Concepts of moral education in Poland

Stefan Konstańczak 1
 • 1 Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Filozofii, Al. Wojska Polskiego 71A, 65-762 Zielona Góra, Poland

Abstract

In this article the author presents the contemporary understanding of the subject of moral education. Furthermore, he presents the historical development of the concept of moral education in Poland. He concludes that the current model of moral education in Poland was developed as early as the 18th century.

Falls das inline PDF nicht korrekt dargestellt ist, können Sie das PDF hier herunterladen.

 • DĄMBSKA, I. (1949): List Izydory Dąmbskiej do Tadeusza Kotarbińskiego z 12 lipca.1949 r. [A letter from Izydora Dąmbska to Tadeusz Kotarbiński dated 12. July.1949]. In: Archiwum Połączonych Bibliotek WFiS UW, IFiS PAN i PTF w Warszawie, Rps U 598, vol. 6, pp. 14-15.

 • DĄMBSKA, I. (1952): List Izydory Dąmbskiej do Tadeusza Kotarbińskiego z 3. X.1952 r. [A letter from Izydora Dąmbska to Tadeusz Kotarbiński dated 5.Oct.1952]. In: Archiwum Połączonych Bibliotek WFiS UW, IFiS PAN i PTF w Warszawie, Rps U 598, vol. 6, p. 34.

 • DEKLARACJA [Declaration] (1932): In: Racjonalista, No. 3, p. 34.

 • DZIEKOŃSKI, T. (1831): Nauka moralna o powinnościach względem bliźniego [Moral teaching related to duties to others], part III. Warszawa.

 • FORSTER, K. (1862): Do matek Polek [To Polish Mothers]. In: P. Janet (ed.): Rodzina: Lekcye filozofii moralnej [Family: Lessons of moral philosophy]. Berlin: Księgarnia B. Berhra (E. Bock), pp. v-x.

 • HORNOWSKA, M. (1928): Alkoholizm jako zagadnienie wychowania moralnego [Alcoholism as an aspect of moral education]. In: Alkohologia. Warszawa: Polskie Towarzystwo Walki z Alkoholizmem, pp. 167-186.

 • KOMEŃSKI, J. A. (1973): Pampaedia. Wrocław: Ossolineum.

 • KOMUNIKAT [Statement] (1932): In: Racjonalista, 12, p. 177.

 • KONCEWICZ, L. (1830): Nauka moralna o powinnościach człowieka względem samego siebie ułożona dla użytku klass wyższych szkół wojewódzkich [Moral education related to Man’s duties to oneself for the higher classes in provincial schools]. Warszawa: W drukarni Piiarów.

 • ŁOBOCKI, M. (2006): Wychowanie moralne w zarysie [Moral education in brief]. Krakow: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

 • KRETZ-MIRSKI, J. (1921): Szkoła wychowawcza [Educational School]. In: Ruch Pedagogiczny, 4-5, pp. 1-14.

 • MARYCJUSZ z PILZNA, Sz. (1955): O szkołach czyli akademiach ksiąg dwoje [About schools that is academies - two books]. Wrocław: Ossolineum.

 • PODRĘCZNA ENCYKLOPEDIA PEDAGOGICZNA [Concise Education Encyclopedia], vol. 2, Lwów-Warszawa: Książnica Polska.

 • REBETA, J. (1970): Komentarz Pawła z Wroczyna do Etyki Nikomachejskiej [Paweł from Wroczyn Comments on Nicomachean Ethics]. Wrocław: Ossolineum.

 • ROWID, H. (1918): Nowa era wychowania narodowego [New era of national education]. In: Ruch Pedagogiczny, 1, pp. 1-2.

 • SALAMUCHA, J. (1947): O katolicką kulturę intelektualną [About the Catholic intellectual culture]. In: Znak, 2(5), pp. 481-489.

 • SCHAFF, A. (1956): Aktualne zagadnienia polityki kulturalnej w dziedzinie filozofii i socjologii [Current issues related to cultural politics in philosophy and sociology]. Warszawa: PWN.

 • SŁONIOWSKA, A. (2012): Recepcja i rozwój idei eugenicznej na ziemiach polskich w XIX i XX wieku [Reception and development of the eugenic idea in Poland in the 19th and 20th Century]. In: Studia Ecologiae et Bioethicae”, 4, pp. 53-72.

 • SUCHODOLSKI, B. (1980): Dzieje kultury polskiej [History of Polish culture]. Warszawa: Interpress.

 • TRZY deklaracje Polskiego Związku Myśli Wolnej przyjęte przez I Ogólnopolski Zjazd delegatów Związku w dniu 29-go grudnia 1929 r. w Warszawie [Three Declarations of Polish Association of Free Thought accepted by the 1st National Convention for Delegates on 29th December 1929 in Warsaw]. In: Kalendarz wolnego myśliciela 1935/36 [The Freethinker’s Diary 1935/36]. Warszawa: „Wolnomyśliciel Polski”.

 • TYRMAND, L. (1989): Dziennik 1954 [Diary 1954]. Warszawa: Res Publica.

 • ZARZECKI, L. (2012): Teoretyczne podstawy wychowania. Teoria i praktyka w zarysie [Theoretical basis of education.Theory and practice in brief]. Jelenia Góra: Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa.

OPEN ACCESS

Zeitschrift + Hefte

Suche