Kaizen as a Method of Management Improvement in Small Production Companies

Abstract

„Quality is not everything but everything is nothing without quality”. The famous quotation from K. Ishikawa brings to our attention the fact that nowadays quality is one of strategic concepts from the point of view of functioning of companies, especially production-oriented ones. The lack of quality often eliminates a product from the basket of potential further choices. That means that quality is a prerequisite in the contemporary, highly competitive and saturated market. In order to ensure quality, enterprises introduce various concepts and methods to support quality management. They include, among others, the kaizen philosophy, which allows to minimize unnecessary actions (losses). It is especially recommended to small firms as an inexpensive method assuring high quality of products because they are constantly improved, which, in turn, guarantees maintaining a high position among competitors. This article aims to introduce the concept of kaizen by describing how it works and considering whether it can be successful in Polish companies.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Bank J. (1997), Zarządzanie przez jakość, Wydawnictwo Gebethner & Ska, Warszawa.

 • Borys T., Rogala P. (2002), Armand Vallin Feigenbaum, „Problemy Jakości”, nr 12.

 • Ćwikliński M., Obora H.(2009), Metody TQM w zarządzaniu firmą. Praktyczne przykłady za-stosowań, Poltext, Warszawa.

 • Dąbrowska A. (2011), KAIZEN: Małymi krokami do wielkich zmian, „Manager”, nr 6.

 • Flynn B.B., Schroeder R.G., Sakakibara S. (1994), A framework for Quality Management Research and an Associated Measuring Instrument, “Journal of Operations Management”, 11.

 • Gajewski A. (2007), Wstęp do zarządzania jakością, Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, Tarnów.

 • Gołębiowski M., Janasz W., Prozorowicz M. (2000), Polityka projakościowa w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.

 • Griffin R.W. (2004), Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

 • Haffer R. (2003), Systemy zarządzania jakością w budowaniu przewag konkurencyjnych przedsiębiorstw, Wyd. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń.

 • Hamrol A. (2005), Zarządzanie jakością z przykładami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

 • http://www.biznesologia.pl/kaizen-czyli-kropla-ktora-drazy-skale.html, 10.09.2014.

 • http://www.eksportuj.pl/, 15. 09. 2014.

 • Imai M. (1992), Kaizen. Tajemnica sukcesu Japonii, ZETOM, Warszawa.

 • Karaszewski R. (2009), Nowoczesne koncepcje zarządzania jakością, Toruń.

 • Lisiecka K. (2001), Filozofia jakości życia a metody zarządzania przedsiębiorstwem, „Problemy Jakości”, nr 1.

 • Mroczko F. (2011), Zarządzanie jakością, Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych.

 • Skrzypek E. (2001), Ekonomiczne aspekty jakości życia, „Problemy Jakości”, nr 1.

 • Strumiłło J. (2010), Koncepcja TBM i kaizen [w:] M. Czerska, A. Szpitter (red.), Koncepcje zarządzania. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.

 • Waters D. (2001), Zarządzanie operacyjne. Towary i usługi, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search