach rolnych, Wyd. IURIS: Warszawa-Poznań. ISBN 83-89363-61-5.

 • 14. SUCHOŃ, A. – BAUM, R. 2013. Lease of agricultural land as an instrument of structural changes in agriculture in the context of the theory of institutional economics. In ACTA SCIENTIARUM POLONORUM OECONOMIA, 12 (4), pp. 107–122.

 • 15. WRÓBEL, A. 1984. Prawna ochrona gruntów rolnych w procesie inwestycyjnym. Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź. ISBN 8304018489.

 • 16. ZIELIŃSKI, A. 1993. Niektóre problemy gospodarowania państwowymi nieruchomościami rolnymi. In Zagadnienia prawa cywilnego, samorządowego i rolnego. Pamięci Profesora W. Pańki. Katowice, ISBN 8322605307.

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search