Benefits of Belonging to the Cittaslow Network in the Opinion of Residents of Member Cities

Open access

Summary

Subject and purpose of work: The article presents the results of a study which aimed to elicit the opinions of the residents of Polish cities belonging to the Cittaslow Network.

Materials and methods: The surveys were conducted among 100 residents from 10 Polish Cittaslow cities.

Results: Most of the respondents did not identify the city’s accession to the Cittaslow with the improvement of the quality of their lives. The residents’ opinions concerning the changes that occurred after joining the Network depended on their gender, age and education.

Conclusions: The survey results have revealed that the membership of the Cittaslow is strictly promotional. Its main objective is to raise funds from projects that promote the idea of Cittaslow as well as to get a promotion by participating in various international events. The opinions of the inhabitants of Cittaslow cities indicate the lack of significant effects established in relevant documents and strategies.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • 1. Banachowicz B. Danielewicz J. (2006). Współrządzenie jako czynnik zrównoważonego rozwoju miast – przykład łódzki. W: J. Słodczyk D. Rajchel (red.) Polityka zrównoważonego rozwoju oraz instrumenty zarządzania miastem (s. 59-76). Opole: Uniwersytet Opolski.

 • 2. Cittaslow – inna strona nowoczesności. Retrieved from: https://cittaslowpolska.pl/index.php/pl/.

 • 3. Cudowska-Sojko A. (2012). Zrównoważony rozwój a globalizacja konsumpcji. Handel Wewnętrzny (1) 16-24.

 • 4. Czubała A. (2011). Rola konsumentów w realizacji koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. Konsumpcja i Rozwój 1 58-66.

 • 5. Domeradzki P. Tyburski W. (2011). Podstawy edukacji i kształtowania świadomości społecznej w duchu zrównoważonego rozwoju. W: W. Tyburski (red.) Zasady kształtowania postaw sprzyjających wdrażaniu zrównoważonego rozwoju (s. 233-281). Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK.

 • 6. Farelnik E. Stanowiska A. (2016). Smart city slow city and smart slow city as development models of modern cities. Olsztyn Economic Journal 11(4) 359-370.

 • 7. Hill D. (2010). Emocjonomika. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.

 • 8. Kąkol A. (2012). Cittaslow - szczęśliwe miasteczka. Filiżanka Smaków 3(31) 2-3.

 • 9. Kiełczewski D. (2004). Konsumpcja a perspektywy trwałego i zrównoważonego rozwoju. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.

 • 10. Kramer J. (2011). Konsumpcja – ewolucja ról i znaczeń. Konsumpcja i Rozwój1 5-15.

 • 11. Basantani M. (2008). Plans for Foster’s Masdar Carbon Neutral City Debut. Retrieved from: https://inhabitat.com/plans-unveiled-for-worlds-first-zero-carbon-zero-waste-city-masdar-city/foster_mada41.

 • 12. Mróz B. (2010). Dyskretny urok konsumpcjonizmu. Szkic do portretu konsumenta XXI wieku. W: A. M. Zawadzka M. Górnik-Durose (red.) Życie w konsumpcji konsumpcja w życiu (s. 15-33). Sopot: GWP.

 • 13. Presenza A. Abbate T. Perano M. (2015). The Cittaslow certification and its effects on sustainable tourism governance Enlightening Tourism. A Pathmaking Journal 5(1) 40-64.

 • 14. Radstrom S. (2011). A Place-Sustaining Framework for Local Urban Identity: An Introduction and History of Cittaslow. Italian Journal of Planning Practice 1(1) 90-113.

 • 15. Semmens J. Freeman C. (2012). The Value of Cittaslow as an Approach to Local Sustainable Development. A New Zealand Perspective International Planning Studies 17(4) 353-375. https://doi.org/10.1080/13563475.2012.726851

 • 16. Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego (2015). Cittaslow Vademecum. Olsztyn: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 • 17. Włodarczyk-Śpiewak K. (2011). Współczesne zachowania konsumpcyjne polskiego społeczeństwa. W: K. Hanusik A. Dudek (red.) Rynkowe i społeczne efekty konsumpcji (s. 11-30). Opole: Uniwersytet Opolski.

 • 18. Zadęcka E. (2017). Zrównoważony rozwój małych miast w świetle warunków i wymogów stowarzyszenia Cittaslow. Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej Zarządzanie 25(2) 35-48. https://doi.org/10.17512/znpcz.2017.1.2.03

 • 19. Zadęcka E. (2018). Cittaslow – koncepcja dobrego życia w małym mieście. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 348 129-143.

Search
Journal information
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 85 85 6
PDF Downloads 117 117 5