Methods and Marketing Instruments of Logistic Processes

Open access

Abstract

Knowledge about a logistic process in SMEs can be the way to growth of competitiveness of a company by improving those processes. One of the ways can be use of marketing as a support of a logistic process. Identification of logistic activities, logistic process and management should be based on full knowledge about market and its participants. Achieving knowledge and accumulation as a resource allow increasing logistic standards such as supply process, production, storage and distribution. It can contribute to recognize possibilities of competitor´s opportunities. Using marketing methods and instruments in logistic processes can increase competitiveness of SMEs.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Białoń L. Janczewska D. (2009) Marketing innowacji [in:] Tożsamość i wizerunek marketingu red. R. Niestrój Published by PWE Warszawa.

 • Blaik P. (2010) Logistyka. Koncepcja zintegrowanego zarządzania przedsiębiorstwem Published by PWE Warszawa.

 • Dwiliński L. (2006) Zarys logistyki przedsiębiorstwa Published by Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej Warszawa.

 • Gattorna J. (2013) Dynamiczne łańcuchy dostaw Published by Wydawnictwo Eurologistic Poznań.

 • Janczewska D. (2011) Wpływ zarządzania marketingowo-logistycznego na poziom luki technologicznej w przedsiębiorstwach z grupy MSP [in:] Zarządzanie logistyczne ed. by K. Kolasińska-Morawska „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” vol. XII issue 9 SWSPiZ w Łodzi.

 • Janczewska D. (2011) Marketingowo-logistyczne elementy zarządzania firma rodzinną [in:] Firmy rodzinne - determinanty funkcjonowania i rozwoju ed. Ł. Suł- kowski Wyd. SWSPiZw Łodzi „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” vol. XII issue 6 Łódź.

 • Kempny D. (2001) Logistyczna obsługa klienta Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa.

 • Kotler Ph. Kartajaya H. Setiawan I. (2010) Marketing 3.0. Dobry produkt? Zadowolony klient? Spełniony człowiek? Published by MT Biznes Sp. z o.o. Warszawa.

 • Oslo Manual (2005) Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data 3rd Edition OECD EUROSTAT.

 • Nogalski B. Karpacz J. Wójcik-Karpacz A. (2004) Funkcjonowanie i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw Published by AJG Bydgoszcz.

 • Raport Kondycja marketingu w przedsiębiorstwach MSP 2011 http://www.kondycjamarketingu.pl/ available as of 10.09.2013.

 • Sułkowski Ł. (2013) Sensemaking w zarządzaniu zmianami w polskich szpitalach [in:] M. Boguszewicz-Kreft M. Rozkwitalska (editors) Nowe koncepcje w zarządzaniu organizacją wobec wyzwań otoczenia Published by Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku Gdańsk.

Search
Journal information
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 281 135 4
PDF Downloads 107 71 4