New resources of innovation - challenges to the Czech Republic and its positioning in global economy

Open access

Nové zdroje inovací - výzvy pro českou ekonomiku a její postavení v globální ekonomice

Globalizace v současné době, zčásti i v důsledku ekonomické krize, přechází do druhé fáze a mezi odborníky se začíná hovořit o tzv. globalizaci 2.0. Ta znamená nejen další silnější propojení světové ekonomiky, ale zejména posilování pozice rozvíjejících se zemí nejen z pohledu výroby, ale především z pohledu spotřeby. Hlavní centra nabídky a poptávky se proměňujía výroba a spotřeba se opět začínají více organizovat ve stejné lokalitě. Rychle se rozvíjející ekonomiky a jejich velmi početná populace se tak podle odborníků i manažerů některých velkých korporací stanou hlavním motorem budoucí poptávky (spotřeby). A tedy i zdrojem pro nové inovace (inovace totiž začíná i končí u zákazníka), které budou díky své jednoduchosti, snadnému použití i nižším nákladům pronikat i na vyspělé trhy. Cílem tohoto článku je jednoduše zhodnotit, jak si v tomto kontextu stojí Česko a také jaké má tato proměna důsledky pro podporu inovací a konkurenceschopnosti.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Anthony S. D. Eyring M. Gibson L. (2006): Mapping your innovation strategy. Harvard Business Review (May) s. 104-113.

 • Bhide A. (2009): Where Innovation Creates Value. McKinsey Quarterly.

 • Bhide A. (2008): The Venturesome Economy: How Innovation Sustains Prosperity in a More Connected World. Journal of Applied Corporate Finance 21 (1) s. 8-23.

 • Brown J. S. Hagel J. (2005): Innovation blowback: Disruptive management practices from Asia. McKinsey Quarterly.

 • Bryan L. (2010): Globalization's critical imbalances. McKinsey Quarterly.

 • Christensen C. (2003): The Innovator's Dilemma. Harper Paperbacks 320 s.

 • Christensen C. M. Hart S. L. Craig T. (2001): The Great Disruption. Foreign Affairs 80 (2) s. 80-95.

 • EEIP (2009): Makroekonomická analýza České republiky. Zpráva připravena pro hodnocení Strategie regionálního rozvoje ČR 2007-2013. MMR Praha.

 • Drucker F. P. (1993): The Riseof the Knowledge Society" Wilson Quarterly Spring 1993.

 • Freeland C. (2010): Globalization 2.0: emerging-market cross-pollination. The Globe and Mail October 01 2010.

 • Friedman T. (2005): The World is Flat: A Brief History of the Twenty-first Century. Farrar Straus and Giroux New York 488 s.

 • Gilbert C. Bower J. L. (2001): Disruptive Change: When Trying Harder Is Part of the Problem. Harward Business Review 80 (5) s. 94-101.

 • Hart S. L. Christensen C. (2002): The Great Leap: Driving Innovation From the Base of the Pyramid. MIT Sloan Review s. 51-56.

 • Košturiak J; Chaľ J. (2008): Inovace. Vaše konkurenční výhoda. Brno 2008.

 • NERV (2011): Závěrečná zpráva podskupin Národní ekonomické rady vlády pro konkurenceschopnost a podporu podnikání: Kapitola 1. NERV s. 1-44.

 • Pavlínek P. (2008): A successful transformation?: restructuring of the Czech automobile industry. Physica-Verlag Heidelberg 295 s.

 • Pavlínek P. Domanski J. Guzik R. (2009): Industrial Upgrading Through Foreign Direct Investment in Central European Automotive Manufacturing. European Urban and Regional Studies 16 (1) s. 43-63.

 • Porter M. (1996): What is Strategy? Harvard Business Review November-December 1996 s. 61-78.

 • Sassen S. (1991): The Global City. Princeton Univ Press Princeton NJ 288 s.

 • Schrage M. (2010): Great Customers Inspire Great Innovations. Harvadr Business Review. http://blogs.hbr.org/schrage/2010/09/do-you-have-the-right-customer.html

 • Sethi D. Guisinger S. E. Phelan S. E. Berg D. M. (2003): Trends in Foreign Direct Investment Flows: A Theoretical and Empirical Analysis. Journal of International Business Studies 34 (4) s. 315-326.

 • Tram M. (2010): The New Face of Globalization: Seven Key Trends and the Critical Need to Innovate. In Ijioui R. Emmerich H. Ceyp M. Hagen J. (Eds.) Globalization 2.0: A Roadmap to the Future from Leading Minds Springer s. 57-67.

 • Von Hippel E. (1986): Lead Users: A Source of Novel Product Concepts Management Science 32(7 s. 791-806.

 • Žížalová P. Csank P. (2009): Jsou výzkum vývoj a inovace klíčové procesy (nerovnoměrného) regionálního rozvoje? Geografie 114 (1) s. 21-36.

Search
Journal information
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 145 76 7
PDF Downloads 82 53 0