Foreign Capital in Poland During Recession

Open access

Abstract

The system transformation which started in the last decade of the previous century and the accompanying transition into market oriented economy have contributed to the increase of foreign investors’ interest in committing their capital in Poland. The interest grew even more after Poland joined the European Union. With limited national financial resources and great demand for the same, foreign investment has been a desirable factor supporting and accelerating economic growth.

The objective of this paper is to evaluate the changes in the level and structure of foreign capital in Poland in the years 2008–2013, that is during the period of economic downturn following the global financial crisis. The point is, first of all, to find an answer to the following question: to what extent has the economic destabilisation caused by the crisis influenced the decisions of foreign investors concerning investing their capital in Poland? This allows to verify the following scientific hypothesis: during crisis stability of the financial system of the country in which parent companies have their seats is more important for foreign investors than financial security of the host country. The analysis covers total foreign capital, that is both direct and portfolio investment, as well as derivatives and credit facilities. The empirical part of the study has been based on the information published by the National Bank of Poland.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Atrakcyjność inwestycyjna Europy (2013) (2014) Ernst & Young Polska report Warsaw.

 • Kotula M. (2004) Ceny transferowe w podatkowej grupie kapitałowej “Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” no. 6.

 • Konieczny Z. Wypych M. (2008) Inwestycje zagraniczne na polskim rynku giełdowym w latach 2003–2005 [in:] Finanse i bankowość w integrującej się Unii Europejskiej (ed.) T. Famulska J. Nowakowski Difin Warsaw.

 • Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2013 roku (2014) NBP Warsaw.

 • Pawłowicz L. (2006) Nowy wymiar globalnego kryzysu finansowego [in:] Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w warunkach zakłóceń na rynkach finansowych ed.

 • J. Bieliński M. Czerwińska Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego Sopot. Polskie i zagraniczne inwestycje bezpośrednie (2014) NBP Warsaw.

 • Prusek A. (2005) Prywatyzacja polskiej gospodarki. Cele programy i ocena jej rezultatów Cracow University of Economics Kraków.

 • Roczne wskaźniki makroekonomiczne – Website of the Central Statistical Office of Poland www.stat.gov.pl.

 • Rzepka A. (2005) Inwestycje zagraniczne a globalizacja gospodarki “Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” no. 1.

 • Wieczorek P. (2005) Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce i na świecie “Wiadomości Statystyczne” no. 12.

 • Word Investment Report 2013 Non-Equity Modes of International Production and Development (2014) UNCTAD.

 • Wypych M. (2007) Pozycja konkurencyjna spółek giełdowych kontrolowanych przez inwestorów zagranicznych “Prace Naukowe AE we Wrocławiu” no. 1159.

 • Wypych M. (2014) Równowaga finansowa przedsiębiorstw przemysłowych w okresie spowolnienia gospodarczego “Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej Organizacja i Zarządzanie” Z. 73.

 • Wyżnikiewicz B. (2001) Korzyści z obcego kapitału “Prawo i Gospodarka” no. 54.

 • Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce (2009–2015) Cykliczne materiały statystyczne NBP NBP Warsaw.

Search
Journal information
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 153 88 8
PDF Downloads 68 49 2