Challenges of Urban Transport in the Face of Studentification – A Case Study of Toruń

Open access

Summary

Subject and purpose of work: Urban transport is a key element of the functioning of urban agglomerations around the world. As it is of strategic importance, the needs of its users have to be diagnosed. Due to the fact that students are the most numerous social group using public transport, particular attention should be paid to students as the real creators of the needs of urban transport. The paper aims to diagnose the challenges in urban transport shaped by the process of studentification based on the case study of Toruń.

Materials and methods: The multi-stage research approach was adopted, among others a survey among students. The choice of the research area was determined by the fact that Toruń is one of the largest academic centres in Poland.

Results: Toruń is experiencing the effects of the studentification process in different dimensions, including the spatial and transport facets.

Conclusions: The majority of students use public transport, daily or several times a week. The most preferred means of transport is the tram owing to its relative speed and punctuality.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • 1. Bajerski A. (2015). Student jako użytkownik miasta: brytyjskie doświadczenia studentyfikacji. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna 31 47–56. https://doi.org/10.14746/rrpr.2015.31.05

 • 2. Bełkot J. (1999). Uniwersytet Mikołaja Kopernika – informator. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

 • 3. Bernt M. Gentile M. Marcińczak S. (2015). Gentrification in post-communist countries: An Introduction. Geografie120(2) 104–112.

 • 4. Benfield J.A. Szlemko W.J. (2006). Internet-Based Data Collection: Promises and Realities. Journal of Research Practice2(2) 1-15.

 • 5. Boni M. Szafraniec K. (2011). Młodzi. Warszawa: KPRM.

 • 6. Brzozowska B. (2014). Miasto kreatywnemiasto studentyfikowane? W: P. Sztompka K. Matuszek Idea uniwersytetu reaktywacja (s. 151-164). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 • 7. Brown A.E. Blumenberg E. Taylor B. D. Ralph K. Voulgaris C.T. (2016). A Taste for Transit? Analyzing Public Transit Use Trends among Youth. Journal of Public Transportation 19(1) 49-67. https://doi.org/10.5038/2375-0901.19.1.4

 • 8. Delbosc A. Currie G. (2013). Causes of youth licensing decline: a synthesis of evidence. Transport Reviews33 271–290. https://doi.org/10.1080/01441647.2013.801929

 • 9. Dewalska-Opitek A. (2017). Generation Y consumer preferences and mobility choices – an empirical approach. Archives of Transport System Telematics 10(1) 17-23.

 • 10. Fabula Sz. Boros L. Kovacs Z. Horwath D. Pal V. (2017). Studentification diversity and social cohesion in post-socialist Budapest. Hungarian Geographical Bulletin 66(2) 157-173. https://doi.org/10.15201/hungeobull.66.2.5

 • 11. Gaczek W. Kaczmarek M. Marcinowicz D. (2006). Poznański ośrodek akademicki. Próba określenia wpływu studentów na rozwój miasta. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.

 • 12. Grabkowska M. Frankowski J. (2016). Close to the city centre close to the university’. Are there symptoms of studentification in Gdańsk Poland? Bulletin of Geography. Socio–economic Series 32 73–83.

 • 13. Hopkins D. Stephenson J. (2014). Generation Y mobilities through the lens of energy cultures: a preliminary exploration of mobility cultures. Transportation Geography38 88–91. https://doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2014.05.013

 • 14. Herbst M. (2009). Tworzenie i absorpcja kapitału ludzkiego w polskich miastach akademickich. Studia Regionalne i Lokalne 4(38) 21-38.

 • 15. Kährik A. Temelová J. Kadarik K. Kubeš J. (2016). What attracts people to inner city areas? The cases of two post-socialist cities in Estonia and the Czech Republic. Urban Studies53(2) 355–372. https://doi.org/10.1177/0042098014567444

 • 16. Kubiak-Wójcicka K. Chodkowska-Miszczuk J. Rogatka K. (2017). Integration or disintegration of the ecological and urban functions of the river in the city? A Polish perspective. In: Transylv. Rev. Adm. Sci. 52 59-76.

 • 17. Jakóbczyk-Gryszkiewicz J. (2013). Procesy studentyfikacji w Łodzi. W: J. Jakóbczyk-Gryszkiewicz (red.) Procesy gentryfikacji część II XXVI Konwersatorium Wiedzy o Mieście (s. 95–107). Łódź: Wydawnictwo UŁ.

 • 18. Jakóbczyk-Gryszkiewicz J. Marcińczak S. Wolaniuk A. (2014). Gentrification processes the city. W: T. Marszał (red.) Society and Space in Contemporary Poland in Łódź University Geographical Research (s. 83–111). Łódź: University of Łódź.

 • 19. Milenkiewicz B. J. Halicka K. (2011). Ocena jakości usług w transporcie zbiorowym na przykładzie Białostockiej Komunikacji Miejskiej. Ekonomia i Zarządzanie 3(4) 76-86.

 • 20. Murzyn-Kupisz M. Szmytkowska M. (2012). Procesy studentyfikacji w przestrzeni polskich miast: na przykładzie Krakowa i Trójmiasta. W: J. Jakóbczyk-Gryszkiewicz (red.) XXV Konwersatorium Wiedzy o Mieście (s. 199-219). Łódź: Wydawnictwo UŁ.

 • 21. Rogatka K. Chodkowska-Miszczuk J. Biegańska J. Grzelak-Kostulska E. Środa-Murawska S. (2017). Perception of the Cultural Landscape Related to Wind Parks – Generation Y Perspective. Mitteilungen der Österreichischen Geographischen Gesellschaft159 131–149.

 • 22. Rodzoś J. Flaga M. (2010). Nowa sytuacja społeczna starych osiedli mieszkaniowych na przykładzie osiedla im. A. Mickiewicza w Lublinie. W: I. Jażdżewska (red.) Osiedla blokowe w strukturze przestrzennej miast (s. 101–118). XXIII Konwersatorium Wiedzy o Mieście. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

 • 23. Smith D.P. (2002). Patterns and processes of studentification in Leeds. Regional Review 1 14–16.

 • 24. Smith D.P. (2005). Studentification: The gentrification factory?.W: R. Atkinson G. Bridge (red.) Gentrificationin a Global Context: The New Urban Colonialism (s. 72-89). London: Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203392089_chapter_5

 • 25. Sosnowska M. (2014). Europejski model monitorowania osób młodych na rynku pracy w dobie przemian społeczno-gospodarczych. Studia Ekonomiczne167 211-220.

 • 26. Szafrańska E. (2017). Starzenie się mieszkańców wielkich osiedli mieszkaniowych w mieście postsocjalistycznym przykład Łodzi. Space − Society − Economy 20 43−64. https://doi.org/10.18778/1733-3180.20.04

 • 27. Środa-Murawska S. Dąbrowski L. Dolińska M. Godzieba D. (2016). Rozwój sieci komunikacyjnej Torunia jako przykład przestrzennego wymiaru studentyfikacji. Acta Sci. Pol. Administratio Locorum 15(2) 21-31.

 • 28. Środa-Murawska S. Grzelak-Kostulska E. Biegańska J. Chodkowska-Miszczuk J. Dąbrowski L. (2017). Leksykon współczesnego miasta. Toruń: Urząd Miasta Torunia.

 • 29. Żmijewska-Jędrzęjczyk T. (2004). Badania Internetowe. W: P.B. Sztabiński F. Sztabiński Z. Sawiński (red.) Nowe metody nowe podejścia badawcze w naukach społecznych (s. 241-259). Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.

 • 30. Attitudes of Europeans towards urban mobility report Special Eurobarometer 406 (2013).

 • 31. Strategia Rozwoju Miasta Torunia do 2020 r.. Gmina Miasta Toruń Uchwałą RMT 935/2010. Pobrane z: http://www.bip.torun.pl/dokumenty.php?Kod=8618

 • 32. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Torunia część II: Kierunki i zasady rozwoju przestrzennego miasta (2017).

 • 33. Szkoły wyższe i ich finanse w 2016 r. Główny Urząd Statystyczny 2017.

 • 34. https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/tablica

 • 35. https://www.umk.pl/uczelnia/liczby/

 • 36. https://www.umk.pl/uczelnia/historia/

 • 37. https://www.umk.pl/kontakt/mapy/bielany/

Search
Journal information
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 125 125 5
PDF Downloads 120 120 3