Examinee Assessment of Distress Caused by Polygraph Examination

Open access

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

  • Budaházi Á. 2012 Conditions and Requirements Polygraph Examinations European Polygraph 3 (21).

  • Czupryna A. 2015 The Influence of Countermeasures Caused by Examined Person During the Concealed Information Test for Efficiency of Psychological Detection of Deception supervised by M. Leśniak University of Silesia Faculty Law and Administration.

  • Gołaszewski M. 2012 Validated Techniques and Scoring Models for PDD Test Data Analysis – Conclusions from the 2011 APA Report European Polygraph 4 (22).

  • Kircher J.C. Raskin D.C. 2002 Computer Methods for the Psychophysiological Detection of Deception [in:] Handbook of Polygraph Testing ed. M. Kleiner Academic Press London San Diego.

  • Leśniak M. 2001 Sytuacja badania poligraficznego jako sytuacja trudna [in:] Psychologiczne i psychiatryczne opiniodawstwo sądowe w ramach nowych uregulowań prawnych ed. J.M. Stanik Anima Katowice.

  • Różańska-Kowal J. Stanik J.M. 2006 Zastosowanie Skali Ustosunkowań Interpersonalnych (SUI) J.M. Stanika w psychologicznej diagnozie normy i zaburzeń [in:] Zastosowanie wybranych technik diagnostycznych w psychologicznej praktyce klinicznej i sądowej ed. J.M. Stanik Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Katowice.

  • Tomaszewski T. 1975 Psychologia PWN Warszawa.

  • Widacki J. 2001 Badania poligraficzne w ocenie osoby badanej. Przyczynek do dyskusji na temat dopuszczalności stosowania poligrafu w polskim procesie karnym [in:] Nauka wobec przestępczości. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Tadeusza Hanauska ed. J. Błachut M. Szewczyk J. Wójcikiewicz Instytut Ekspertyz Sądowych Kraków.

Search
Journal information
Target audience: Researchers and experts in the field of criminal law
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 114 36 1
PDF Downloads 64 33 1