The Ukrainian Minority in Brno: A Qualitative Research on Ethnic Identity

Open access

Abstract

The article focuses on the presentation of the temporary results of the qualitative ethnological research concerning the Ukrainian minority in Brno, Czech Republic. It is aimed on the description of the basic principles of the life of the diaspora in Brno and expressing the ethnic identity of the Ukrainians. After the introductory part author defines the methodological approach as well as the techniques used while carrying out the research. Following part of the article is aimed on characterizing the main attributes of the Ukrainian ethnic identity according to the informants. Moreover, the perception of the presence of the Ukrainian diaspora in Brno is illustrated by the conclusions acquired from the open-ended interviews with the Czech participants.

BEZOUŠKOVÁ, M. (2012): Východní a západní Ukrajinci v ČR ve vzájemné reflexi. In. Dana Bittnerová, Mirjam Moravcová (eds): Etnické komunity. Kontinuita kulturní reprodukce. Praha: FHS UK, pp. 67-77.

DRBOHLAV, D. (1999): Imigranti v České republice (s důrazem na ukrajinské pracovníky a „západní“ firmy operující v Praze). Online digitalizovaný zdroj dostupný z http://rss.archives.ceu.hu/archive/00001009/01/9.pdf.

KAĽAVSKÝ, M. (1991): Etnicita alebo etnické vedomie? In. Slovenský národopis 3-4, pp. 354-357.

KAĽAVSKÝ, M. (2004): Etnická identita ako etnologická kategória. In. Ethnologia Actualis Slovaca 5.

LENOVSKÝ, L. (2006): Kontexty identity. In. Ethnologia Actualis Slovaca 6.

LEONTIYEVA, Y. (2004): Ukrajinci. In. Výzkumná zpráva: Integrace cizinců v ČR. Studie arménské, vietnamské a ukrajinské komunity v Praze a Středočeském kraji. Praha: IOM, p. 27. Dostupné z http://www.iom.cz/files/IntegraceUkrArmVietn_final_PDF1.pdf.

NEKORJAK, M. (2005): Pracovní migrace Ukrajinců do České republiky. In. Duchovní a kulturně společenskápodpora integrace národnostních menšin. Praha: Apoštolský exarchát Řeckokatolické církve v České republice, pp. 21-35.

PEŠKOVÁ, M. et al. (2006): Ja-immigrant. Jsem imigrant. Imigranti z bývalých zemí SSSR v České republice. Plzeň: Dryada.

RÁKOCZYOVÁ, M., TRBOLA, R. (2009): Sociální integrace přistěhovalců v České republice. Praha: SLON.

SILVERMAN, D. (2006):Interpreting Qualitative Data. Methodsfor Analyzing Talk,Text and Interaction. London: Sage.

UHEREK, Z. (2004): K změnám identity v prostředí českých měst: migrační skupina z Jižní Ukrajiny. In. Daniel Luther, Peter Salner (eds): Menšiny v meste. Premeny etnických a náboženských identít v 20. storočí. Bratislava, pp. 133-152.

ZILYNSKYJ, B. (2002): Ukrajinci v Čechách a na Moravě. Stručný nástin dějin. Sdružení Čechů Volyně a jejích přátel, pp. 7-35.

https://www.facebook.com/prvnidenproukrajinu

http://www.chutpomahat.cz/

http://www.mvcr.cz/clanek/cizinci-s-povolenym-pobytem.aspx

http://sudaruska.webnode.cz/

http://ukrijm.cz/

http://www.ukrkonzulat.cz/cz/index.html

http://www.vetrnemlyny.cz/aktuality/97-Vychod-zapad-Jak-jsem-utikala-z-Ukrajiny-na-Ukrajinu

Ethnologia Actualis

The Journal of Ethnographical Research

Journal Information

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 90 90 32
PDF Downloads 21 21 10