Technological Environment as a Factor of Development for Enterprises Providing Accommodation Services

Open access

Summary

Subject and purpose of work: The objective of this article was to present opinions of owners of all-year-round accommodation facilities operating within the area of the Lublin Voivodeship with regards to the meaning and manner of impacting on the development of enterprises by technological environment factors.

Materials and methods: In April and May of 2018 field research was realized by means of CAT method within the area of Lublin Voivodeship. The research covered 110 economic entities.

Results: The most numerous group of research participants - more than 80% considered the development of Internet as a rather contributing or definitely contributing to the growth of their economic entities. More than 60% of research participants noted that growth of computer systems, video and mobile telephones as well as development of transportation networks rather contributed to or definitely contributed to better functioning of accommodation facilities in the area of the Lublin Voivodeship.

Conclusions: Vast majority of entrepreneurs considered factors of technological environment, specified during research as contributing and definitely contributing to the development of Lublin accommodation facilities. The impact of Internet seems especially important. The type of commune does not differentiate in any statistically significant manner the entrepreneurs’ assesment regarding the impact related to the factors of technological environment on the growth of their companies.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • 1. Garbarski L. (red.) (2011). Marketing. Koncepcja skutecznych działań Warszawa: PWE.

 • 2. Górska-Warsewicz H. Świstak E. (red.) (2009). Funkcjonowanie przedsiębiorstwa hotelarskiego Warszawa: Wydawnictwo SGGW.

 • 3. Hadrian P. (2006). Analiza otoczenia dalszego przedsiębiorstwa Zeszyty Naukowe AE 720 7-22.

 • 4. Ilhan I. Celtek E. (2016). Mobile Marketing: Usage of Augmented Reality in Tourism. Gaziantep University Journal of Social Sciences 15(2) 581-599. https://doi.org/10.21547/jss.256721

 • 5. Kećkeś A. Tomićić I. (2017). Augmented reality in tourism-research and applications overview Interdisciplinary Description of Complex Systems15(2) 157-167. https://doi.org/10.7906/indecs.15.2.5

 • 6. Konovalova T. Jatuliavićiene G. (2015). Innovation Development Perspectives in a Hotel Industry by example of Radisson Hotel Chain in Ukraine Regional Formation and Development Studies1(15) 73-85. http://dx.doi.org/10.15181/rfds.v15il.981

 • 7. Kotler P. Armstrong G.A. (1989). Principles of Marketing London: Prentice-Hall.

 • 8. Mruk H. Pilarczyk B. Sławińska M. (2015). Marketing. Koncepcje-strategie-trendy Poznań: Wydawnictwo UE w Poznaniu.

 • 9. Nawrocka E. Oparka S. (2007). Hotel w XXI wieku. Zarządzanie w warunkach globalizacji Wrocław: Wydawnictwo WSZ we Wrocławiu.

 • 10. Obłój K. (2001). Strategie organizacji Warszawa: PWE.

 • 11. Panasiuk A. Szostak D. (red.) (2008). Hotelarstwo. Usługi-eksploatacja-zarządzanie Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

 • 12. Pierścionek Z. Jurek-Stępień S. (red.) (2006). Czynniki sukcesu polskich przedsiębiorstw na rynkach Unii Europejskiej Warszawa: Wydawnictwo SGH.

 • 13. Rosa G. Perenc J. Ostrowska I. (2016). Marketing przyszłości od ujęcia tradycyjnego do nowoczesnego Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.

 • 14. Sala J. (2019). Hotelarstwo. Usługi. Zarządzanie. Procesy koncentracji. Warszawa: PWE.

 • 15. Sharma A. (2015). A review study on the information technology applications in hotel industry. Scholedge International Journal of Business Policy & Governance 2(2) 11-16.

 • 16. Szkutnik J. Piśniak M. (2018). Innovation Management in Polish Enterprises. Operations Research and Decisions 28(4) 71-82. dx.doi.org/10.5277/ord180405

 • 17. Świerkosz J. (2015). Multikorzyści. Świat Hoteli kwiecień-maj.

 • 18. Wereda W. (2009). Zarządzanie relacjami z klientem (CRM) a postępowanie nabywców na rynku Warszawa: Wydawnictwo Difin S.A.

 • 19. https://bdl.stat.gov.pl; dostęp: 14.01.2019.

 • 20. https://mojafirma.infor.pl; dostęp: 14.01.2019.

 • 21. http://www.enjoyyourstay.pl; dostęp: 14.01.2019.

 • 22. https://www.e-hotelarz.pl; dostęp: 14.01.2019.

 • 23. http://www.tur-info.pl; dostęp: 14.01.2019.

 • 24. https://www2.deloitte.com; dostęp: 14.01.2019.

Search
Journal information
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 18 18 18
PDF Downloads 6 6 6