Using Tools of Strategic Management in Medical Facilities of Lublin Region

Open access

Abstract

The purpose of this article is to evaluate the use of tools of strategic management in hospitals in Lublin region. The study was conducted among 14 medical entities from the area of Lublin Voivodeship. The survey was addressed to economic directors or chief accountants of health care facilities and sent by post. The questionnaire was also helpful in conducting an in-depth interview as it provided a required structure. As part of the interviews with managers of health care facilities, information beyond the questionnaire was acquired, e.g. about the mission. According to studies, most health care facilities develop strategic plans (71.4%). For 21.4% of the studied facilities, the strategic plan is known mainly to management. In contrast, 28.6% of entities do not have a strategic plan. The presented results of the research can increase the effectiveness of activities in each area of the health care facility, continuous process improvement and rapid response to changes in the environment.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Adams J. (2005). Successful strategic planning: creating clarity. Journal of Healthcare Information Management 19(3) 24-31.

 • Arndt M. & Bigelow B. (2000). The transfer of Business Practices into Hospitals: History and Implications. In J. D. Blais M. D. Fottler G. T. Savage (Eds.) Advances in Health Care Management (pp. 339-368). New York USA: Elsevier Science Inc.

 • Bart C. K. & Hupfer M. (2004). Mission statements in Canadian hospitals. Journal of Healthcare Information Management 18(2-3) 92-110.

 • Briman J. (2002). Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania [Modern concepts and methods of management]. Warszawa Poland: PWE.

 • Bryson J. M. (1995). Strategic Planning for Public and Nonprofit Organizations. San Francisco USA: Jossey-Bass.

 • Chandler A. (1962). Strategy and Structure: Chapters in the History of the American Industrial Enterprise. Massachusetts USA: M.I.T.

 • Cretu C. Gheonea V. & Ivan A. (2015). Balanced Scorecard - Strategic Management Tool of Performance in Public Institutions. Acta Universitatis Danubius. OEconomica 11(1) 137-148.

 • Gierszewska G. (2000). Zarządzanie strategiczne [Strategic management]. Warszawa Poland: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania.

 • Ginter P. M. & Swayne L. E. (2006). Moving Toward Strategic Planning Unique to Helathcare. Fontiers of Health Services Management 23(2) 33-34.

 • Jarosiński M. (2014). Analiza rynku usług medycznych [Analysis of the medical service market]. In M. Jarosiński S. Winch (Eds.) Zarządzanie podmiotami leczniczymi przekształconymi w społki prawa handlowego [Management of medical entities transformed into commercial law companies] (pp. 43-57). Warszawa Poland: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

 • Kludacz M. (2009). Zrównoważona karta wyników i możliwości jej zastosowania w szpitalach [Balanced scorecard and its applicability in hospitals]. In R. Lewandowski R. Walkowiak M. Kautsch (Eds.) Wspołczesne wyzwania menedżerskie w ochronie zdrowia [Modern challenges of management in health care] (pp. 15-23). Olsztyn Poland: Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania.

 • Kogut J. (2009). System informacji kosztowej w publicznym zakładzie opieki zdrowotnej [System of cost information in a public health care facility]. In T. Kiziukiewicz (Ed.) Zasoby i procesy w rachunkowości jednostek gospodarczych [Resources and processes in business units accountancy]. Warszawa Poland: Difin.

 • Marciniak J. (1998). Biznesplan. Poradnik metodyczny dla kierownictw samodzielnych publicznych zakładow opieki zdrowotnej [Business plan. A methodological guide for managers of independent public healthcare institutions]. Poznań Poland: Termedia.

 • Mintzberg H. (1994). The Rise and Fall of Strategic Planning. New York USA: The Free Press.

 • Porter M. (1986). Competitive Strategy. Boston USA: Harvard Business School Press.

 • Radkowska J. & Radkowski K. (2006). Marketing usług w teorii i praktyce [Marketing services in theory and practice]. Legnica Poland: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy „Wspólnota Akademicka”.

 • Simyar F. & Lloyd-Jones J. (1988). Strategic Management in the Health Care Sector Towards the Year 2000. Englewood Cliffs USA: Prentice-Hall.

 • Swayne L. E. Duncan W. J. & Ginter P. M. (2012). Zarządzanie strategiczne w ochronie zdrowia [Strategic management in health care]. Warszawa Poland: Wolters Kluwer.

 • Talaga J. (2004). Obszary zarządzania strategicznego i operacyjnego szpitalem [Areas of strategic and operational management of the hospital]. In M. Głowacka (Ed.) Zarządzanie zakładem opieki zdrowotnej - wybrane konteksty teoretyczno-praktyczne [Management of healthcare facilities - selected theoretical and practical contexts]. Poznań Poland: Termedia.

 • Van Wijngaarden J. D. Scholten G. R. & van Wijk K. P. (2012). Strategic analysis for health care organizations the suitability of the SWOT-analysis. International Journal of Health Planning and Management 27(1) 34-49.

 • Zuckerman A. M. (2006). Advancing the state of the art in healthcare strategic planning. Frontiers of Health Services Management 23(2) 3-15.

Search
Journal information
Impact Factor


CiteScore 2018: 0.72

Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2018: 0.505

Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 395 150 5
PDF Downloads 503 205 12