Traveling salesman problem: approach to optimality

Open access

Abstract

Traveling Salesman Problem (TSP) is a basic and one of the most important transportation problems in operational logistics. It is also known in the literature as a Chinese postman problem or single vehicle routing problem. TSP can be shortly described as follows. Vehicle starting from the selected city must visit a set of another cities exactly once and return to the starting city in such a way that the total distance of the route is minimized.

In this paper first mathematical formulation of decision problem is presented. Then solution strategies of TSP are shown with selected algorithms as examples. In the last part of article, a computational results of selected methods are presented.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Całczyński A. (1992) Metody optymalizacji w obsłudze transportowej rynku PWE Wa rszawa.

 • Całczyński A. Kędzierska-Stróż D. Orzechowska D. Śleszyński Z. (2000) Elementy badań operacyjnych w zarządzaniu Wydawnictwo Politechniki Radomskiej Radom.

 • Ignasiak E. (1996) Badania operacyjne PWE Warszawa.

 • Junhert M. Reinelt G. Rinnaldi G. (1995) The travelling salesman problem in: M.O. Ball et al. (Eds) Handbook in OR&MS Vol. 7 Elsevier.

 • Krawczyk S. (2001) Metody ilościowe w logistyce (przedsiębiorstwa) Academia Oeconomica Warszawa.

 • Lin S. Kernighan B.W. (1973) An effective heuristic for the traveling salesman problem “Operations Research” Vol. 21 pp. 498–516.

 • Little J.D.C. Murty K.G. Sweeney D.W. Karel C. (1963) An algorithm for the traveling salesman problem “Operations Research” Vol. 11.

 • Solich R. (1974) Pewne uogólnienia zadania komiwojażera Prace Centrum Obliczeniowego PAN Nr 14.

 • Sysło M.M. (1984) Optymalizacja kombinatoryczna [w:] T. Kasprzak (red) Optymalizacja dyskretna. Zastosowania ekonomiczne PWE Warszawa.

 • Szymanowski W. (red.) (1977) Optymalizacja dostaw do sieci punktów sprzedaży z uwzględnieniem warunków ich działalności operatywnej Uniwersytet Warszawski Wydział Nauk Ekonomicznych.

 • Szymanowski W. (red.) (1979) Optymalizacja dostaw do miejskiej sieci detalicznej Praca zbiorowa Instytut Handlu Wewnętrznego i Rynku Warszawa.

Search
Journal information
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 188 69 1
PDF Downloads 116 60 0