Administrative and Taxation Mechanisms Supporting the Purchase and Maintenance of Electric Vehicles Based on the Example of Poland and other Selected European Countries

Open access

Abstract

Subject and purpose of work: The aim of this article is to review the current mechanisms of supporting the purchase of electric cars, with particular emphasis on tax reliefs and exemptions. Materials and methods: The research method consists of a review of literature, legal regulations and industry reports regarding the presented subject. Results: The authors analyzed the global electric car market, presenting the examples of the countries in which the share of electric vehicles has recently increased significantly in the total number of cars. In addition, current discounts and other preferences for the purchase of electric cars in European countries are presented together with future potential mechanism for buyers of electric in Poland. Conclusions: The price is the main economic determinate for buying the particular type of a car. The costs of acquiring and operating an electric car are currently higher than the costs for traditional combustion vehicles. However, the EU and European states’ authorities are processing to increase the popularity of electric cars, offering tax reliefs and other preferences with noticeably effects.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • 1. Baranowski M. (red.) (2015) Samochody elektryczne i hybrydowe. Wydawnictwo eco-driving.info outlanderphev.mitsubishi. pl (data dostępu: 21.06.2017).

 • 2. Brzeziński B. (2008) Wprowadzenie do prawa podatkowego. Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora” Toruń.

 • 3. Contestabile M. Offer G. North R. (2012) Electric Vehicles: A Synthesis of the Current Literature with a Focus on Economic and Environmental Viability - Technical Paper. LCA Works Bedford www.lcaworks.com (data dostępu: 21.06.2017).

 • 4. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/94/UE z dnia 22 października 2014 r. w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych.

 • 5. Dz.U. 2009 nr 3 poz. 11 Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym.

 • 6. European Union (2014) A Study on R&D Tax Incentives - Final Report. Taxation Papers. Taxation and Customs Union. Working Paper n. 52 - 2014 Office for Official Publications of the European Communities Luxembourg.

 • 7. Europejski Fundusz Leasingowy (EFL) (2017) Brak akcyzy nie zachęci firmy do zakupu aut elektrycznych. Symulacja kosztów zakupu i użytkowania auta spalinowego i elektrycznego. https://efl.pl/pl/efl-brak-akcyzy-zacheci-firmy-zakupu-aut-elektrycznych-symulacja-kosztow-zakupu-uzytkowania-auta-spalinowego-elektrycznego/ (data dostępu: 27.07.2017).

 • 8. International Energy Agency (2017) Global EV Outlook 2017 www.iea.org (data dostępu: 21.06.2017).

 • 9. Jastrzębska G. (2007) Odnawialne źródła energii i pojazdy proekologiczne. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne Warszawa.

 • 10. Lambert F. (2017) Electric vehicle battery cost dropped 80% in 6 years down (…) www.electrek.co (data dostępu: 21.06.2017).

 • 11. Ministerstwo Energii (2016) Plan Rozwoju Elektromobilności w Polsce „Energia do przyszłości” www.me.gov.pl (data dostępu: 21.06.2017).

 • 12. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) (2011) Elektromobilność: pre - feasibility study. Warszawa.

 • 13. Nykiel W. (2003) Ulgi i zwolnienia podatkowe - podstawowe cechy W: Pomorska A. (red.) Kierunki reformy polskiego systemu podatkowego. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej Lublin.

 • 14. Raustad R. (2017) Electric Vehicle Life Cycle Cost Analysis Final Research Project Report EVTC Project 6. Electric Vehicle Transportation Center Florida www.fsec.ucf.edu (data dostępu: 21.06.2017).

 • 15. Parlament Europejski (2017) Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie transportu drogowego w Unii Europejskiej (2017/2545(RSP).

 • 16. The News (2017) Electric cars still rare in Poland: report. http://thenews.pl/1/9/Artykul/291926Electric-cars-still-rare-in-Poland-report (data dostępu: 28.07.2017).

 • 17. Zespół Doradców Gospodarczych TOR (2017) Elektromobilność w Polsce: perspektywy rozwoju szanse i zagrożenia Komunikator PR Warszawa.

Search
Journal information
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 55 38 3
PDF Downloads 53 45 3