Project Management in Behavioural Perspective – Cognitive Biases in the Formulation of the Aim of the Project

Open access

Abstract

The article contains a behavioural analysis of the aim-formulating stage of the project. The purpose of the article is to point out that in the process of formulating the aim of the project, it comes to such decision-making situations which favour heuristic thinking. The article presents the results of the secondary research. As a result of verified theory, according to which in the process of formulating the aim of the project, the interference in decision-making processes may occur on the part of the heuristics and the resulting cognitive biases.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Ariely D. (2008). Potęga irracjonalności. Ukryte siły które wpływają na nasze decyzje [Predictably Irrational. The Hidden Force that Shape Our Decisions]. Wrocław Poland: Wydawnictwo Dolnośląskie.

 • Ariely D. (2008). Predictably Irrational. The Hidden Force that Shape Our Decisions. New York USA: Harper- Collins.

 • Banerjee A. (1992). A simple model of herd behaviour. Quarterly Journal of Economics 107(3) 797-817. doi:

  • Crossref
  • Export Citation
 • Camerer C. F. & Malmendier U. (2007). Behavioral Economics of Organizations. In P. Diamond & H. Vartiainen (Eds.) Behavioral Economics and its Applications (pp. 235-290). New York Poland: Princeton University Press.

 • Cohen M. E. & Carr W. J. (1975). Facial recognition and the von Restorff effect. Bulletin of the Psychonomic Society 6(4) 383-384. doi:

  • Crossref
  • Export Citation
 • Czerwonka M. & Rzeszutek M. (2011). Analiza zachowań inwestycyjnych inwestorów giełdowych oraz studentówkierunków ekonomicznych i psychologicznych z pespektywy finansów behawioralnych [Analysis of the investment behaviour of stock investors and students of economics and psychology in behavioural finance perspective]. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów 107 28-44.

 • Dąbrowski W. & Domagała K. (2014). Wprowadzenie do zarządzania projektem [Introduction to project management]. In W. Dąbrowski (Ed.) Podstawy zarządzania projektami [Fundamentals of Project Management] (pp. 1-32). Warszawa Poland: Wydawnictwo Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych.

 • Falkowski A. & Zaleśkiewicz T. (2012). Teoria i praktyka psychologii poznawczej [Theory and practice of cognitive psychology]. In A. Falkowski & T. Zaleśkiewicz (Eds.) Psychologia poznawcza w praktyce [Cognitive Psychology in Practise] (pp. 11-24). Warszawa Poland: Ekonomia biznes polityka Wydawnictwo Naukowe PWN.

 • Hammond J. S. Keeney R. L. & Raiffa H. (1998). The hidden traps in decision making. Harvard Business Review 76(5) 47-52.

 • Kahneman D. & Tversky A. (1979). Prospect Theory: An Analysis of Decisions Under Risk. Econometrica 47(2) 263-292. doi:

  • Crossref
  • Export Citation
 • Kahneman D. & Tversky A. (1982). The Psychology of Preferences. Scientific American 246 160-173. doi:

  • Crossref
  • Export Citation
 • Kerzner H. (2005). Advanced Project Management. Gliwice Poland: Helion.

 • Kosnik L. D. (2008). Refusing to budge: a confirmatory bias in decision making? Mind&Society 7(2) 193-214. doi:

  • Crossref
  • Export Citation
 • Lehman D. R. et al. (1992). The Focus of judgment effect: A question wording effect due to hypothesis confirmation bias. Personality and Social Psychology Bulletin 18(6) 418-432. doi:

  • Crossref
  • Export Citation
 • Lewicka M. (1993). Aktor czy obserwator? Psychologiczne mechanizmy odchyleń od racjonalności w myśleniu potocznym [Actor or an observer? Psychological mechanisms of deviations from rationality in current thinking]. Warszawa Poland: Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

 • Maruszewski T. (2001). Psychologia poznania. Sposoby rozumienia siebie i świata [Psychology of cognition. Ways of understanding ourselves and the world]. Gdańsk Poland: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

 • Milgram S. (1974). Obedience to authority New York USA: Harper & Row.

 • Narasimhen Ch. et al. (2005). Incorporating Behavioral Anomalies in Strategic Models. Marketing Letters 16(3) 361-373. doi:

  • Crossref
  • Export Citation
 • PN-ISO 10006:2005. Systemy zarządzania jakością Wytyczne dotyczące zarządzania jakością w przedsięwzięciach [Quality management systems. Guidelines for quality management in projects]. Warszawa Poland: PKN.

 • Polowczyk J. (2012). Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie w ujęciu behawioralnym [Strategic management in behavioral perspective]. Poznań Poland: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

 • Sharot T. (2009). Dopamine Enhances Expectation of Pleasure in Humans. Current Biology 19(24) 2077-2080. doi:

  • Crossref
  • Export Citation
 • Simon H. A. (1995). A Behavioral Model of Rational Choice. The Quarterly Journal of Economics 1 99-118. doi:

  • Crossref
  • Export Citation
 • Tversky A. & Kahneman D. (1974). Judgment under uncertainty: Heuristics and biases. Science New Series 185(4157) 1124-1131.

 • Tyszka T. (2010). Pułapki oceniania [Assessment traps]. Decyzje 13 5-25.

 • Zajonc R. (1968). Attitudinal effects of mere exposure. Journal of Personality and Social Psychology 9(2) 1-27.

 • Zaremba A. (2010). Czy warto słuchać analityków? Efekt autorytetu na rynku giełdowym [Is it worth to listen to the analysts? The effect of authority on the stock market]. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse. Rynki finansowe. Ubezpieczenia 29 511-523.

Search
Journal information
Impact Factor


CiteScore 2018: 0.72

Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2018: 0.505

Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 424 173 10
PDF Downloads 268 146 10