Benefits of the Development of Tourist Products in Perła – Browary Lubelskie S.A.

Anna Mazurek-Kusiak 1
 • 1 University of Life Sciences in Lublin, Department Tourism and Recreation

Summary

Subject and purpose of work: The aim of the paper is to present and evaluate tourist products created in Perła - Browary Lubelskie S.A.

Materials and methods: The research used the technique of a diagnostic survey based on a standardized direct interview. The interview was conducted among 311 tourists visiting Perła Brewery in 2017. The research was supplemented by the method of observation and a direct interview with the Perła Apartment manager.

Results: The activity of the Perła Cinema (80,26%) and the functioning of the underground tourist route (66,81%) were highly assessed. Tourists appreciate the atmosphere of sightseeing (75,66%) and professional guides (69,03%).

Conclusions: Perła – Browary Lubelskie S.A. is an example of a company that can reconcile production functions with tourism and culture. By making an underground tour available to visitors and organizing a free outdoor cinema, it promotes its products and strengthens the brand awareness among customers.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • 1. Chmiel, A. (2009). Od wycieczek do zakładów przemysłowych do turystyki industrialnej. In: W. Kaprowski, F. Mindura, J. Sienkiewicz (eds.), Dziedzictwo przemysłowe Mazowsza i jego rola w turystyce (p. 151-165). Warszawa: Wydawnictwo Almamer.

 • 2. Denek, K. (1989). Turystyka i krajoznawstwo w wychowaniu dzieci i młodzieży. Warszawa: Wydawnictwo PTTK “Kraj”.

 • 3. Handszuh, H. (2005). Tworzenie wzorca jakości dla turystyki dziedzictwa przemysłowego. In: Z. Burzyński i M. Łabaj (ed.), Dziedzictwo przemysłowe jako atrakcyjny produkt dla turystyki i rekreacji. Doświadczenia krajowe i zagraniczne (s. 29-39). Katowice: Wydawnictwo GWSH.

 • 4. http://perla.pl/apartamenty-browar-perla

 • 5. http://perla.pl/pijalnia-piwa

 • 6. Jalinik, M. (2008), Innowacje w rozwoju turystyki. Białystok: Wydawnictwo Politechnika Białostocka.

 • 7. Janowski, M. (2007). Dziedzictwo przemysłowe - istotny czynnik rozwoju dla walońskiej turystyki. In: T. Burzyński (ed.), Dziedzictwo przemysłowe jako strategia rozwoju innowacyjnej gospodarki, Śląska Organizacja Turystyczna (p. 59–65). Katowice: Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa.

 • 8. Jędrysiak, T. (2011). Turystyka kulturowa w obiektach przemysłowych – zagadnienia ogólne. Turystyka Kulturowa, 6, 6-35.

 • 9. Kaganek, K. (2001). Turystyka przemysłowa jako potencjalny produkt turystyczny. In: Strategia, współpraca i finansowanie w województwie śląskim gmin pogórniczych, Materiały z konferencji Planowanie turystyki na szczeblu regionalnym i lokalnym, Szczyrk: UM Szczyrk.

 • 10. Kołodziej, J. (2003). Znaczenie dziedzictwa przemysłowego dla rozwoju regionalnego. Kalisz: Polskie Towarzystwo Historyczne.

 • 11. Kronenberg, M. (2007). Turystyka dziedzictwa przemysłowego – próba sprecyzowania terminologii, In: T. Burzyński (ed.), Dziedzictwo przemysłowe jako strategia rozwoju innowacyjnej gospodarki (p. 33-42). Katowice: Wydawnictwo GWSH.

 • 12. Kronenberg, M. (2009). Obiekty dziedzictwa przemysłowego na trasach zorganizowanych wycieczek po Zabrzu, In: T. Burzyński, M. Staszewska-Ludwiczak, K. Pasko (ed.), Dziedzictwo przemysłowe jako element zrównoważonego rozwoju turystyki (p. 87-98). Katowice: Wydawnictwo GWSH.

 • 13. Marciszewska, B. (2010). Produkt turystyczny a ekonomia doświadczeń. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.

 • 14. Michalska, G. (1995). Fabryka słodu Vetterów, następnie fabryka papierosów M. Górskiego przy ul. Misjonarskiej 22. In: J. Czerepińska, G. Michalska, J. Studziński (ed.), Katalog architektury przemysłowej w Lublinie, t. I cz. I, Lublin, maszynopis opracowany na zlecenie Państwowej Służby Ochrony Zabytków.

 • 15. Molenda, M. (2015). Regionalny przemysłowy produkt turystyczny. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

 • 16. Murphy, C., Boyle, E. (2016). Testing a conceptual model of cultural tourism development in the post-industrial city. A case study of Glasgow. Tourism and Hospitality, 6(2), 194-197.

 • 17. Osiecki, B. (2005). Uwagi do definicji turystyka w obiektach przemysłowych. In: T. Burzyński, M. Łabaj. (ed.), Dziedzictwo przemysłowe jako atrakcyjny produkt dla turystyki i rekreacji. Doświadczenia krajowe i zagraniczne (p. 310-321). Katowice: GWSH.

 • 18. Strzembiecki, S. (2004). Marketing w turystyce dziedzictwa przemysłowego. In: Bogactwo dziedzictwa przemysłowego jako wyzwanie i atrakcyjny produkt dla turystyki i rekreacji (p. 174-181). Katowice: Ministerstwo Gospodarki i Pracy Urząd Miejski w Zabrzu.

 • 19. Studziński, J. (2018). Browar Vettera w Lublinie – dawny zespół klasztorny reformatów (ul. Bernardyńska 15). Retrieved from: http://teatrnn.pl/leksykon/artykuly/browar-vettera-w-lublinie-dawny-zespol-klasztorny-reformatow-ul-bernardynska-15/

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search