After a Long March: the Results of Two Decades of Rural Restructuring in Hungary

Open access

Abstract

This paper aims to show the main processes of rural restructuring of Hungary after the change of political system and EU integration. It describes the changes of agricultural land-use, new dynamics of urban rural relations and rural development of the last 25 years. In the paper, we argue that the most dynamic changes happened in the era of post-communism, ended by EU-accession and the era of consolidation.

A characteristic phenomenon of these changes was the urban demand for providing facilities related to rural landscape and culture. Therefore, permanent and temporary migrations into rural areas have become the most important element of development for rural places in the last decades. The introduction of a new Europeanised rural development system has shaped these processes and reconfigured local power relations, economic and social networks. These turbulent changes occurred at the same time with the collapse of the socialist-type co-operative and state farm system, along with the restitution and reprivatisation of land, resulting in the concentration of land use and agricultural production.

The paper aims at analysing these processes by discussing the dynamics of urban-rural relationships and the new rural development system, while the final part focuses on land-use changes and its impacts on rural society.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Agricultural Census 2010.

 • Balás G. 2013 Végső Értékelési Jelentés. Az EU-s támogatások területi kohézióra gyakorolt hatásainak értékelése. Kutatási jelentés. Budapest p. 214. Hétfa Kutatóintézet.

 • Balogh P. 2009 Kontraproduktivitás a fejlesztéspolitikában? A kiemelt projektek empirikus vizsgálata. Szociol. Szle. 79–102.

 • Boyle P. Halfacree K. (eds.) 1998 Migration into Rural Areas: Theories and Issues UK; New York: Wiley Chichester.

 • Budapest Szakpolitikai Elemző Intézet 2013 A leszakadó térségekbe irányuló fejlesztési források összevetése a magánszektor beruházásaival Kutatási jelentés Kézirat p. 107.

 • Buller H. 2000 Re-creating rural territories: leader in France. Sociol. Rural. 40: 190–199. doi:10.1111/1467-9523.00141

 • Burgerné Gimes A. 1996 A magyarországi földpiac. Statisztikai Szle. 74: 411–420. Cloke P. 2006 in: P. Cloke T. Marsden P. Mooney (eds.) Handbook of Rural Studies SAGE pp. 18–28.

 • Csite A. 2005 Reménykeltők politikai vállalkozók hálózatok és intézményesülés a magyar vidékfejlesztésben 1990–2002 között. Budapest. ed. Századvég Kiadó.

 • Csite A. Csurgó B. Kovách I. Kristóf L. Nagy Kalamász I. 2004 ‚The Budapest Agglomeration’ in: J. Esparcia A. Buciega (eds.) New Rural–Urban Relationships in Europe. University of Valencia Valencia.

 • Csite A. Németh N. 2007 Az életminőség területi differenciái Magyarországon: a kistérségi szintű HDI becslési lehetőségei. Budapesti Munkagazdaságtani Füzetek MTA Közgazdaságtudományi Intézet pp. 1–69.

 • Csurgó B. 2014 A vidék nosztalgiája : kulturális örökség turizmus- és közösségszervezés három észak-alföldi kistérségben. socio.hu 4: 1–20 doi:10.18030/SOCIO.HU.2014.2.1

 • Csurgó B. 2013 Vidéken lakni és vidéken élni : A városból vidékre költözők hatása a vidék átalakulására. Argumentum : MTA TTK Szociológiai Int. Budapest.

 • Csurgó B. Kovách I. 2013 Networking LEADER and local oligarchies. ACTA Univ. Lodz. FOLIA Sociol. 44: 73–88.

 • Csurgó B. Kovách I. Mathieu N. 2012‚ Understanding Short-termism: Development policies in Paris and Budapest and their surrounding settlements’ in: D. S. Skerratt P. K. Andersson P. S. Sjöblom P. T. Marsden (eds.) Sustainability and Short-Term Policies: Improving Governance in Spatial Policy Interventions Ashgate Publishing Ltd. pp. 153–180.

 • Csurgó B. Megyesi B. 2015 Local food production and local identity: Interdependency of development tools and results. Socio.hu 5: 167–182 doi:10.18030/socio.hu.2015en.167

 • Dövényi Zoltán 2009 A belső vándormozgalom Magyarországon: folyamatok és struktúrák. Statisztikai Szle. 87: 748–762.

 • Dövényi Zoltán Kovács Zoltán 1999 A szuburbanizáció térbeni-társadalmi jellemzői Budapest környékén. Földrajzi Ért. 48: 33–57.

 • Dreier V. 1994‚ Kommunalpolitik in Europa – Einheit durch Vielheit?’ in: H. W. G. Wehling (ed.) Kummunalpolitik in Europa. Kohlhammer Stuttgart pp. 258–264.

 • Esparcia J. Buciega A. 2005 New Rural-Urban Relationships in Europe: A comparative analysis. Experiences from the Netherlands Spain Hungary Finland and France. UDERVAL Valencia.

 • Fejős Z. Szijártó Z. (eds.) 2000. Turizmus és kommunikáció. Néprajzi Múzeum – PTE Kommunikáció Tanszék Budapest-Pécs.

 • Gödri I. Spéder Z. 2008 Internal migration.

 • Gorlach K. Kovách I. 2006 Land Use Nature Conservation and Biodiversity in Central Europe: The Czech Hungarian and Polish cases WORKING PAPERS. Institute for Political Sciences of HAS Budapest.

 • Halfacree K. 2006 ‘Rural space: constructing a three-fold architecture’ in: P. Cloke T. Marsden P. Mooney (eds.) Handbook of Rural Studies. SAGE pp. 44–62.

 • Halfacree K. 1998 ‘Neo-tribes migration and the post-productivist countryside’ in: P. Boyle K. Halfacree (eds.) Migration into Rural Areas: Theories and Issues. New York: Wiley Chichester

 • Harcsa I. Kovách I. 1996 Farmerek és mezőgazdasági vállalkozók. Társad. Rip. 4: 104–134.

 • Harcsa I. Kovách I. Szelényi I. 1998 ‘The Crisis of Post-Communist Transformation in the Hungarian Countryside and Agriculture’ in: I. Szelényi (ed.) Privatising the Land. Rural Political Economy in Post-Socialist Societies. London: Routledge pp. 214–245.

 • Izsák É. 1996 Társadalmi folyamatok Budapest közigazgatási határának két oldalán. Tér És Társad. 10: 19–30.

 • Kálmán J. Samu F. Sütő T. Váradi B. 2013 A leszakadó térségekbe irányuló fejlesztési források összevetése a magánszektor beruházásaival Budapest Szakpolitikai Elemző Intézet Research Report Manuscript p. 107.

 • Keating M. 1998 The New Regionalism in Western Europe: Territorial Restructuring and Political Change. Edward Elgar Publishing Cheltenham.

 • Kelemen E. Megyesi B. Nagy Kalamász I. N. 2008 Knowledge Dynamics and Sustainability in Rural Livelihood Strategies: Two Case Studies from Hungary. Sociol. Rural. 48: 257–273 doi:10.1111/j.1467-9523.2008.00467.x

 • Kengyel Á. 2008 Kohézió és finanszírozás. Akadémiai Kiadó Budapest.

 • Kovách I. 2016 Földek és emberek – Földhasználók és földhasználati módok Magyarországon. DU Press Budapest.

 • Kovách I. 2012 A vidék az ezredfordulón. Argumentum Kiadó Budapest.

 • Kovách I. 1994 Privatization and family farms in Central and Eastern Europe. Sociol. Rural. 34: 369–382 doi:10.1111/j.1467-9523.1994.tb00819.x

 • Kovách I. Kristóf L. 2009 The Role of Intermediate Actors in Transmitting Rural Goods and Services in Rural Areas Under Urban Pressure. J. Environ. Policy Plan. 11: 45–60 doi:10.1080/15239080902775025

 • Kovách I. Kučerová E. 2006 The Project Class in Central Europe: The Czech and Hungarian Cases. Sociol. Rural. 46: 3–21 doi:10.1111/j.1467-9523.2006.00403.x

 • Kovách I. Nagy Kalamász I. 2006 ‘Társadalmi és területi egyenlőtlenségek’ in: I. Kovách (ed.) Társadalmi Metszetek. Napvilág Budapest pp. 161–177.

 • Kovács K. 2007 ‘Structures of Agricultural Land Use in Central Europe’ in: M. Heinonen J. Nikula L. Kopoteva L. Granberg (eds.) Refllecting Transformation in Post-Socialist Rural Areas. Newcastle: Cambridge Scholars Publishing.

 • Kovács K. 1999 A szuburbanizációs folyamatok a fővárosban és a budapesti agglomerációban’ in: G. Barta P. Beluszky (eds.) Társadalmi-Gazdasági átalakulás a Budapesti Agglomerációban. Regionális Kutatási Alapítvány. pp. 91–114.

 • Kürti L. 2000 ‘A puszta felfedezésétől a puszta eladásáig. Az alföldi falusi-tanyasi turizmus és az esszencializmus problémája’ in: Z. Fejős Z. Szijártó (eds.) Turizmus és kommunikáció. Néprajzi Múzeum – PTE Kommunikáció Tanszék pp. 112–129.

 • Ladányi J. Szelényi I. 2004 A kirekesztettség változó formái. Napvilág Budapest.

 • Larsson T. Nomden K. Petteville F. 1999 The Intermediate Level of Government in European States: Complexity versus Democracy? Local & Regional Politics. EIPA Books Maastricht.

 • Lőcsei H. 2013 A fejlesztési források szerepe a leszakadó térségek dinamizálásában | HÉTFA.

 • Loránd Balázs 2009 A fejlesztéspolitika sikerességét elősegítő tényezők és a kohéziós országok tapasztalatai Magyarország számára. Tér És Társad. 23: 213–224.

 • Lukovics M. Loránd B. 2010 A versenyképesség és pályázati forrásallokáció kistérségi szinten. Tér És Társad. 24: 81–102.

 • Marsden T. 2006 ‘The road towards sustainable rural development: issues of theory policy and practice in a European context’ in: P. Cloke T. Marsden P. Mooney (eds.) Handbook of Rural Studies. SAGE pp. 201–212.

 • Megyesi B. 2014 Fejlesztéspolitika helyben : a társadalmi tőke és a fejlesztéspolitika összefüggései a vasvári és a lengyeltóti kistérségben készült esettanulmányok alapján : [doktori tézisek]. Socio.hu 4: 100–109.

 • Megyesi B. 2012 ‘Institutions and networks in rural development: two case studies from Hungary’ in: S. Sjöblom K. Andersson T. Marsden S. Skerratt (eds.) Sustainability and Short-Term Policies: Improving Governance in Spatial Policy Interventions. Ashgate Surrey pp. 217–244.

 • Mormont M. 1990 ‘Who is rural? or How to be Rural: Towards a Sociology of the Rural’ in: T. Marsden P. Lowe S. Whatmore (eds.) Rural Restructuring. London: David Fulton pp. 21–44.

 • Mormont M. 1987 Rural Nature and Urban Natures. Sociol. Rural. 27: 1–20 doi:10.1111/j.1467-9523.1987.tb00314.x

 • Munkejord M. C. 2006 Challenging Discourses on Rurality: Women and Men In-migrants’ Constructions of the Good Life in a Rural Town in Northern Norway. Sociol. Rural. 46: 241–257 doi:10.1111/j.1467-9523.2006.00415.x

 • Murdoch J. 2006 Networking rurality: emergent complexity in the countryside in: P. Cloke T. Marsden and P. H. Mooney (eds.) Handbook of Rural Studies. London Thousands Oaks New Delhi: Sage pp. 171–185.

 • Murdoch J. 2000. Networks – a new paradigm of rural development? J. Rural Stud. 16 407–419. doi:10.1016/S0743-0167(00)00022-X

 • Nemes G. 2000 ‘A vidékfejlesztés szereplői Magyarországon (Actors of Rural-Development in Hungary’ in: Discussion Papers of the Institute for Economics of the Hungarian Academy of Sciences p. 63.

 • Németh N. 2009 Fejlődési tengelyek az új hazai térszerkezetben. Az autópályahálózat szerepe a regionális tagoltságban REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TANULMÁNYOK. ELTE Regionális Tudományi Tanszék Budapest.

 • Overbeek G. Terluin I. (eds.) 2006 Rural areas under urban pressure. Case studies of rural-urban relationships across Europe. LEI Haag.

 • Pálné Kovács I. 2008. Helyi kormányzás Magyarországon. Dialóg Campus.

 • Pálné Kovács I. 2000 ‘Régiók Magyarországa: utópia vagy ultimátum?’ in: J. Rechnitzer G. Horváth (eds.) Magyarország területi szerkezete és folyamatai az ezredfordulón. MTARKK Pécs pp. 73–92.

 • Pusztai B. 2003 ‘Megalkotott hagyományok és falusi turizmus’ in: B. Pusztai (ed.) Megalkotott hagyományok és falusi turizmus / Invented Traditions and Village Tourism: A pusztamérgesi eset / The Pusztamérges case. JATE Press Szeged pp. 9–21.

 • Shucksmith M. 2010 Disintegrated Rural Development? Neo-endogenous Rural Development Planning and Place-Shaping in Diffused Power Contexts. Sociol. Rural. 50: 1–14 doi:10.1111/j.1467-9523.2009.00497.x

 • Sjöblom P.S. Godenhjelm S. 2009 Project Proliferation and Governance–Implications for Environmental Management. J. Environ. Policy Plan. 11: 169–185. doi:10.1080/15239080903033762

 • Sjöblom S. 2006 Towards a Projectified Public Sector – Project Proliferation as a Phenomenon in: S. Sjöblom K. Andersson E. Ecklund S. Godenhjelm (eds.) Project Proliferation and Governance. Helsinki: Helsinki University Press pp. 9–33.

 • Starosta P. Gorlach K. Kovách I. (eds.) 1999 Rural societies under communism and beyond. The Hungarian and Polish perspectives. Łódź: University of Łódz.

 • Szép K. Burgerné Gimes A. 2006 Az egyéni (családi) mezőgazdasági üzemek gazdasági helyzete. Agroinform Kiadó.

 • Timár J. 1999 Elméleti kérdések a szuburbanizációról. Földrajzi Ért. pp. 7–32.

 • Timár J. Váradi M.M. 2000 ‘A szuburbanizáció egyenlőtlen fejlődése az 1990-es évek Magyarországán’ in: G. Horváth J. Rechnitzer (eds.) A Szuburbanizáció Egyenlőtlen Fejlődése Az 1990-Es évek Magyarországán. MTARKK Pécs pp. 153–175.

 • Tisenkopfs T. Kovách I. Lošťák M. Šūmane S. 2011 Rebuilding and Failing Collectivity: Specific Challenges for Collective Farmers Marketing Initiatives in Post-Socialist Countries. Int. J. Sociol. Agric. Food 18: 70–88.

 • Tönnies F. 2004 Közösség és társadalom. Gondolat K.

 • Van Der Ploeg J.D. Renting H. 2000 Impact and Potential: A Comparative Review of European Rural Development Practices. Sociol. Rural. 40: 529–543 doi:10.1111/1467-9523.00165

 • Van Der Ploeg J.D. Renting H. Brunori G. Knickel K. Mannion J. Marsden T. De Roest K. Sevilla-Guzmán E. Ventura F. 2000 Rural Development: From Practices and Policies towards Theory. Sociol. Rural. 40: 391–408 doi:10.1111/1467-9523.00156

 • Váradi M.M. 1999 ‘Hová megyünk lakni? Szuburbanizációs minták és konfliktusok a budapesti agglomeráció budai oldalán. Esettanulmány’ in: G. Barta P. Beluszky (eds.) Társadalmi–gazdasági átalakulás a Budapesti Agglomerációban.

 • Virág T. 2010 Kirekesztve. Falusi gettók az ország peremén. Budapest: Akadémiai Kiado.

 • Voszka É. 2006 Uniós támogatások: A redisztribúció új szakasza? Külgazdaság 50: 8–30.

Suche
Zeitschrifteninformation
Impact Factor

IMPACT FACTOR 2018: 0.391
5-year IMPACT FACTOR: 0.560

CiteScore 2018: 0.33

SCImago Journal Rank (SJR) 2018: 0.129
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2018: 0.206

Cited By
Metriken
Gesamte Zeit Letztes Jahr Letzte 30 Tage
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 156 156 7
PDF Downloads 141 141 9