Dendrochronology as a source of data for landslide activity maps – an example from Beskid Żywiecki Mountains (Western Carpathians, Poland)

Katarzyna Łuszczyńska 1 , Małgorzata Wistuba 1 ,  and Ireneusz Malik 1
 • 1 Department of Reconstructing Environmental Change, Faculty of Earth Sciences, University of Silesia in Katowice, 41-200, Sosnowiec, Poland

Abstract

We applied dendrochronological methods for dating landslide activity in the study area (3.75 km2), on the slopes of Sucha Mountain (1040 m a.s.l.), in the Beskid Żywiecki Mountains, in the Western Carpathians. 46 sampling sites were distributed throughout the study area. At each site we sampled 1-3 coniferous trees: Norway spruces (Picea abies Karst.) and/or silver firs (Abies alba Mill.). From each tree 2 cores were sampled: one from the upslope and the other from the downslope side of the stem. Based on tree-ring widths measured for opposite sides of stems we have calculated eccentricity index values and dated past landslide events. Mean frequency of landslides was obtained for each sampling site. Finally, the data was interpolated into a map of landslide activity. Inverse Distance Weighting (IDW) interpolation has been applied. For most of the study area we found medium (19 sites) and low (23 sites) levels of landslide activity. The highest level of activity was recorded for the largest landslide slope and for the one small landslide. The study conducted on Sucha Mountain has shown that dendrochronology can be an effective method for analysing landslide activity and may be useful in further studies, including those for landslide hazard and risk assessments.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Bajgier-Kowalska M. 2004–2005. Rola gospodarczej działalności człowieka w powstawaniu i odmładzaniu osuwisk w Karpatach fliszowych. Folia Geogr., ser. geogr.-phys., 35–36: 11-30.

 • Baroň I., Řehánek T., Vošmik J., Musel V., Kondrová L. 2011. Report on a recent deep-seated landslide at Gírová Mt., Czech Republic, triggered by a heavy rainfall: The Gírová Mt., Outer West Carpathians; Czech Republic. Landslides, 8: 355-361.

 • Bednarczyk Z. 2015. Metody monitoringu osuwisk i wczesnego ostrzegania on-line na przykładzie badań geologiczno-inżynierskich w Beskidzie Niskim i Średnim. Przegl. Geol.., 63, 10/3: 1220-1229.

 • Braam R.R., Weiss E.E. J., Burrough P.A. 1987. Dendro-geomorphological analysis of mass movement a technical note on the research method. Catena Supplem., 9: 585-589.

 • Carrara A., Crosta G., Frattini P. 2003. Geomorphological and historical data in assessing landslide hazard. Earth Surf. Process. Landforms, 28, 10: 1125-1142.

 • Catani F., Casagli N., Ermini L., Righini G., Menduni G. 2005. Landslide hazard and risk mapping at catchment scale in the Arno River basin. Landslides, 2: 329-342.

 • Corominas J., Moya J. 2010. Contribution of dendrochronology to the determination of magnitude frequency relationships for landslides. Geomorphology, 124: 137-149.

 • Cui P., Zhu Y., Han Y., Chen X., Zhuang J. 2009. The 12 May Wenchuan earthquake-induced landslide lakes: distribution and preliminary risk evaluation. Landslides, 6, 3: 209-223.

 • Guida D., Pelfini M., Santilli M. 2008. Geomorphological and dendrochronological analyses of a complex landslide in the Southern Apennines. Geogr. Ann., 90 A, 3: 211-226.

 • Guzzetti F., Reichenbach P., Cardinali M., Galli M., Ardizzone F. 2005. Probablistic landslide hazard assessment at the basin scale. Geomorphology, 72, 1-4: 272-299.

 • Hess M. 1965. Piętra klimatyczne w polskich Karpatach Zachodnich. Zesz. Nauk. UJ, Pr. Geogr., 11.

 • Kamiński M. 2015. Zastosowanie lotniczego skaningu laserowego i tomografii elektrooporowej w kompleksowych badaniach osuwisk – przykład z Pogórza Dynowskiego (Karpaty zewnętrzne). Przegl. Geol., 63, 7.: 410-417.

 • Lopez Saez J., Corona C., Stoffel M., Schoeneich P., Berger F. 2012. Probability maps of landslide reactivation derived from tree-ring records: Pra Bellon landslide, southern French Alps. Geomorphology, 138, 1: 189-202.

 • Łuszczyńska K., Wistuba M. 2015. Czynniki uaktywniające i zróżnicowanie czasowe przemieszczeń koluwiów w różnych częściach stoku osuwiskowego – analiza dendro-chronologiczna na przykładzie osuwiska Skalka (Moravsko-slezské Beskydy). Landform Analysis, 28: 103-113.

 • Malik I., Ciszewski D. 2008. Meandering river bank erosion and channel lateral migration recorded in black alder (Alnus glutinosa) tree rings. Tree Rings in Archaeology, Climatology and Ecology, 7: 133-139.

 • Malik I., Owczarek P. 2009. Dendrochronological records of debris flow and avalanche activity in a mid-mountain forest zone (Eastern Sudetes—Central Europe). Geochronometria, 34: 57-66.

 • Malik I., Wistuba M. 2012. Dendrochronological methods for recon-structing mass movements - An example of landslide activity analysis using tree-ring eccentricity. Geochronometria, 39, 3: 180-196.

 • Malik I., Wistuba M., Migoń P., Fajer M. 2016. Activity of Slow-Moving Landslides Recorded in Eccentric Tree Rings of Norway Spruce Trees (Picea Abies Karst.) – An Example from the Kamienne MTS. (Sudetes MTS., Central Europe). Geochronometria, 43, 1: 24-37.

 • Migoń P., Kacprzak A., Malik I., Kasprzak M., Owczarek P., Wistuba M., Pánek T. 2014. Geomorphological, pedological and dendro-chronological signatures of a relict landslide terrain, Mt Garbatka (Kamienne Mts), SW Poland. Geomorphology, 219: 213–231.

 • Migoń P., Pánek T., Malik I., Hrádecký J., Owczarek P., Šilhán K. 2010. Complex landslide terrain in the Kamienne Mountains, Middle Sudetes, SW Poland. Geomorphology, 124, 3-4: 200-214.

 • Nawrocka N. 2013. Analiza dendrogeomorfologiczna drzew różnych gatunków z obszaru osuwiska „L. Sawickiego“ w Szymbarku, Beskid Niski, Karpaty Zewnętrzne. Folia Quaternaria, 81: 175-187.

 • Rączkowski W. 2007. Landslide hazard in the Polish Flysch Carpathians. Studia Geomorph. Carpatho-Balc., 41: 61-75.

 • Rączkowski W., Mrozek T. 2002. Activating of landsliding in the Polish Flisch Carpathians by the end of the 20th century. Studia Geomorph. Carpatho-Balc., 36: 91-111.

 • Seneta W., Dolatowski J. 2008. Dendrologia. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.

 • Šilhán K., Pánek T., Hradecký J. 2012. Tree-ring analysis in the reconstruction of slope instabilities associated with earthquakes and precipitation (the Crimean Mountains, Ukraine). Geomorphology, 173-174: 174-184.

 • Stefanini M.C. 2004. Spatio-temporal analysis of a complex landslide in the Northern Apennines (Italy) by means of dendrochronology. Geomorphology, 63: 191-202.

 • Stoffel M. 2005. Spatio-temporal variations of rockfall activity into forests – results from tree-ring and tree analysis. PhD thesis No. 1480, University of Fribourg, GeoFocus, 12.

 • Stupnicka E. 2007. Geologia regionalna Polski, Wyd. UW., Warszawa.

 • Szczepanek R. 2003. Czasoprzestrzenna struktura opadu atmosferycznego w zlewni górskiej. Praca doktorska, Politech. Krakowska, Kraków.

 • Wistuba M., Malik I., Gärtner H., Kojs P., Owczarek P. 2013. Application of eccentric growth of trees as a tool for landslide analyses: The example of Picea abies Karst. in the Carpathian and Sudeten Mountains (Central Europe). Catena, 111: 41-55.

 • Wistuba M., Malik I., Polowy M., Michałowicz P. 2014. Zastosowanie dekoncentryczności przyrostów rocznych w badaniach stoku o wysokim zagrożeniu osuwiskowym (Milówka, Beskid Żywiecki). Studia i Materiały CEPL w Rogowie, 16, 40/3: 130-138.

 • Wojciechowski T. 2007. Osuwisko w Zbyszycach. Prace Nauk. Instyt. Górnictwa Politech. Wrocławska, 120: 315-324.

 • Zielonka T., Holeksa J., Ciapała S. 2008. A reconstruction of flood events using scarred trees in the Tatra Mountains, Poland. Dendrochronologia, 26, 3: 173-183.

 • https://www.pgi.gov.pl/Polish Geological Institute (PGI) [access 20.04.2017].

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search