Kaizen as a Method of Management Improvement in Small Production Companies

Open access

Abstract

„Quality is not everything but everything is nothing without quality”. The famous quotation from K. Ishikawa brings to our attention the fact that nowadays quality is one of strategic concepts from the point of view of functioning of companies, especially production-oriented ones. The lack of quality often eliminates a product from the basket of potential further choices. That means that quality is a prerequisite in the contemporary, highly competitive and saturated market. In order to ensure quality, enterprises introduce various concepts and methods to support quality management. They include, among others, the kaizen philosophy, which allows to minimize unnecessary actions (losses). It is especially recommended to small firms as an inexpensive method assuring high quality of products because they are constantly improved, which, in turn, guarantees maintaining a high position among competitors. This article aims to introduce the concept of kaizen by describing how it works and considering whether it can be successful in Polish companies.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Bank J. (1997) Zarządzanie przez jakość Wydawnictwo Gebethner & Ska Warszawa.

 • Borys T. Rogala P. (2002) Armand Vallin Feigenbaum „Problemy Jakości” nr 12.

 • Ćwikliński M. Obora H.(2009) Metody TQM w zarządzaniu firmą. Praktyczne przykłady za-stosowań Poltext Warszawa.

 • Dąbrowska A. (2011) KAIZEN: Małymi krokami do wielkich zmian „Manager” nr 6.

 • Flynn B.B. Schroeder R.G. Sakakibara S. (1994) A framework for Quality Management Research and an Associated Measuring Instrument “Journal of Operations Management” 11.

 • Gajewski A. (2007) Wstęp do zarządzania jakością Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie Tarnów.

 • Gołębiowski M. Janasz W. Prozorowicz M. (2000) Polityka projakościowa w przedsiębiorstwie Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Szczecin.

 • Griffin R.W. (2004) Podstawy zarządzania organizacjami Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa.

 • Haffer R. (2003) Systemy zarządzania jakością w budowaniu przewag konkurencyjnych przedsiębiorstw Wyd. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Toruń.

 • Hamrol A. (2005) Zarządzanie jakością z przykładami Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa.

 • http://www.biznesologia.pl/kaizen-czyli-kropla-ktora-drazy-skale.html 10.09.2014.

 • http://www.eksportuj.pl/ 15. 09. 2014.

 • Imai M. (1992) Kaizen. Tajemnica sukcesu Japonii ZETOM Warszawa.

 • Karaszewski R. (2009) Nowoczesne koncepcje zarządzania jakością Toruń.

 • Lisiecka K. (2001) Filozofia jakości życia a metody zarządzania przedsiębiorstwem „Problemy Jakości” nr 1.

 • Mroczko F. (2011) Zarządzanie jakością Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości Wałbrzych.

 • Skrzypek E. (2001) Ekonomiczne aspekty jakości życia „Problemy Jakości” nr 1.

 • Strumiłło J. (2010) Koncepcja TBM i kaizen [w:] M. Czerska A. Szpitter (red.) Koncepcje zarządzania. Podręcznik akademicki Wydawnictwo C.H. Beck Warszawa.

 • Waters D. (2001) Zarządzanie operacyjne. Towary i usługi Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa.

Search
Journal information
Cited By
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 589 174 20
PDF Downloads 340 96 25