Ecological Measures in the Land Consolidation Planning of the Village of Kocurany

Andrea Diviaková 1 , Dušan Kočický 2 ,  and Eliška Belaňová 1
 • 1 UNESCO-Chair on Sustainable Development and Ecological Awareness, Faculty of Ecology and Environmental Sciences, Technical University in Zvolen, 960 53, Zvolen
 • 2 , 969 00, Banská Štiavnica

Abstract

This paper deals with the application of ecological proposals within the land consolidation project process in Slovakia. Ecological proposals form part of the Local Territorial System of the Ecological Stability project, which is a compulsory material for developing land consolidation projects. The Local Territorial System of Ecological Stability for the cadastral unit of Kocurany village was worked out in 2013. Within the area, 31 localities were selected for the implementation of ecological proposals with a total area of 154.34 ha, namely 3 biocorridors, 2 biocentres, 9 interacting elements, 8 ecostabilising elements and 9 localities with the need of anti-erosion soil cultivation, or delimitation to permanent grasslands. The main task was to analyse the rate of acceptance of the proposed measures. It was found that only 20 localities with a total area of 119.37 ha were accepted into the land consolidation project. In order to improve all the landscape functions, the integration of quality ecological proposals from the Territorial System of Ecological Stability into the land consolidation projects is necessary.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Bani, L., Baietto, M., Bottoni, L. & Massa R. (2002). The use of focal species in designing a habitat network for a lowland area of Lombardy, Italy. Conserv. Biol., 16, 826–831. DOI: 10.1046/j.1523-1739.2002.01082.x.

 • Bastian, O. & Schreiber K.F. (Eds.) (1994). Analyse und ökologische bewertung der landschaft. Stuttgart: Fischer Verlag Jena.

 • Baudry, J., Bunce, R.G.H. & Burel F. (2000). Hedgerows: An international perspective on their origin, function and management. J. Environ. Manag., 60, 7–22. DOI: 10.1006/jema.2000.0358.

 • Belaňová, E. (2014). Krajinno-ekologické aspekty integrovaného manažmentu krajiny v územnom pláne a v projekte pozemkových úprav. Dizertačná práca, Zvolen.

 • Belaňová, E. & Diviaková A. (2015). Porovnanie uplatnenia návrhov na tvorbu kostry MÚSES v projektovaní pozemkových úprav. Ekologické Štúdie, 6(1), 69–80.

 • Bennett, A.F. (1999). Linkages in the landscape: The role of corridors and connectivity in wildlife conservation. Gland, Cambridge: IUCN.

 • Bonfanti, P., Fregonese, A. & Sigura M. (1997). Landscape analysis in areas affected by land consolidation. Landsc. Urban Plann., 37(1–2), 91–98. DOI: 10.1016/S0169-2046(96)00373-8.

 • Borec, A. (2000). The significance of land consolidation for the development of farmland in Slovenia then and now. Ber. Landwirtsch., 78, 320–334.

 • Brandt, J. (1995). Ecological networks in Danish planning. Landschap, 12 (3), 63–76.

 • Buček, A. & Lacina J. (1979). Biogeografická diferenciace krajiny jako jeden z ekologických podkladů pro územní plánování. Územní Plánování a Urbanismus, 6, 382–387.

 • Buček, A., Lacina, J. & Löw J. (1986). Územní systémy ekologické stability krajiny. Životné Prostredie, 20(2), 82–86. Buček, A. & Lacina J. (1993). Územní systémy ekologické stability. Veronica, 8(1), 48.

 • Cook, E.A. & van Lier H.N. (Eds.) (1994). Landscape planning and ecological networks. Lausanne, New York, Oxford, Shannon, Tokyo: Elsevier.

 • Crecente, R., Alvarez, C. & Frau U. (2002). Economic, social and environmental impact of land consolidation in Galicia. Land Use Policy, 19, 135–147. DOI: 10.1016/S0264-8377(02)00006-6.

 • Diviaková, A., Kočický, D., Novikmec, M. & Svitok M. (2013). Miestny územný systém ekologickej stability pre projekt pozemkových úprav k.ú. Kocurany (okres Prievidza). Zvolen: TU.

 • Doubrava, D. & Martének J. (2015). Vymezení ÚSES v návrzích komplexních pozemkových úprav, co konktétně to znamená? Sborník ze semináre ÚSES – zelená páter krajiny a Ekologické síte v krajine (pp. 12−17). Brno: AOPaK ČR.

 • Dumbrovský, M. & Kolářová D. (1995). Zásady navrhování územních systémů ekologické stability v rámci procesu komplexních pozemkových úprav. Praha-Zbraslav: VÚMaOP.

 • Eichenauer, M. & Joeris D. (1994). The historical relationship between land consolidation and nature conservation. Ber. Landwirtsch., 72, 329–450.

 • Fabos, J.Gy. (2005). Introduction and overview: the greenway movement, uses and potentials of greenways. Landsc. Urban Plann., 33, 1–13. DOI: 10.1016/0169-2046(95)02035-R.

 • Forman, R.T.T. & Baudry J. (1984). Hedgerows and hedgerow networks in landscape ecology. Environ. Manag., 8, 495–510. DOI: 10.1007/BF01871575.

 • Forman, T.T.F. & Godron M. (1993). Landscape ecology (in Czech). Praha: Academia.

 • Gorton, M. & White J. (2003). The politics of agrarian collapse: Decollectivisation in Moldova. East European Politics and Societies, 17(2), 305–331. DOI: 10.1177/0888325403017002006.

 • Hootsmans, M. & Kampf H. (2004). Ecological networks: Experiences in Netherlands. The Netherlands: Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality.

 • Izakovičová, Z., Štefunková, D. & Ružička M. (2000). The model of formation of the territorial sytem of ecological stability on the local level for land adjustment. Ekológia (Bratislava), 19, 268–275.

 • Izakovičová, Z. & Swiader M. (2017). Budovanie ekologických sietí na Slovensku a v Poľsku. Ekológia (Bratislava), 36(4), 303−322. DOI: 10.1515/eko-2017-0025.

 • Jedicke, E. (1994). Biotopverbund-Grundlagen und Maßnahmen einer neuen Naturschutz strategie. Stuttgart:Verlag Eugen Ulmer.

 • Jongman, R.H.G. (1995). Nature conservation planning in Europe: developing ecological networks. Landsc. Urban Plann., 32, 169–183. DOI: 10.1016/0169-2046(95)00197-O.

 • Jongman, R.H.G., Külvik, M. & Kristiansen I. (2004). European ecological networks and greenways. Landsc. Urban Plann., 68, 305–319. DOI: 10.1016/S0169-2046(03)00163-4.

 • Jongman, R.H.G. (2008). Ecological networks, from concept to implementation. In S.K. Hong, N. Nakagoshi, B. Fu & Y. Morimoto (Eds.), Landscape ecological applications in man-influenced areas (pp. 57–69). Netherlands: Springer. DOI: 10.1007/1-4020-5488-2.

 • Julény, A., Julény, A. & Muchová Z. (2017). Efektívne nástroje obnovy vidieckej krajiny. In L. Miklós & A. Diviaková (Eds.). Ciele trvalo udržatelného rozvoja: méta integrovaného manažmentu životného prostredia (pp. 95–104). Zborník pôvodných vedeckých prác. Zvolen.

 • Kaulich, K. (2012). Komplexní pozemkové úpravy jako nástroj k vytváření ÚSES. Ochrana Přírody, 6, 28−31.

 • Kocián, J. (2013). Rešení ÚSES v pozemkové úprave – formalita nebo zásadní záležitost. Sborník ze semináre ÚSES – zelená páter krajiny a Ekologické síte v krajine (pp. 70–74). Brno.

 • Komora pozemkových úprav: <http://www.kpu.sk/aktuality/komplexne-komasacne-jednoduche-pozemkove-upravy>. Accessed 16 May 2018.

 • Komora pozemkových úprav: <http://www.kpu.sk/komplexne-pu/prehladna-mapa-pozemkovych-uprav-v-sr>. Accessed 16 May 2018.

 • Krchňavá, M. et al. (2013). Projekt pozemkových úprav v k.ú. Kocurany, úvodné podklady – Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia. Technická správa. Žilina: Geodézia.

 • Lammers, G.W. & Zadelhoff F.J. (1996). The Dutch national ecological network. In P. Nowicki, G. Bennett, D. Middleton, S. Rientjes & R. Wolters (Eds.), Perspectives on ecological network (pp. 101−113). ECNC Publications Series on Man Nature, Vol. 1. Tilburg: European Centre for Nature Conservation.

 • Löw, J. et al. (1988). Návod na navrhování územních systémů ekologické stability krajiny. Podniková metodika. Praha: Agroprojekt Brno.

 • Mann, Ch.C. & Plummer M.L. (1995). Are wildlife corridors the right path? Science, 270, 1428–1430. DOI: 10.1126/science.270.5241.1428.

 • Michalko, J., Berta, J. & Magic D. (1986). Geobotanická mapa ČSSR. Slovenská republika. Bratislava: Veda, vydavateľstvo SAV.

 • Miklós, L. & Hrnčiarová T. (Eds.) (2002). Atlas krajiny Slovenskej republiky. Bratislava: MŽP, Banská Bystrica: SAŽP.

 • Miklós, L., Diviaková, A. & Izakovičová Z. (2011). Ekologické siete a územné systémy ekologickej stability. Zvolen: TU. Míchal, I. et al. (1991). Územní zabezpečování ekologické stability: teorie a praxe. Praha: MŽP ČR.

 • Míchal, I. (1992). Ekologická stabilita. Brno: Veronica.

 • MP SR (2004). Pozemkové úpravy. Metodický návod. Všeobecná časť. Konanie o začatí pozemkových úprav a príprava realizácie spoločných zariadenía opatrení, aktualizovaná verzia. Bratislava: MP SR.

 • Moyzeová, M. & Kenderessy P. (2015). Territorial systems of ecological stability in land consolidation projects (example of proposal for the LSES of Klasov Village, Slovac Republic), Ekológia (Bratislava), 34(4), 356–370. DOI: 10.1515/eko-2015-0032.

 • Muchová, Z., Vanek, J., Halaj, P., Hrnčiarová, T., Konc, Ľ., Raškovič, V., Streďanská, A., Šimonides, I. & Vašek A. (2009). Metodické štandardy projektovania pozemkových úprav. Nitra: SPU.

 • Muchová, Z. & Petrovič F. (2010). Changes in the landscape due to land consolidations. Ekológia (Bratislava), 29, 140–157. DOI: 10.4149/ekol_2010_02_140.

 • Muchová, Z., Hrnčiarová, T. & Petrovič F. (2013). Miestny územný systém ekologickej stability na účely pozemkových úprav. Nitra: SPU.

 • Muchová, Z., Leitmanová, M. & Petrovič F. (2016). Possibilities of optimal land use as a consequence of lessons learned from land consolidation projects (Slovakia). Ecological Engineering, 90, 294–306. DOI: 10.1016/j.ecoleng.2016.01.018.

 • Muchová, Z., Konc, Ľ. & Petrovič F. (2018). Land plots valuation in land consolidation in slovakia: A need for a new approach. International Journal of Strategic Property Management, 22(5), 372−380. DOI: 10.3846/ijspm.2018.5221.

 • Múdry, P., Haľamová, Z., Majzlanová, E., Majzlan, O., Nováková, K. & Šteffek J. (1994). Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Prievidza. Banská Štiavnica: Ekotrust.

 • Naveh, Z. & Lieberman A.S. (1994). Landscape ecology: theory and application. Springer-Verlag.

 • Opdam, P., Foppen, R., Reijnen, R. & Schotman A. (1995). The landscape ecological approach in bird conservation: integrating the metapopulation concept into spatial planning. Ibis, 137, S139–S146. DOI: 10.1111/j.1474-919X.1995.tb08434.x.

 • Rosenberg, D.K., Noon, B.R. & Meslow E.C. (1997). Biological corridors: form, function and efficacy. BioScience, 47, 677–687. DOI: 10.2307/1313208.

 • Roy, V. & Blois S. (2008). Evaluating hedgerow corridors for the conservation of native forest herb diversity. Biol. Conserv., 141, 298–307. DOI: 10.1016/j.biocon.2007.10.003.

 • Ružičková, H., Halada, Ľ., Jedlička, L. & Kalivodová E. (Eds.) (1996). Biotopy Slovenska. Príručka k mapovaniu a katalóg biotopov. Bratislava: ÚKE SAV.

 • Ružičková, J. (2006). ÚSES a projekty pozemkových úprav na Slovensku – Aktuálny stav a metodické aspekty. Sborník ze semináre ÚSES – zelená páter krajiny a Ekologické síte v krajine (pp. 110–117). Brno: AOPaK ČR.

 • Ružičková, J., Miklošovičová, A. & Moravčíková Z. (2010). Ecological networks in Slovakia, particularities on the local level in land consolidation projects. Ecology & Safety, 4(2), 389–417. http://www.science-journals.eu

 • Sepp, K. & Kaasik A. (Eds.) (2002). Development of National Ecological Networks in the Baltic countries in the framework of the Pan-European Ecological Network. Warszawa: IUCN.

 • Sklenička, P. (2002). Temporal changes in the pattern of a Bohemian agricultural landscape during the period 1938–1998. Ekológia (Bratislava), 21, 181–191.

 • SME Blog: <https://miroslavziak1.blog.sme.sk/c/465635/pozemkove-upravy-vlastnikom-pody-pomozu-ale.html>. Accessed 14 May 2018.

 • Smith, D. & Hellmund P.C. (Eds.) (1993). Ecology of Greenways, Design and function of linear conservation areas. Minnesota: University of Minnesota Press.

 • Szalay, G. et al. (2013). Územný plán (sídelného útvaru) obce Kocurany. Čistopis, zmeny a doplnky č. 1. Prievidza: AGS Ateliér.

 • Urban, J., Dobrucká, A., Bujnák, J., Vanek, J. & Vašek A. (2013). Land consolidation tool to resolve the fragmentation of land ownership, land revitalization and rural development (in Slovak). Bratislava: Komora pozemkových úprav SR.

 • Wrbka, T., Stocker-Kiss, A., Schmitzberger, I. & Peterseil J. (2005). Network Landscapes of Austria – Identification and Ecological Assessment. In é. Konkoly Gyuró (Ed.), Greenways. Conference Presentations on Ecological Corridors, Green Corridors (pp. 47–62). Sopron.

 • Zákon č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov (zákon o PÚ).

 • Zelinka, L. (2001). Pozemkové úpravy a ich význam pri zaisťovaní stability krajiny. In V. Konrád a kol. (Eds.), Súčasný stav a perspektívy ekológie a environmentalistiky: zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie pri príležitosti desiateho výročia založenia FEE (pp. 241–244). Zvolen: TU.

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search