Protoeconomics - Elements of Economics in Antiquity

Open access

Summary

Subject and purpose of work: The work presents the emergence and shaping of basic economic issues since the dawn of human economic activity. Contemporary views on important economic issues have their roots in antiquity. The shaping of concepts such as money, interest, contract, credit as a part of the law, began a long time ago and exerted an influence on the way they are understood today.

Materials and methods: The basis for the considerations is the study of literature on the history of the development of economics and the science of management in economic, philosophical and ethical aspects. The work has shown the non-linear nature of the development of new phenomena emerging in volatile political, technical, religious and moral conditions, which are largely spontaneous, and a reciprocal overlap of various fields of knowledge in a general and individual sense. Particular discoverers were found to present a wide spectrum of interests.

Results: Historically, the development of economic knowledge began with the issues from the border of economics and management, from microeconomics (household) to macroeconomics (money); little information concerns large undertakings such as irrigation systems, pyramids or waging wars.

Conclusions: Generally speaking - monarchs’ edicts came before the deliberations of thinkers, concrete reasoning came before abstract considerations.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • 1. Bochenek M. (2016). Historia rozwoju ekonomii. Od starożytności do szkoły klasycznej. Tom 1. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Toruń.

 • 2. Bremond J. Couet J.F. Salort M.M. (2012). Kompendium wiedzy o ekonomii. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

 • 3. Chmielewska L. (2016). Myśl ekonomiczna kalwinizmu. Annales. Etyka w życiu gospodarczym/Annales. Ethics in Economic Life 19(3) 35-46. http://dx.doi.org/10.18778/1899-2226.19.3.04

 • 4. Klunia W.L. (2016). Ekonomiczeskaja myśl drewnosti. W: W.L. Klunia A.W. Czernowałow Ż.W. Czernowałowa Istorija ekonomiczeskich uczenij. Kurs lekcji Mińsk.

 • 5. Luchinger R. (2007). 12 ikon ekonomii od Smitha do Stiglitza. Warszawa: Wydawnictwo Studio Emka.

 • 6. McCreadie K. (2012). Adam Smith. Bogactwo Narodów. Współczesne interpretacje klasycznej ekonomii. Warszawa: Wydawnictwo Studio Emka.

 • 7. Ravasi G. (2017). Biblia we fragmentach. 200 bram do Starego i Nowego Testamentu. Kielce: Wydawnictwo Jedność.

 • 8. Rogozina S. (2016). Niestandardowy podręcznik do rachunkowości. Rachunkowość pół żartem i na serio. Warszawa: CeDeWu. PL.

 • 9. Sedláček T. (2012). Ekonomia dobra i zła. W poszukiwaniu istoty ekonomii od Gilgamesza do Wall Street. Warszawa: Studio EMKA.

 • 10. Stankiewicz W. (2013). Instytucjonalna teoria kontraktów – presja ekonomii i prawa. Ekonomia – Economics 4(25) 273-288.

 • 11. Sztaba S. (2013). Kodeks Hammurabiego widziany oczami ekonomisty. Pobrano z: Kolegia.sgh.waw.pl./pl/KES/kwartalnik/Documents/ssztaba132013.pdf

 • 12. Zawiślak A. M. (2011). O kwantach rynkach i ekonomistach. Ikebana zadziwień i paradoksów. Warszawa: Poltext.

 • 13. https://pl.wikipedia.org/wiki/Common_law

 • 14. https://pl.wikipedia.org/wiki/Instynkt

 • 15. https://pl.wikipedia.org/wiki/Zwyczaj

 • 16. https://www.bryk.pl/wypracowania/pozostałe/ekonomia/14644-historia_myśli_ekonomicznej.html

 • 17. https://pl.wiktionary.org/wiki/proto-

Search
Journal information
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 73 73 0
PDF Downloads 50 50 1