The patent activity of the Czech R&D organizations and its international comparison

Open access

Abstract

An effective knowledge transfer between research institutions and industry is a significant bottleneck in the national innovation system. CR adopted in recent years a series of systemic measures aimed to stimulate the orientation of the R&D organizations towards the generation of knowledge directly applicable in the innovation process and more generally to improve the collaboration of the R&D establishment with the industry. In the majority of programs supporting the applied research patents and industrial designs and utility models are among the anticipated results. The Methodology of the evaluation of R&D organizations implemented in the second half of the last decade brought financial bonuses for the creation of the results in the category of industrial property. Despite of this stimulus CR lags behind the technologically advanced EU countries in the patent activities. The topic of this article is a comparison of the protection of the industrial property rights in the Czech higher education institutions and governmental R&D institutions with selected EU countries. We make use of a couple of quantitative indicators to assess the quality and the technological and the commercial potential of the produced industrial property. Despite a dynamic growth of the patent applications in the CR the number of patent applications relative to the country size is far below the EU-15 average. The Czech research organizations contribute to a higher extent to the number of patent applications then do the analogous institutions in EU-15 countries where the majority of patent applications come from the industrial sphere. The Czech research organizations mainly limit the patent rights to the Czech Republic whereas in the EU-15 countries the opposite is preponderant and only a small fraction of patent applications remains limited to the national environment. Thus the majority of the Czech patents created by research organizations cannot be commercialized on the international scene nor can contribute to the international competitiveness of the Czech industry. The patent applications submitted by the Czech research organizations are significantly less cited. This indicates that the protected intellectual property is of lesser importance. The Methodology of the evaluation of research organizations which was implemented in the second half of the last decade has visibly stimulated the patent activities of the research organizations but simultaneously an absence of any assessment of a future commercialization promoted a production of intellectual property of a limited commercial usability.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • [1] Operační program Výzkum a vývoj pro inovace. http://www.opvavpi.cz/

 • [2] Národní politika výzkumu vývoje a inovací České republiky na léta 2016–2020. Úřad vlády České republiky Sekce pro vědu výzkum a inovace (2015). http://vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=682145

 • [3] Analýza stavu výzkumu vývoje a inovací v České republice a jejich srovnání se zahraničím v roce 2014. Úřad vlády České republiky Sekce pro vědu výzkum a inovace (2015). http://vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=759405

 • [4] OECD Science Technology and Industry Scoreboard 2015. http://www.oecd.org/sti/scoreboard.htm

 • [5] Hodnocení výzkumu a vývoje. Rada pro výzkum vývoj a inovace. http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=18748

 • [6] Operační program Výzkum a vývoj pro inovace. http://www.opvavpi.cz/

 • [7] Informační systém výzkumu experimentálního vývoje a inovací. Rada pro výzkum vývoj a inovace. https://www.rvvi.cz/

 • [8] Analýza systému komercializace výsledků výzkumu a vývoje ve vybraných státech EU (Finsko Nizozemsko SRN Švédsko Velká Británie apod.) ve Spojených státech v Austrálii a v České republice včetně přehledu dobrých praxí a přehledu systémů způsobů hodnocení dopadů výsledků výzkumu a vývoje v praxi. Analýza zpracovaná v rámci Individuálního projektu národního „Efektivní transfer znalostí a poznatků z výzkumu a vývoje do praxe a jejich následné využití (EF-TRANS)“. MŠMT (2011). http://eftrans.reformy-msmt.cz/view-document-details/analyza-b-komercializace-v-zahranici

 • [9] European Innovation Scoreboard 2016. http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards_en

 • [10] EPO Worldwide Patent Statistical Database (PATSTAT). https://www.epo.org/searching-for-patents/business/patstat.html#tab1

 • [11] Mariagrazia Squicciarini Hélène Dernis Chiara Criscuolo: Measuring Patent Quality. Indicators of Technological and Economic Value. OECD Science Technology and Industry Working Papers 2013/03. OECD (2013). http://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/measuring-patent-quality_5k4522wkw1r8-en

 • [12] International Patent Classification. http://www.wipo.int/classifications/ipc/en/

 • [13] Patent Cooperation Treaty (PCT). World Intellectual Property Organization. http://www.wipo.int/pct/en/

 • [14] R. Frietsch U. Schmoch B. van Looy J. P. Walsh R. Devroede M. Du Plessis T. Jung Y. Meng P. Neuhäusler B. Peeters T. Schubert: The Value and Indicator Function of Patents. Studien zum deutschen Innovationssystem Nr. 15-2010. Fraunhofer Institute for Systems and Innovation Research (2010). http://www.e-fi.de/fileadmin/Studien/Studien_2010/15_2010_Patent_Value.pdf

 • [15] N. van Zeebroeck: The puzzle of patent value indicators. CEB Working Paper No. 07/023 April 2009. Université Libre de Bruxelles – Solvay Brussels School of Economics and Management. Centre Emile Bernheim.

 • [16] Individuální projekt národní „Efektivní systém hodnocení a financování výzkumu vývoje a inovací (metodika)“. MŠMT. http://metodika.reformy-msmt.cz/detaily-projektu

Search
Journal information
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 208 87 2
PDF Downloads 90 55 4