Evaluation of the Effectiveness of Actions for the Benefit of Persons of Non-Mobile Age in European Union Countries

Open access

Abstract

The purpose of the paper is to assess the effectiveness of the applied solutions in individual EU countries in terms of supporting non-mobile people. Demographic aging affects most EU countries. It results in an increase in the number and proportion of older people and an increasing share of the post-working population. In such conditions, it is very important to maintain the activity on the labor market of people in the so-called non-mobile age. Maintaining professional activity depends on a number of factors, including, first and foremost, the assurance of openness in the labor market, adequate financial standing and medical care, and the ability to develop competencies and keep pace with technological change. This requires, on the one hand, the application of appropriate policies to this group and, on the other, the possibilities of the country. The study compared the situation of people in the indicated age group with the situation of the general population at working age.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Borys T. 1978 Metody normowania cech w statystycznych badaniach porównawczych Przegląd Statystyczny no. 2 pp. 371-382.

 • Gatnar E. Walesiak M. 2004 Metody statystycznej analizy wielowymiarowej w badaniach marketingowych Akademia Ekonomiczna Wrocław Wrocław.

 • Grabiński T. 1992 Metody taksonometrii Akademia Ekonomiczna w Krakowie Kraków.

 • Grabiński T. Wydymus S. Zeliaś A. 1989] Metody taksonomii numerycznej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych PWN Warszawa.

 • Hellwig Z. 1968 Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju oraz zasoby i strukturę wykwalifikowanych kadr Przegląd Statystyczny no. 4.

 • Hellwig Z. 1981 Wielowymiarowa analiza porównawcza i jej zastosowanie w badaniach wielocechowych obiektów gospodarczych [in:] Metody i modele ekonomiczno-matematyczne w doskonaleniu zarządzania gospodarką socjalistyczną Welfe W. (ed.) PWE Warszawa.

 • Kryńska E. Szukalski P. (eds.) 2013 Rozwiązania sprzyjające aktywnemu starzeniu się w wybranych krajach Unii Europejskiej Uniwersytet Łódzki Łódź.

 • Kurkiewicz J. Pociecha J. Zając K. 1991 Metody wielowymiarowej analizy porównawczej w badaniach rozwoju demograficznego Szkoła Główna Handlowa Instytut Statystyki i Demografii Monografie i Opracowania no. 336 Warszawa.

 • Kwiatkowska-Ciotucha D. 2002 Ranking branż produkcyjnych w Polsce w 2000 Ekonometria 9 pp. 198-208.

 • Panek T. 2009 Statystyczne metody wielowymiarowej analizy porównawczej Szkoła Główna Handlowa Warszawa.

 • Strahl D. 1990 Metody programowania rozwoju społeczno-gospodarczego PWE Warszawa.

 • Walesiak M. 1996 Metody analizy danych marketingowych PWN Warszawa.

 • Załuska U. 2002 Próba klasyfikacji polskiego sektora produkcyjnego Ekonometria 9 pp. 209-216.

Search
Journal information
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 198 70 2
PDF Downloads 72 46 1